The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Mindanao Visayan Rosary Prayers
This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Bisayan, Binisaya, and Sebuano.
This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis
Sa ngalan sa Amahan,  sa Anak Ug sa Espiritu Santo.  Amen.


Amahan namo / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
Amahan namo nga naa sa langit:
Simbahon unta ang ngalan mo;
Maghari ka unta kanamo,
Ug tumanon ang imong pagbuot
dinhi sa yuta ingon nga gituman
kini didto sa langit.
Ihatag kanamo ang kalan-on nga
among gikinahanglang karon adlawa;
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo.
Ayaw kami itugy an sa malisod nga pagsulay;
luwasa hinuon kami sa Daotan.

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ca Maria nğa ponó ca sin gracia,
an Guinoo nğa Dios aada sa imo.
Guindadayao ca labi sa mğa babaye
 ngatanan; nğan guindadayao man an imo Anac nğa si Jesus.
Sancta Maria, Iroy sa Dios
 ig-ampo mo cami mğa macasasala,
niyan nğan sa horas sa amon igcamatay.
Amen Jesus.

Himaya sa Amahan / Glory Be / Gloria

 Patri

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu

Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,

ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.


O Jesus Ko / Oh, My Jesus (Fatima

 Prayer)

O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala,

Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno. Dad-a ang

tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy,

ilabi na kadtong nanginahanglan sa Imong Kalooy

 ug Panabang.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)