The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries
Know a prayer in this language? Add it here!
Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Poland-flag.gif
Polish Rosary Prayers and other Selected Prayers
This language is also known as Polski and Polnisch.  It is spoken by over 36,500,000 people in Poland.  Polish is also spoken in Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Israel, Kazakhstan, Latvia, Romania, Russia (Europe), Slovakia, the Ukraine, and the United States of America. Almost 43,000,000 people speak Polish worldwide.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Różaniec / The Rosary

Signum Crucis / The Sign of the Cross
+ W Imię Ojca + i Syna i Ducha Świętego.  Amen.


Sklad Apostoliski / The Apostles' Creed / Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Another version of

CREDO APOSTOLSKIE / The Apostles' Creed / Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i

ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana

naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii

Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i

pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie

sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty

Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ojcze Nasz / Our Father  / Pater Noster
There are two versions of this; this is the first one:
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć sie Imię Twoje; przyjdź krolewstwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie Tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i od puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz na pokuszenie, ale nas zbaw odezłego. Amen.

This is the second version of
Ojcze Nasz / Our Father / Pater Noster
Ojcze nasz, którys jest w Niebie, swiec sie Imie Twoje, przyjdz Królestwo Twoje, badz wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zlego.

Zdrowaś Maryo / Hail Mary / Ave Maria
Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Swięta Maryo, Matko Boża, modl się za nami grześznymi Teraz i w godzinię śmierci naszej. Amen.
 
Chwal`a Ojcu / Glory Be / Gloria Patri
Chwal`a Ojcu i Synowi i Duchowi S`wie`temu
jak byl`a na pocza`tku, teraz i zawsze
i na wieki wieko`w.
Amen.

Another version
Chwal`a Ojcu / Glory Be / Gloria Patri
Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swietemu
jak byla na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków.  Amen.



O mój Jezu / Oh My Jesus  / Fatima Prayer
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebuja Twojego milosierdzia.

Witaj, Królowo / Hail, Holy Queen! / Salve Regina
There are two versions of this; this is the fist one:
Witaj, Królowo, Matko milosierdzia,
zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witay !
Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole.
Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc,
a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaz.
O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo !

Módlmy sie ! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc, i zmartwychwstania
zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy,
aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac
i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

This is the second version of
Witaj, Królowo / Hail, Holy Queen! / Salve Regina
Witaj, Królowo, Matko milosierdzia, zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole. Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc, a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo!

Módlmy sie! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc, i zmartwychwstanie zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy, aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.


The Mysteries of the Rosary

Tajemnica Radosna / The Joyful Mysteries

 • Z Ducha Swietego poczela (Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego)

 • Do Elzbiety niosla (Nawiedzenie świętej Elżbiety)

 • W Betlejem porodzila (Narodzenie Pana Jezusa)

 • W kosciele ofiarowala (Ofiarowanie Jezusa w świątyni)

 • W kosciele znalazla (Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyn)

Another version
 Tajemnice Radosne / The Joyful Mysteries
1.
Gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: « Raduj się, Maryjo »
2. Dalej scena spotkania z
3. Której narodzenie Bożego Dziecięcia
4. Ofiarowanie w świątyni bowiem
5. Opowiadanie o dwunastoletnim Jezusie w świątyni



Tajemnica Światła / The Luminous Mysteries

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

 • Objawienie Siebie na weselu w Kanie

 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 • Przemienienie na górze Tabor

 • Ustanowienie Eucharystii

Another version
 Tajemnice światła  / The Luminous Mysteries
1. Jego chrzest w Jordanie
2.
Objawienie siebie na weselu w Kanie
3.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4.
Przemienienie na górze Tabor
5.
Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego


Tajemnica Bolesna / The Sorrowful Mysteries

 • Krwia sie pocil (Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym)

 • Byl biczowany (Biczowanie Pana Jezusa)

 • Byl cierniem ukoronowany (Ukoronowanie koroną z cierni)

 • Ciezki krzyz nosil (Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa)

 • Umarl na krzyzu (Śmierć na krzyżu

Another version
Tajenice Bolesne  / The Sorrowful Mysteries
1.
Ogrodem Oliwnym
2.
w których przez biczowanie
3.
ukoronowanie cierniem
4.
dźwiganie krzyż
5.
a i śmierć na krzyż


Tajemnica Chwalebna / The Glorious Mysteries

 • Zmartwychwstal (Zmartwychwstanie Pana Jezusa)

 • W Niebo wstapil (Wniebowstąpienie Pana Jezusa)

 • Zeslal Ducha Swietego (Zesłanie Ducha Świętego)

 • Z dusza i cialem wzial do Nieba (Wniebowzięcie Maryi)

 • Na Królowa Nieba i ziemi ukoronowal (Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi)

Another version
Tajemnice Chwalebne  / The Glorious Mysteries
1. Chrystusa w zmartwychwstaniu
2.
Chrystusa w wniebowstąpieniu
3.
Pięćdziesiątnicę
4.
również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia
5.
jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych



Różaniec / How to Pray the Rosary

Na początku:

Wierzę w Boga ... Ojcze nasz ...„ Zdrowaś Maryjo ...x3 ( o wiarę, miłość i nadzieję)

Na dużych paciorkach:

Zdrowaś Maryjo ...x10

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.  Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi - Twojej umiłowanej Oblubienicy.


Pod Twoja` obrone` uciekamy sie / Under Your Protection
Pod Twoja` obrone` uciekamy sie`,
S`wie`ta Boz|a Rodzicielko,
naszymi pros`bami racz nie gardzic`
w potrzebach naszych, ale od wszelakich
zl`ych przygo`d racz nas zawsze wybawiac`.
Panno chwalebna i bl`ogosl`awiona
O Pani nasza, Ore`downiczko nasza,
Pos`redniczko nasza,
Pocieszycielko nasza,
z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Guardian Angel Prayer
Aniele Boz|y,
stro`z|u mo`j,
ty zawsze przy mnie sto`j,
rano, wieczo`r, we dnie, w nocy
ba`dz` mi zawsze ku pomocy.
Strzez: duszy i cial`a mego
i zaprowadz` mnie do z|ywota wiecznego.
Amen.

Grace Before and After Meals

Before:
Pobl`ogosl`aw Panie Boz|e nas i te dary,
kto`re z Twojej opacznos`ci spoz|ywac` mamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

After:
Dzie`kujemy Ci, Panie Boz|e,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.
Kto`ry z|yjesz i kro`lujesz na wieki wieko`w.
Amen.



Święty Michale Archaniele / Saint Michael Prayer

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez Chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego.

Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem.

W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swojego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.

Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami!

Niepokalane Serce Maryi - bądź naszym ratunkiem!


(Another dialect of Polish)
Modlitwa do Święty Michała Archanioła / Prayer toi Saint Michael the Archangel

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; przeciw niegodziwością i zasadzkom złego ducha bądź nam ochroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie błagamy; a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, na zgubę dusz ludzkich krążące po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

(Another dialect of Polish)

Święty Michale Archaniele! / Saint Michael the Archangel

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

(Another dialect of Polish)
Święty Michale Archaniele / Saint Michael the Archangel
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

(Another dialect of Polish)
Święty
Michale Archaniele / Saint Michael the Archangel

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą
Bożą strąć do piekła szatana
i inne duchy złe, które na zgubę
dusz krążą po świecie. Amen.

Modlitwy do św. Archaniołów / Prayers to the Archangels

Do Święty Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Do Święty Gabriela Archanioła:

Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Do Święty Rafała Archanioła:

Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zawsze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Święty Józefa / Prayer to Saint Joseph

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi - Opiekunie Rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg Swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do serca.

Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Szczególnie proszę o łaskę _________________.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Święty Józefie opiekunie rodzin, módl się za nami.

Modlitwa Anioł Pański / Angelus
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Pieśń Maryi / Kantyk Magnificat

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Sekwencja Stała Matka / Stabat Mater

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.


Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.

Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie / The Nicene Creed

There are two versions of this; this is the first one:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,  który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

This is the second version:

Wierzк w jednego Boga, Ojca wszechmog№cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boїego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, њwiatіoњж ze њwiatіoњci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, wspóіistotny Ojcu, a przez Niego wszystko siк staіo. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zst№piі z niebia. I za spraw№ Ducha Њwiкtego przyj№і ciaіo z Maryi Dziewicy i staі siк czіowiekiem. Ukrzyїowany równieї za nas, pod Poncjuszem Piіatem zostaі umкczony i pogrzebany. I zmartwychwstaі trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wst№piі do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale s№dziж їywych i umarіych: A Królestwu Jego nie bкdzie koсca.

Wierzк w Ducha Њwiкtego, Pana i Oїywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwaік. Który mówiі przez Proroków.

Wierzк w jeden, њwiкty, powszechny i apostolski Koњcióі.

Wyznajк jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekujк wskrzeszenia umarіych. I їycia wiecznego w przyszіym њwiecie. Amen.

Wyznanie Wiary św. Atanazego / Athanatian Creed

Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.

Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie,
Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie.

Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna,
I Ducha też Świętego osoba jest inna,
Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała,
I odwieczny majestat i równa jest chwała.

Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty,
Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty,
Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie,
I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie.

Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni,
Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni,
Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony
I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony!

Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie
Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie.
Bogiem czcimy Cię Ojcze, Synu, Duchu Ciebie,
Ależ nie trzy są Bogi, Tyś jedyny w niebie!

Panem Ojciec, Syn Panem i Duch Panem zwany,
Przecież Jeden tylko Pan a nie trzy są Pany!
Bo choć każdą z tych osób wielbim Panem, Bogiem,
To trzech Bogów lub Panów znać jest błędem srogim.

Nikt Ojca przedwiecznego, co włada na niebie,
Nie zdziałał, ani stworzył, ani wydał z siebie.
Syn nie zdziałan, nie stworzon, sam Ojciec go rodzi,
Duch zarówno od Ojca i Syna pochodzi
Więc nie zdziałan, nie stworzon, ani też zrodzony,
Lecz owem pochodzeniem uosobistniony.

Jeden zatem jest Ojciec a nie trzej Ojcowie,
Nie masz trzech Synów, tylko jeden tak się zowie;
Jeden też i Duch Święty, nie w liczbie troistej! –
Świeci więc jako słońce dogmat oczywisty:
Że w uwielbionej wszędzie Trójcy Przenajświętszej
Nikt pierwszy lub pośledni, nikt niższy lub więtszy,
Lecz wszyscy trzej i każdy we własnej osobie
Są, jak równie przedwieczni we wszem równi sobie.

A zatem pod utratą szczęśliwej wieczności
Jedność w Trójcy, a Trójcę mamy czcić w jedności.
Wszakże by pożądane osiągnąć zbawienie
Oraz wierzyć w Jezusa Chrystusa wcielenie
Gdyż katolickiej wiary dogmat niewątpliwy:
Że Syn Boży: Bóg oraz i człowiek prawdziwy.
Bóg: z istności Ojcowskiej przedwiecznie zrodzony,
Człowiek: z istności matki w czasie utworzony. –
Bóg doskonały, ludzkość też w nim doskonała:
Z duszy rozumnej złożon i z ludzkiego ciała. –
Równy Ojcu boskością, ale człowieczeństwem
Niższy, oddaje Ojcu korny hołd z pierwszeństwem.
A chociaż Bóg, a człowiek, jak był Adam w Eden
Nie dwaj przecież Chrystusy, ale Chrystus jeden!
Jeden zaś nie zwróceniem ku ciału Boskości,
Lecz z wzniesieniem do Bóstwa ułomnej ludzkości –
I nie są w nim zmieszane te natury obie,
Lecz skojarzone w jednej mistycznej osobie –
Bo jak każdy człowiek jest duszą i ciałem,
Tak Chrystus jest człowiekiem z Bóstwem doskonałem.
– On-to dla nas umęczon, zwiedził piekieł kraje,
Dnia trzeciego moc śmierci krusząc zmartwychwstaje,
I wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy
Ojca Wszechmogącego przedwiecznej stolicy,
Skąd przyjdzie kiedyś sądzić umarłe i żywe,
A wszyscy ludzie na to przyjście tak straszliwe
W swych ciałach z grobowego powstaną ukrycia,
Aby z czynów całego zdać mu sprawę życia;
Dobrzy będą posiadać Boga nieskończenie,
Złych ogarną wieczyście piekielne płomienie! –

Tak uczy wiara, a kto się jej stale
Nie trzyma, ten zbawionym nie może być wcale.


Hymny / Hymns

Przybądźcie, Wierni / Adeste Fideles
 
(pieśń na czas Bożego Narodzenia)

Przybądźcie wierni, weseli, triumfujący

Przyjdźcie, przyjdźcie do Betlejem

Narodzonego zobaczcie Króla Aniołów.


Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie, uczcijmy.

Przyjdźcie, uczcijmy Pana.


To, trzodę opuściwszy, pokorni do kołyski,

Wezwani pasterze zbliżają się.

I my radosnym krokiem śpieszmy.

Przyjdźcie, uczcijmy…


Wiecznego Rodzica wspaniałość wieczną,

Zasłoniętą pod osłoną ciała zobaczymy

Boga dziecko pieluszkami owinięte.

Przyjdźcie, uczcijmy...


Dla nas ubogiego i na sianie leżącego,

Pobożnymi ogrzejmy uściskami;

Tak nas kochającego, któż nie pokocha z równą miłością?

Przyjdźcie, uczcijmy...


Ten, który na sianie leżał, pod postacią chleba,

Dla nas stał się Emmanuelem Pan z wami.

Tak nas kochającego, któż nie pokocha z równą miłością?

Przyjdźcie, uczcijmy...

 Ciebie Boga wysławiamy / Te Deum Laudamus

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:


Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.


Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.


Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,


Świętego także
Ducha Pocieszyciela.


Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.


Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.


Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.


Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.


Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.

(Na ten wers wszyscy się pochylają) 


Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.


Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki.

Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.


Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.


Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.






Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)