The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Dorpat Eesti Rosary Prayers
This language is also known as Tartu and Southern Estonian.
This is a dialect of Estonian spoken in Tartu, southern Estonia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / The Lord's Prayer / Meije Essa
Meije Essa taiwan,
pühhendetus sago sinno nimmi.
Ginno riik tulgo. Sinno
tahtminne sündko kui taiwan,
nida ka ma pääl. Meije päiwalisso
leiba anna meile täämba. Nink anna
meile andis meije süda, nida kui ka meije
andis anname ommile süüblaisile.
Nink ärra saatko meid
kiusetusse sisse, enge pästa
meid ärra kurjast:
Sest sinno perralt om riik, nink
wäggi, nink auroustus iggawestel ajal.
Amen.

Hail Mary / Ole tervitatud Maarja
Ole tervitatud Maarja, täis armu.
Issand on Sinuga. Õnnistatud oled
Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu
ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumalaema,
palu meije patuste eest nüüd ja meije
surmatunnil. Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)