The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Galego Eonaviego
 Rosary Prayers

This language is also known as Eonavian Galician.
This language is a Galician dialect spoken by people in Eo-Navia region, Asturias, Spain.
Galician is spoken by over 3,200,000 people  predominantly in  northwest Spain in Galicia.  It is also spoken by about 800,00 in Portugal.  It is considered to be an intermediate language between Spanish and Portuguese.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Creo en Deus / The Apostles' Creed / Credo
Creo en Deus, Pai todo poderoso, creador do ceo e máis da terra.

Creo en Xesucristo, o seu único Fillo, o noso Señor, que foi concebido por

obra e gracia do Espíritu Santo e naceu da virxe María. Padeceu no tempo de

Poncio Pilato foi crucificado, morto e sepultado, descendeu ós infernos. O

terceiro dia resucitou de entre os mortos, subiu ó ceo, onde está a direita do

Pai, e de alí virá xulga-los vivos e os mortos.

Creo no Espíritu Santo na santa igrexa católica, na comunión dos santos, no

perdón do pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén.


 PAI NOSO / Our Father
Pai noso del célo,
santificado seña el tou nome,
veña a nós el tou reino,
fágase a túa vontade
así na terra como no célo.
El noso pan de cada día dánolo hoi
e perdoa as nosas ofensas
como nós perdoamos aos que nos ofenden.
Non nos deixes caer na tentación
e líbranos del mal.
Amén.

Another version of
PAI NOSO / Our Father :
Pai noso del célo,
santificado seña el tou nome,
veña a nós el tou reino,
fágase a túa vontade
así na terra como no célo.
El noso pan de cada día dánolo hoi
e perdoa as nosas ofensas
como nós perdoamos aos que nos ofenden.
Non nos deixes caer na tentación
e líbranos del mal.
Amén.

Deus te salve, María / Hail Mary / AVE MARÍA
Deus te salve, María,
chêa es de gracia.
El Señor é contigo,
bendita tu entre todas as mulleres
e bendito el fruito
del tou ventre, Xesús.
Santa María, mai de Deus,
rouga por nós, os pecadores,
agora e nel hora da nosa morte.
Amén.

Another version of
Deus te salve, María / Hail Mary / AVE MARÍA:
Ave María, chea de gracia, o Señor está contiigo,
bendita ti es entre tóda las muller e bendito é o froito
das túas entrañas, Xesús.
Santa María, Nai de Deus, roga
por nós pecadores,
agora e na hora da nosa morte. Amén.