The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Moravian Rosary Prayers
This language is spoken by people in Moravia and the surrounding areas of the Czech Repuiblic, Bohemia, Austria, Poland, and Romania.  It is a dialect of Cestina, also known as Czech.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Otče náš
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Another version of
Our Father / Otec náš :
Otec náš, keré se na nebesách,
posvet sa meno Tvé.
Préď královstvo Tvé.
Boď vóla Tvá jako v nebe, tak aji na zéme.
Chleba náš vezdejší daj nám dnes.
A odposť nám naše vene,
jako aji me odpóšťame našem venékom.
A neovoď nás v pokušénë,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)