The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Gozo Maltese Rosary Prayers
This language is also known as Maltese.
This language is a dialect of Maltese spoken by  people in Malta.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ruzarju Imqaddes

Sign of the Cross
Fl-Isim tel-Missier, te' l-Ibin, u te' l-Ispirtu s-Santu.  Ammin.

Our Father / Missirne li Inti
Missirne li Inti fis-smewiet jitqeddis Ismik,
tigi saltnutuk, ikun li trit Int,
kejf fis-seme ekde fl-ort.
Ħubżna te' kiljum, aghtina llum, aħfrilne
dnubietne, bhalme nahfru lil
min hu ħuti għaline, la ddaħħalniex
fit-tiġrib, iżda eħlisne minn kull deni.
Ammin.

Hail Mary / Slieme Għalik Marija
Slieme għalik Marija, bil-grezzje mimlije,
is-Sinjur Alla miegħak,
imbierke inti fust in-nisc, imbirik il-frutt
tal-ġjuf tiegħak, Ġisù.
Qeddise Marija Umm Alla,
itlub għaline mitimbin, ussa, u fis-sigha tal-
mewt tagħne.  Ammin.

Glory Be / Glurja
Glurja lil Missier, l-Ibin, u l-Ispirtu s-Santu.
Kejf kien mill-bidu, ussa u għale dejjim.  Ammin.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)