The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Galego Rosary Prayers
It is also known as Galician and Gallego.
This language is spoken by 3,175,000 in Galicia, Spain
.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Creo en Deus / The Apostles' Creed / Credo

Creo en Deus, Pai todo poderoso, creador do ceo e máis da terra.

Creo en Xesucristo, o seu único Fillo, o noso Señor, que foi concebido por

obra e gracia do Espíritu Santo e naceu da virxe María. Padeceu no tempo de

Poncio Pilato foi crucificado, morto e sepultado, descendeu ós infernos. O

terceiro dia resucitou de entre os mortos, subiu ó ceo, onde está a direita do

Pai, e de alí virá xulga-los vivos e os mortos.

Creo no Espíritu Santo na santa igrexa católica, na comunión dos santos, no

perdón do pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén.

Noso Pai / Our Father / Pater Noster
Noso pai que estás no ceo:
santificado sexa o teu nome,
veña a nós o teu reino
e fágase a túa vontade,
aquí na terra coma no ceo,
O noso pan de cada día, dánolo hoxe;
e perdóano-las nosas ofensas
como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;
e non nos deixes caer na tentación,
mais libranos do mal.
Amen.

Another Version
Noso Pai / Our Father / Pater Noster
Noso pai que estás no Ceo,
Santificado sexa o teu Nome,
Veña a nós o teu Reino,
e fágase a túa vontade,
aquí na terra como no Ceo,
O noso pan de cada día, dánolo hoxe,
E perdóano-las nosas ofensas,
coma tamén nós perdoamos a quen nos ten ofendido,
e non nos deixes caer na tentación,
mais ceibanos do mal,
Amen.

Another Version
Noso Pai / Our Father / Pater Noster
Noso Pai que estás no ceo:
santificado sexa o teu nome,
veña a nós o teu reino
e fágase a túa vontade
aquí na terra coma no ceo.
O noso pan de cada día dánolo hoxe;
e perdóano-las nosas ofensas
como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;
e non nos deixes caer na tentación,
mais líbranos do mal.
Amen!


Deus te Salve, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Deus te salve, María,
Chea es de gracia,
O Señor é contigo,
Bendita ti sexas entre tódalas mulleres,
E bendito é o froito do teu ventre, Xesús.
Santa María, nai de Deus,
Prega por nós, pecadores,
agora e na hora da nosa morte,
Amén.

Another Version
Ave Maria / Hail Mary
Ave María,
chea de gracia,
o Señor está contiigo,
bendita ti es entre tóda las muller
e bendito é o froito das túas entrañas, Xesús.
Santa María, Nai de Deus,
roga por nós pecadores,
agora e na hora da nosa morte.
Amén.

Another Version
Dios te Salve Maria / Hail Mary / Ave Maria
Dios te salve María, chea hées de gracia,
o Señor hé contigo,
bendita ti hées entre tódas as mulleres,
é bendito he o fruto do teu ventre, Jesus.
Santa María, mai de Dios,
roga per nos os pecadores,
agora, é mais na hora da nossa morte.
Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)