The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Wallisian Rosary Prayers
This language is also known as
Wallisien, Uvean, and East Uvean.
This language is spoken by 9,700 people
on Uvea Island, and Wallis.
It is also spoken in New Caledonia, Vanuatu and Fiji.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ko te losalio / The Holy Rosary

Ko te fakailoga o te koluse / The Sign of the Cross / Signum Crucis
I te huafa o te Tamai
mo te Alo
mo te Laumalie Maonioni.
'Ameni.


E au tui ki te 'Atua  / The Apostles' Creed / Credo
E au tui ki te 'Atua, ko te Tamai Mafimafi,
'Aia nee ina gaohi te lagi mo te kelekele,
pea 'e au tui kia Sesu Kilisito,
ko tona 'Alo pe e tahi, ko totatou 'Aliki,
nee fakatupu ia e te Laumalie Maonioni
pea fanaui ia e te Taupoou ko Malia,
pea nee mamahi ia i te pule a Posio Pilato,
nee kolusifiko ia,
pea puluhia, pea fakakoloa,
pea hifo ia ki 'Ifeleno,
pea tuu ia i tona 'aho tolu, mai te puluhia,
pea haele ake ia ki Selo,
pea 'Afio ia i te nima too matau o te 'Atua,
ko te Tamai Mafimafi, pea haele ia mai ai,
ke fakamau te maulo mo te mate.
E au tui ki te Laumalie Maonioni,
mo te Sagata 'Ekelesia katolika,
mo te komunio o te hahai agatonu,
mo te fakamolemole o te agahala,
mo te tuuake o te sino,
mo te mauli heegata. 'Ameni.


  Ko tamatou Tamai / Our Father / Pater Noster

Ko tamatou Tamai e i Selo,
ke tupuha tou Huafa,
ke 'aumai tau pule,
ke fai tou finegalo,
i te kelekele o hage ko Selo.
Ke foaki mai hamatou me'akai i te 'aho nei,
pea ke fakamolemole tamatou agahala,
o hage ko tamatou fakamolemole
kia natou 'e agahala mai kia matou
pea 'aua n'a ke tuku ia matou ki te fakahala,
kae ke ke fakama'uli matou mai te kovi.
'Ameni.


'Alofa Malia / Hail Mary / Ave Maria
'Alofa Malia,
e ke fonu i te kalasia,
e ia te koe te 'Aliki.
E ke manuia koe i te faune fua pe,
peae manuia ia Sesu,
ko te fua o tou 'alo.

Sagata Malia,
ko te Fae a te 'Atua,
ke ke hufia matou agahala,
i te 'aho nei,
pea mo te 'aho o tomatou mate. 'Ameni.

Kololia / Glory be to the Father / Gloria Patri
Kololia ki te Tamai,
mo te 'Alo,
mo te Laumalie Maonioni.

'Io, ke hage ko tona kololia i mua,
mo tona kololia ia 'aho nei,
pea mo te 'aho katoa pe. 'Ameni.
Misitelio fakafiafia / Joyful Mysteries
1) Te 'alu ifo a te 'Aselo o fetapa kia Malia
2) Te fakafeilofaki a Malia kia 'Elisapeta
3) Te fanaui ifo o Sesu i Petelehemi
4) Te momoli o Sesu pea mo te fakatapu o Malia
5) Te puli o Sesu mo tona toe 'iloi i Selusalemi

Misitelio fakamamahi / Sorrowful Mysteries
1) Te mamahi o Sesu i 'Oliveto
2) Te haha o Sesu i te pou
3) Te hili o te kolona talatala ki te fofoga o Sesu
4) Te 'amo e Sesu te Koluse ki Kalevalio
5) Te tutuki o Sesu i te Koluse

Misitelio fakakololia / Glorious Mysteries

1) Te tuuake a Sesu mai te puluhia
2) Te haele a Sesu ki Selo
3) Te haele ifo a te Laumalie
4) Te 'avake o Malia ki Selo
5) Ta fakanofo o Malia i Selo, ke tou 'Aliki 'aki ia

Manamanatu 'e Malia / Memorare
Manamanatu 'e Malia Taupoou 'ofa,
heeki mo logona mai he tahi,
nee hola mai o lafilafi mo falala kia te koe,
pea toe tekei ia,
koia, e au fiala hau ai kia te koe,
'Aloa, 'Aliki o te Taupoou fua,
pea 'e au agahala aipe,
kae au lele mai aipe o punou mo tagi i ou 'alo,
Fae a te 'Atua, 'aua naa ke tekei taku kole,
ka ke 'ofa mo tokaga ki ai.


Ko te Losalio ki te loto manavaofa o te Atua / Chaplet of Divine Mercy
(I te kamata o te kupui losalio - on the place of Glory .)
E Tamai Eteleno,
E au momoli atu Te Sino pea mo Te Taataa,
Te laumalie pea mo Te natula Atua o, Tou Alo Ofaina
Tomatou Aliki ko Sesu Kilisito,
Moo totogi aki amatou agahala
Pea mo teu agahala o te Malama nei katoa.
(Kote losalio lau tua hogofulu - on the place of Hail Mary)
Aki Tona Pasio mamahi,
Ofa mai kia matou pea mote malama nei katoa.
(Hili ia pea lau te kole aeni o fetogi aki te "Kololia" - at the end)
Atua Maonioni,
Atua Mafimafi,
Atua Hee gata,
Ofa mai kia matou pea mote Malama nei katoa
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)