The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Limburgisch Rosary Prayers
This language is also known as Limburgs Plat.
This language is spoken by 900,000 people in the Mastricht, Heerlen, Roemond, and Venlo regions of the Netherlands.  It is also spoken in  Belgium and Germany.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Roazekrans / The Rosary

Kruus(teike) / The Sign of the Cross / Signum Crucis

In de naam van de Vader, de zoon en de heilige geis, Amen.

Getuugenis Van ut Geleuf / Our Father / Pater Noster
Ich geleuf in Gott d'n almachtige Vaader,
Shepper van Hieëmel en erd.
En in Jesus Christus Ziene Eniggeborene Zoeën, ôzze Hieër.
Dae ontvange is van de Heelige Geist,
geboare oet de Maag Marie.
Dae geleije haet onder Pontius Pilatus,
is gekruusigd, gesjtorve en begraave.
Dae aafgedaald is noar de Hel,
de derde daag verrieëze oet de doeë.
Dae opgevaare is noar d'n Hieëmel,
zit aa de Rechterhandj van Gott de almachtige Vaader,
van doa zal Hae komme om te oerdeele, laevende en doeë.
Ich geleuf in de Heelige Geist,
een heelige algemein Christelijke kirk,
de gemeensjap der heelige.
De vergaeving der zunj,
de verriessenis van ut lichaam
en ut ieëwige laeve.
Zoeë zal ut sieën. (=Amen)


Oze vader / Our Father / Pater Noster
Oze vader, dae in de hemel ies,
eure naam ies oes heilig,
laot eur riek van vrae kómme op dees waereld
en laot oes handele volges eure wil.
Gaef ederein zien dageliks broad
en vergaef oes oos miessjlaeg,
zoa wie veer aan andere vergaeve wat ze taege oes miesdege,
bring oes neet in verzeuking
en verlos oes van alle koad.
Want van uuch ies 't keuninkriek
en de krach en de gelökzaligheid
in alle ièwigheid.
Amen.

Another version of
Onze vader /  Our Father / Pater Noster

Onze vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schulden vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.

Another version of
Oeëze Vaader / Our Father / Pater Noster
Oeëze Vaader in d'n Hieëmel
Diene Naam wuurdj geheeligd
Dien Riek kumt, Diene Wil zal gebueren
in d'n Hieëmel, zoeë auch op d'erd!
Gaef ôs huuj ôs daageliks broeëd
en vergaef ôs ôzze shood es vier auch vergaeve
an angere hunne shood.
En leit ôs neit in bekooring (verzeuking)
mer verlos ôs van ut koad.
Want van Dich is ut Kuëninkriek en de Krach
en de Hieërlikheed in Ieëwigheed.
Zoeë zal ut sieën (= Amen).


Gegroot Marie! / Hail Mary / Ave Maria
Vol van gnaad, d'n Hieër
is mit dich! Gezaegend bis
dich onger alle vrouluuj en
gezaegend is de vrug van dienne sjoeët.

Heelige Marie, Moeëder van Gott,
bid vuer ôs zunjaers noe en in ut
oeër van ôzze doeëd.
Zoeë zal ut sieën (= Amen).


Another version of
Weesgegroetje / Hail Mary / Ave Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot,
Heilige Maria, Moeder van God
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood, Amen.

Ieër aan de Vaader / Glory Be! / Gloria Patri
Ieër aan de Vaader, de Zoeën en de Heelige Geist!
Zoeë wie ut woar in ut begin en noe en altied.
En in de ieëwen der ieëwen.
Zoeë zal ut sieën (= Amen).


De Bliej geheime / The Joyful Mysteries
De annunciatie of de boodsjap van de aartsingel Gabriël aan Maria
 De visitatie of 't bezeuk van Maria aan häör niesje Elisabeth
 De geboorte van Jezus in Bethlehem Jezus in de tempel

De Dreuvige geheime / The Sorrowful Mysteries
  leve van Jezus: de doadsangs in de hof van olieve
 't geisele
 de kroaning mèt 'n kroan van deun
 't drage van 't kruuskruusdoad

De Glorievol geheime /
The Glorious Mysteries
Verriesenis (Paosje) / Easter
 de Hemelvaart / The Ascension
 Pinkstere / Pentecost
de opnumming van Jezus in de hemel en de kroaning van Maria in de hemel /
The Crowning of Mary

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)