The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Reval Eesti Rosary Prayers
This language is a dialect of Estonian.  Reval Eesti is also known as Tallinn and Northern Estonian.
This language is spoken by people in Estonia.  It is related to Finnish.  Many people in Russia speak it also.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Meie Issa
Meie Issa, kes sa olled taewas,
pühhitsetud sago sinno
nimmi.
Sinno riik tulgo, sinno
tahtminne sündko kui taewas
nenda ka ma peäl.  Meie iggapäwane
leib anna meile tännapääw,  Ja anna
andeks meile meie wöllad, kui ka meie
andeks anname omma wölglastele.
Ja  ärra sada meid mitte
kiusatusse sisse, waid
peästa meid ärra kurjast:
sest sinno pärralt on riik, ja
wäggi, ja au iggaweste,
Amen.

Another version of
Our Father / Meie iza:
Meie iza, kes sa oled taewas,
pühitsetud sāgu sinu nimi, sinu
rïk tulgu, sinu tahtmine sündigu
kni taewas nenda kā mā p'eal;
meie igapäewane leib anna meile
täna-päew; ja anna andeks meile
meie wõlad, kui kā meie andeks
anname oma wõlglastele; ja ära
sāda meid mitte kiuzatuze sisse,
waid peasta meid ära kuŕjast; sest sinu
päralt on rïk, ja wägi ja au igaweste.
Amen.

Hail Mary
Ole tervitatud Maarja, täis armu.
Issand on Sinuga. Õnnistatud oled
Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu
ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumalaema,
palu meie patuste eest nüüd ja meie
surmatunnil. Aamen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)