The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Valencia Rosary Prayers
The language is also known as Catala, Valenciano, Valencian, Catalan, and Catalan-Valencian-Balear.
This language is a dialect of Catalan-Valencian-Balear spoken in Catalonia and Valencia Provinces and the Balearic Islands in northeast Spain near Barcelona.  It is also spoken in  Algeria, Andorra, Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Columbia, Cuba, the Dominican Republic, France, Germany, Italy, Mexico, Switzerland, Uruguay, Venezuela, and the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Pare Nostre
Pare nostre que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom,
vinga a nosaltres el vostre Regne,
faça's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel;
el nostre pa de cada dia doneu-nos senyor el dia de hui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem els nostres deutors
i no permeteu que nosatres caiguem a la tentació
ans allibereu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Our Father / Pare Nostre
Pare nostre, que estás en
el cel. Santificat siga el
teu nom. Vinga a nosatres
el teu regne. Faça's la leua
voluntat aixina en la ter-
ra com en el cel. El nostre
pa de cada dia dona-nos-
el hui. I perdona-nos les
nostres culpes aixina
com nosatres perdonem
als qui nos ofenen. I no
nos deixes caure en la
temtació. Sino lliura-
nos del mal.
Amén.Professió Apostòlica De La Fe / The Apostles Creed / Credo
Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,
nasqué de Maria verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant; la santa mare església catòlica, la comunió dels sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.


Hail Mary / Dios te salve Maria
Dios te salve Maria, plena eres de gracia, el Señor esta en vostra compañia, beneida tu eres entre totes les dones, y beneit es el fruit del vostro ventre Chesus.
Santa Maria, mare de Dios, Suplica por nosatres pecaors, ara, y en el hora de nostra mort. Asi-siga.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)