The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Munrgascu Rosary Prayers
This language is also known as Monégasque, Munegasc, Ventimigliese, and Ligure.
This language is a dialect of Ligurian spoken by 5,000 people in Monaco (Principatu de Múnegu).

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Pàire Nostru
Pàire nostru che sí ünt'u
celu che u to nume sice
santificàu che u to regnu
arrive ünsci'a terra cuma
ün celu sice fà a to'
vuruntà. Dàne anchœi cuma
tüt'i giurni u nostru pan.
Perdùnane i nostri pec'ai
cuma perdunamu a chëli che
n'an fàu de mà. Nun ne
làscia piyà da tentaçiun
ma libérane d'u mà.

Another version of
Our Father / Païre Nostru:

Païre nostru che si' ünt'u celu
sice santificàu u to' nume
che u to' regnu arrive sciü de nui
che ün celu cume ün terra, sice fà
a to' vuruntà Dane anchoei
cuma tüti i giurni
u nostru pan,
perduna i nostri pecài
cuma perdunamu ün
acheli che n'an fàu de mà
nun ne lascià piyà d'a tentaçiun
e libèrane d'u mà.

Hail Mary / Ave Maria
Ave Maria,
Tüta de graçia
u Signù è cun tü
si benedëta tra tüt'ë done
e Gesü u to Fiyu è benejiu.
Santa Maria, maire de Diu,
prega per nùi, pecatùi
aùra e à l'ura d'a nostra morte
AMEN. (Che sice cusci.)

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)