The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Turkish (Türkçe) Rosary Prayers
This language is also known as Türkish, and Anatolian.
This language is spoken by 46,278,000 people in Turkey.  It is also spoken in over 35 other countries including Iran, Iraq, Israel, Georgia, Macedonia, Romainia, Russia, Sweden, Switzerland, Tajikistan, and the Ukraine.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Haç İşareti / Signum Sanctae Crucis / Sign of the Cross
Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına.

İmanın İkrarı / Symbolum Apostolorum / The Apostles' Creed / Credo
Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir Peder, tek Tanrı'ya ve onun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh'un kudretiyle be-den aldı ve bakire Meryem'den doğdu. Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler ülkesine indi (araf) indi. üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye kadir Peder Tanrı'nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh,a, kutsal, katolik Kiliseye, Azizlerin birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata inanıyorum. Amin.


Another version of
Elçilerin İman Açıklaması / The Apostles' Creed / Credo
Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.
O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.
Kutsal Ruh’a, Kutsal katolik kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum.
Amin.


Göklerdeki Pederimiz / Our Father / Pater Noster
Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin. Hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, Yeryüzünde de senin istediğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver.
Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin.

Another version of
Göklerdeki Babamýz / Our Father / Pater Noster
Göklerdeki Babamýz,
adýn kutsal kýlýnsýn.
Egemenliðin gelsin.
Gökte olduðu gibi,
yeryüzünde de senin istediðin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeðimizi ver.
Bize karþý suç iþleyenleri baðýþladýðýmýz gibi,
sen de bizim suçlarýmýzý baðýþla.
Ayartýlmamýza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
sonsuzlara dek senindir.
Amin.

Another version of
Göklerdeki Babamız / Our Father/ Pater Noster
Göklerdeki Babamız,
adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.

Amin.


Doxology
 Çünkü emenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir.

Another version of
Babamız / Our Father / Pater Noster
Ey göklerde olan Babamız,
İsmin mukaddes olsun;
Melekûtun gelsin;
Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun;
Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver;
Ve bize borçlu olanlara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla;
Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar;
Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir.
Amin.

Selam Sana / Hail Mary / Ave Maria
Selam sana, Tanrı'nın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Mesih'in annesi, biz günahkarlar için, şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Another version of
Selam Sana / Hail Mary / Ave Maria
Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Peder'e, Oğula / Glory Be /
Gloria Patri
Peder'e, Oğula ve Kutsal Ruha Şan ve Şeref olsun; ezelde olduğu gibi şimdi  her zaman ve ebediyete kadar amin.

Sağ ol Kraliçe / Hail, Holy Queen / 
Salve Regina
Sağ ol Kraliçe, merhametli annemiz hayatımız, aşkımız ve ümidimiz sensin. Bizler, cennetten kovulmuş olan Havva'nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada gözyaşı dökerek vesızlanarak seni hasretle özlüyoruz. Bizim için şefaate bulunan annemiz, merhametli gö zlerini bize çevir ve bu gurbet ülkesinden sonra, bizleri Oğlun Mesih İsa'ya kavuştur.
Ey merhametli , ey şevkatli tatlı Bakire Meryem!


Menyem Ana'ya Tesbih Duası / Rosarium B. Mariae Virginis / The Mysteries of the Holy Rosary


Sevinçli Olaylar(Pazartesi, Cumartesi) / Mysteria Gaudiosa / The Joyful Mysteries

1) (Annuntiatio) Meleğin Meryem Ana'ya Mesih İsa'nın kendisinden doğacağını müjdelemesi.(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
2)(Visitatio) Meryem Ana'nın Mesih İsa'ya hamileyken kuzeni Elizabet'i ziyaret etmesi.(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
3)(Nativitas) Mesih İsa'nın doğuşu.Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
4)(Preesentatio) Mesih İsa'nın mabette Tanrı’ya sunulması.Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
5) (Inventio in Templo) Oniki yaşındayken Mesih İsa'nın mabette kaybolması ve bulunması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)


Işık Olayları(Perşembe) /
Mysteria Luminosa / The  Luminous Mysteries

1)(Bastima apud Iordanema.) Mesih İsa'nın Ürdün Nehri'nde Vaftizi.(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
2)(Autorevelatio apud Cananese matrimonium.)  Mesih İsa'nın Kana düğünü'nde kendini açıklaması.(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
3)(Regni Dei proclamatio coniuncta cum invitamento ad conversionem.)  Mesih İsa'nın tövbeye daveti ile Tanrı'nın Krallığını ilan etmesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
4) (Transfigratio)  Mesih İsa'nın görünüm değiştirmesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
5) (Eucharistiae Institutio) Mesih İsa'nın Efkaristiya'yı kurması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)


Kederli Olaylar (Salı ve Cuma) / Mysteria Dolorosa / The Sorrowful Mysteries

1) (Angonia in Hortu) Mesih İsa'nın Getsemani denilen zeytinlikte can çekişmesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
2) (Flagellatio) Mesih İsa'nın kırbaçlanması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
3) ( Corontio Spinis) Mesih İsa'nın dikenlerden örtülü bir taç konul-ması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
4) ( Baiulatio Crucis) Mesih İsa'nın Golgota'ya kadar haçı taşıması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
5) ( Crucifixio et Mors) Mesih İsa'nın haçın üzerinde ölmesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)


 Şanlı Olaylar (Çarşamba, Pazar) / Mysteria Gloriosa / The Glorious Mysteries

1) (Resurrectio) Mesih İsa'nın öldükten sonra dirilişi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
2) (Ascensio) Mesih İsa'nın göğe çıkması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
3) (Descensus Spriritus Sancti) (Mesih İsa'nın Aziz Ruh'u gönder-mesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
4) ( Assumptio)  Meryem Ana'nın göğe alınması. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)
5) ( Coronatio in Caelo) Meryem Ana'ya kraliçelik tacının verilmesi. (Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder'e Oğul'a)Meryem Ana'ya Yakarışlar / Litaniae Lauretanae / The Litany of Loretto

Ya Rab, merhamet eyle (2)      
Mesih İsa,  merhamet eyle (2)   
Ya Rab, merhamet eyle (2)  

Aziz Meryem                          bizim için dua et   
Tanrı’nın Aziz Annesi                  bizim için dua et
Bakirelerin Aziz Bakiresi                  bizim için dua et
Mesih’in Annesi                      bizim için dua et
Kilise’nin Annesi                      bizim için dua et
Tanrısal inayetin Annesi                  bizim için dua et
Çok temiz Anne                      bizim için dua et
Çok iffetli Anne                      bizim için dua et
Her zaman bakire Anne                  bizim için dua et
Günahsız Anne                          bizim için dua et
Sevgiye layık Anne                      bizim için dua et
Erdemle hayranlığa değer Anne              bizim için dua et
İyi önerinin Annesi                      bizim için dua et
Yaratıcının Annesi                      bizim için dua et
Kurtarıcının Annesi                      bizim için dua et
Çok temkinli Bakire                      bizim için dua et
Saygıya değer Anne                      bizim için dua et
İlan edilmeye değer Anne                  bizim için dua et
Aracılıkta güçlü Anne                  bizim için dua et
Merhametli Bakire                      bizim için dua et
İmanla zengin Bakire                  bizim için dua et
Azizlik örneği                      bizim için dua et
Bilgeliğin merkezi                      bizim için dua et
Mutluluğumuzun nedeni                  bizim için dua et
Kutsal Ruh’un konutu                  bizim için dua et
Gerçek ibadet örneği                      bizim için dua et
Mistik gül                          bizim için dua et
Davut sülalesinin şanı                  bizim için dua et
Her kötülüğü yenen kadın                  bizim için dua et
Şanın görkemi                      bizim için dua et
Antlaşmanın sandığı                      bizim için dua et
Göklerin kapısı                      bizim için dua et
Sabah yıldızı                          bizim için dua et
Hastaların sağlığı                      bizim için dua et
Günahkarların barınağı                  bizim için dua et
Acı çekenlerin teselli edicisi                   bizim için dua et
Hıristiyanların yardımcısı                  bizim için dua et
Meleklerin Kraliçesi                      bizim için dua et
Ataların Kraliçesi                      bizim için dua et
Peygamberlerin Kraliçesi                  bizim için dua et
Havarilerin Kraliçesi                      bizim için dua et
Şehitlerin Kraliçesi                      bizim için dua et
İnanç şahitlerinin Kraliçesi                  bizim için dua et
Bakirelerin Kraliçesi                      bizim için dua et
Tüm azizlerin Kraliçesi                  bizim için dua et
Günahsız yaratılan Kraliçe                  bizim için dua et
Göklere çıkmış Kraliçe                  bizim için dua et
Aziz tesbihin Kraliçesi                  bizim için dua et
Barışın Kraliçesi                      bizim için dua et

V. Mesih'in sözettiği vaatlere layık olabilmemiz için,
R. Ey Tanrı'nın kutsal Annesi, bizim için dua et.

Dua Edelim:
Rab Tanrı'mız, müminlerine her zaman beden ve ruhlarında sağlıklı olmalarını temin et ve her zaman bakire, çok aziz Meryem'in şanlı aracılığı ile bizleri hüzünlendiren kötülüklerden kurtar, bizi sonsuz neşeye kavuştur. Bunu, Rab'bimiz Mesih İsan'nın adına senden dileriz. Amin.


Pışmanlık Duası  / Confiteor / I Confess

Her şeye kadir Tanrı'ya ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle bakire Meryem Ana'ya, Meleklere, bütün Azizlere ve size kardeşlerim, yalvarıyorum, benim için Rabbimiz Tanrı'ya dua ediniz.

Kyrie
Rabbim, bize merhamet eyle.
Rabbim, bize merhamet eyle.

Mesih İsa, bize merhamet eyle.
Mesih İsa, bize merhamet eyle.

Rabbim, bize merhamet eyle.
Rabbim, bize merhamet eyle.


Göklerdeti Yüce Tanrı'ya /
Gloria in Excelsis Deo / Glory to God in the Highest
 Göklerdeki yüce Tanrı' ya övgüler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Seni överiz. Seni yüceltiriz. Sana ibadet ederiz. Sana hamdederiz. Yüce Tanrı, göklerin kralı, her şeye kadir Peder Tanrı, sonsuz şanın için sana şükrederiz. Mesih İsa, biricik Oğul, Yüce Tanrı, Tanrı'nın kurbanı, Pederin Oğlu, dünyanın günahlarını affeden sen, bize merhamet eyle. Dünyanın günahlarını kaldıran sen, dualarımızı kabul eyle. Yüce Tanrı'nın sağında oturan sen, bize merhamet eyle. Çünkü yalnız sen kutsalsın, yalnız sen Rabbimizsin, yalnız sen yücesin. Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh'la birlikte Peder Tanrı'nın şanındasın. Amin.


Kutsal / Sanctus / Holy, Holy, Holy

Kutsal, kutsal, kutsal evrenin Tanrı'sı; gökler ve yerler şanınla doludur. Hosanna göklerdeki yüce Tanrı'ya.
Rab'bin adına gelen takdis ve taziz edilsin. Hosanna göklerdeki yüce Tanrı'ya.


Ey  İnsanların / Agnus Dei / Lamb of God

Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı'nın Kurbanı, bize merhamet eyle. Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı'nın Kurbanı, bize merhamet eyle. Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı'nın kurbanı, bize barış ve huzur bağışla.


Tövbe Duası

Ey Allah'ın oğlu İsa ! Bize yardımcı ol. Ey Meryem'in oğlu İsa, bize sığınacak yer ol. Ey İsa Mesih Efendimiz bizi kuvvetlendir ve koru. Şeytanı bizden uzak tutarak suç ve günahlarımızı afet ve yargılama gününde bize acı.

On Emir / The Ten Commandments

Benden Başka ilahın olmayacak, put yapmayacaksın.

Allah'ın Rab'in ismini boş yere ağıza almayacaksın.

Sebt gününü takdis etmek için onu hatırınd
onu hatırında tutacaksın.

Babana ve anana hürmet edeceksin.

Öldürmeyeceksin.

Zina etmeyeceksin.

Çalmayacaksın.

Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

Başkasının karısına tamah etmeyeceksin.

Başkasının malına tamah etmeyeceksin.


Büyük İman Açiklamasi / The Nicene Creed

Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaratanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.
Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın biricik oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır. Yaratılmış olmayıp Peder ile aynı özdedir ve her şey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh’un kudretiyle Bakire Meryem’den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmığa gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal Yazılara göre üçüncü gün dirilmiş, göğe çıkmış ve Peder’in sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve O’nun hükümdarlığı son bulmayacaktır.
Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum.
Havarilerin inancına dayanan evrensel ve kutsal olan tek Kilise’ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerinin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.

Another version of
İznik İman Açıklaması / The Nicene Creed

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,
her şeye kadir tek Baba Allah’a inanıyoruz.
Bütün çağlardan önce Baba’da olan
Tanrı’dan Tanrı
Nurdan Nur
Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,
Kendiliğinden varolan, yaratılmamış,
Baba ile aynı özden olan,
Allah’ın Oğlu tek bir Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.
Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.
Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.
Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu
ve insan oldu.
Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi,
acı çekti ve gömüldü,
Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,
Göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için
görkem içinde tekrar gelecek
ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.
Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,
Baba ve Oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilen
Peygamberler aracılığı ile konuşmuş KutsalRuh’a inanıyoruz.
Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.
Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.
Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

Atanasıan İman Açıklaması / The Athanasian Creed

(1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik inancı kabul etmelidir;

(2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek yok olacaktır.

(3) ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;

(4) bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.

(5) çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.

(6) Ancak Baba’nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.

(7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.

(8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.

(9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.

(10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.

(11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.

(12) Ne üç farklı "yaratılmamış" ne de üç farklı "anlaşılmaz" vardır, fakat tek bir "yaratılmamış" ve tek bir "anlaşılmaz" vardır.

(13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;

(14) Buna rağmen hepsi üç farklı "her şeye kadir" değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.

(15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;

(16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.

(17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab'dir, Kutsal Ruh da Rab'dir;

(18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab'dir.

(19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;

(20) Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.

(21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.

(22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.

(23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.

(24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.

(25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.

(26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.

(27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.

(28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.

(29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.

(30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.

(31) [Oğul] Baba’nın özünden,  zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan; annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.

(32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.

(33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.

(34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.

(35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek bir Mesih’tir].

(36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.

(37) düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.

(38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş.

(39) göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş.

(40) oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.

(41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek.

(42) ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.

(43) İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler.

(44) Bu Katolik imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kişi kurtulamayacaktır.


İman Eylemi / Actus Fidei /Act of Faith
Tanrı'nın açıkladığın ve Kilise aracılığıyla öğrettiğin bütün haki-
katlere inanırım, çünkü sen yanılmaz ve yanıltmazsın.


Umut Eylemi / Actus Spei / Act of Hope
Tanrı'nın, bu dünyada lütfunu, öbür dünyada da, vaadettigin sonsuz hayatı bana bağışlayacağını ümit ederim.

Sevgi Eylemi / Actus Caritatis / Act of Love
Tanrı'm, sen çok iyisin ve sonsuz sevgiye layıksın. Seni bütün kalbimle ve her şeyden çok severim. Seni sevdiğim için de bütün insanları kendim kadar severim.

Pişmanlık Eylemi / Actus Contritionis / Act of Contrition
Tanrı'm, işlediğim bütün günahlardan çok pişmanım, çünkü sonsuz sevgine karşı geldim ve yakınlarımı da incittim. Tövbe ederim ve senin yardımınla artık günah işlememeğe söz veririm.

İlahi - Te Deum
Seni överiz, ey Tanrı; *
Seni yüceltiriz, ey Rab.
Ey Ebedi Peder, *
Bütün dünya sana tapar.
    Meleklerin hepsi,†
    Göklerin bütün güçleri *
    Ezgiyle yüceltirler seni 
Kutsal, kutsal, kutsal  *
Evrenin Tanrı'sı.
Gökler ve yerler*
Şanınla doludur. 
    Seni över Havarilerin korosu*
    Ve beyaz giyinmiş şehitler ordusu.
    Peygamberler tek bir sesle *
    Övgü ezgisi söyler sana.
Kutsal Killisen şanını yükseltir †
Tapar biricik Oğuluna *
Ve tesellici Kutsal Ruh'a.
     Mesih İsa, sen şan kralısın, *
    Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
    İnsanları kurtarmak üzere,*
    Bakire Anne'den doğmak istedin.
Ölüm üstünde muzaffer, *
Açtın göksel kralı inananlara
    Sen Tanrı'nın şanında Peder'in yanında†
    Zamanın sonunda *
    Geleceksin dünyayı yargılamaya.
Ya Rab, değerli kanınla  *
Kurtardııın evlatlarına bak ,
Hepimizi kabul et yanına, *
Azizlerin topluluğunda.
    Ya Rab, halkını kurtar,*
    Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol,
    Her gün sana hamdederiz,*
    Daima adını yüceltiriz.
Ya Rab, bugün *
Günaha düşmemize izin verme,
Daima bize merhametli ol, *
Çünkü sana ümit bağladık.
    Acı bize, *
    Ya Rab, acı bize;
    Ümidimiz sensin, *
    Ebediyete kadar utanmayacağız.Veni Creator Spiritus
Yaratıcı Kutsal Ruh,
Bizi ziyarete gel,
Yarattığın kalpleri
Lutuflarınla doldur.
    Sen teselli edersin
    Peder'in armağanı,
    Berrak su, ateş, sevgi,
    Ruh'un tatlı gıdası.
Mesih'in vadettiği
Tanrı'nın güçlü kolu,
Armağanları verir,
Kalbimizde söz koyar.
    Zekayı aydınlatan,
    Kalplerde yanan alev,
    Aşkının gücü ile
    Yaralara merhem ol.
Düşmandan bizi kurtar,
Barışı, huzuru ver,
Aydın rehberlinle
Kötü'den bizi koru.
    Ey ilahi Bilgelik,
    Peder'in ve Oğlu'nun
    Bir olma oluşunun
    Sırrını bize göster. Amin.


Veni Sancte Spiritus
Gel, Kutsal Ruh,
Gökten kutsal nurunla
Doldur kalplerimizi.
    Gel bize, düşkünleri Babası,
    Gel, nimetlerin kaynağı,
    Gel kalplerimizin nuru.
Sen, bizi avutursun,

Ruhumuzun aziz misafirisin,
Kalplerimizin tatlı serinliğisin.
    Yorgunlukta istirahat,
    Ateşte serinlik,
    Yaşlı gözlerde ümitsin.
Ey mutluluğun nuru,
İnananların ruhu,
Kaplerimiz seninle dolu.
    Senin gücü olmayınca,
    İyilik kalmaz insanda,
    Kötülük kaplar ruhunu.
Kirlenmiş kalpleri yıka
Kuru olanları sula
Yaralı Kalpleri sar.
    Sert kalpleri yumuşat,
    Soğuk kalpleri ısıt,
    Düzensiz ruhlara düzen ver.
Sana güvenlere,
Sana iman edenlere
Yedi armağanını bağışla.
    Fazilet ve nimet,
    Ölümden sonra selamet,
    Ebedi mutluluk temin et. Amin.


 Mesih'in Ruh'u - Anima Christi
(preces S. İgnatii)
  Mesih'in Ruh'u, kutsal kıl .
  Mesih'in Bedeni, kurtar beni.
  Mesih'in Kanı, beni kendimden geçir.
  Mesih'in bağrındaki su, beni yıka.
  Mesih'in çilesi, beni güçlendir.
  Ey iyi İsa, duamı kabul et.

  Yaralarında, beni sakla.
   Senden ayrı kalmama izin verme.
   Kötü düşmandan beni koru.
   Ölüm saatimde beni yanına çağır.
   Azizlerinle birlikte seni sonsuza dek öveyim. Amin.


Meyrem Ana'nın İlahisi - Magnificat
Canım Rab'bi ulular;*
Ruhum Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
     Çünkü o , sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.†
    İşte, bundan böyle tüm kuşaklar*
    Beni mutlu sayacak.
Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.*
Onun adı kutsaldır.
     Kuşaktan kuşağa *
    Kendisinden korkanlara merhamet eder.
Eliyle güçlü işler yaptı;†
Kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla*
Darmadağın etti.
    Hükümdarları tahtlarından indirdi,*
    Sıradan insanları yükseltti.
Aç olanları iyiliklerle doyurdu,*
Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
    Atalarımıza söz verdiği gibi, *
    İbrahim' ve onun soyuna sonsuza dek
    Merhamet etmeyi unutmayarak*
    Kulu İsrail'in yardımına yetişti.
Peder'e, Oğula ve Kutsal Ruh'a*
Şan ve Şeref olsun;
    Ezelde olduğu gibi, *
    Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.Hatırla, Ey Meryem / Memorare
(Oratio S. Bernardi)

Ey şefkatli bakire Meryem, sana sığınan, yardımını dileyen ve aracılığını isteyen hiç bir kimsenin, senin yardımını görmeden geri çevrilmediğini hatırla. Bundan cesaret alarak sana koşuyorum. Ey Mesih İsa'nın annesi ve benim şefkatli Annem, sana geliyorum ve günahlarım yüzünden çektiğim acılarla ayaklarına kapanıyorum. Ey kurtarıcımız Mesih'in annesi, dualarımı reddetme, onları dinle ve kabul et. Amin.

Meleğin Müjdesi / Angelus Domini
¶ Rab'bin meleği Meryem'e müjde getirdi.
¥ Meryem Kutsal Ruh'un kudretiyle hamile kaldı.
(Selam sana...)

¶ İşte ben Rab'bin kuluyum;
¥ Bana dediğin gibi olsun.
(Selam sana...)

¶ Kelam vücut buldu,
¥ Ve aramızda yaşadı.
(Selam sana...)

    V. Mesih'in sözettiği vaatlere layık olabilmemiz için,
    R. Ey Tanrı'nın kutsal Annesi, bizim için dua et.        

Dua edelim: Yüce Tanrı, ruhlarımızı lütuflarınla doldur ki, Oğlun Mesih İsa'nın insan olduğunu öğrendiğimizde, O'nun ıstırabı ve haçı sayesinde dirilişin neşesine varabilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin.


 Gökyüzünün Kraliçesi / Regina Coeli
Göklerin Kraliçesi, Meryem, sevin! Alleluya!
Çünkü vücut vermeye layık olduğun Mesih İsa! Alleluya!
Dediği gibi gerçekten dirildi! Alleluya!
Bizim için Tanrı’ya dua et! Alleluya!

    V. Bakire Meryem, mutlu ol ve sevin! Alleluya!
    R. Çünkü Rab gerçekten dirildi! Alleluya!

Dua edelim: Yüce Tanrı, Oğlun Mesih İsa’nın dirilişi ile dünyaya neşe verdin. Onun annesi olan bakire Meryem
sayesinde ebedi hayatın neşesine sahip olmamızı sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.

Ey Kurtarıcının Aziz Annesi / Alma Reemptoris Mater
Ey Kurtarıcının Aziz Annesi, göklerin kapısı, denizin yıldızı yeniden yükselmeye can atan halkına yardımcı ol. Sen ki, tüm yaratılışın şaşkınlığı içinde, meleğin selamını kabul ederek, seni Yaradanı dünyaya getirdin. Her zaman bakire anne, biz günahkarlara merhamet et.

 Selam Göklerin Kraliçesi / Ave Regina Coelorum
Selam, göklerin kraliçesi, selam, meleklerin hanımefendisi, kurtuluşun kapısı ve kökü, dünyaya ışığı getir. Tüm kadınların arasında en güzeli, sevin şanlı bakire; selam sana, ey tümden aziz olan bizler için Rab Mesih'e dua et.

Meryem'in Korunması Altına Sığınmak / Subtuum Praesidium
Tanrı'n Aziz Annesi, denenmede olan bizlerin yakarışlarını hor görme ve bizi her tehlikeden kurtar, ey şanlı ve mutlu Bakire.


Sabah Duası / Preces Matutinae

Tanrı'm, hürriyetimi, zekamı, irademi ve bütün isteklerimi sana bırakıyorum. Bende ne varsa, hepsi senindir, her şeyi bana sen verdin. Her şeyimi sana sunuyorum. Bana yalnız sevgini ve lütfunu bağışla. Bu bana yeter, başka bir şey istemem. Tanrı'm, sen her şeye kadirsin ve bütün evrene hükmedersin. Bu gece beni korudun ve bu günü de görmemi istedin. Sana şükreder ve seni bütün kalbimle severim. Bu günkü işlerimi, sevinçlerimi ve dertlerimi sana sunarım. Güneşin güzel ışınlarıyla dünyaya hayat verdigin gibi, ilahi nurunla da ruhumu ve kalbimi aydınlat. Beni hastalıktan, kazadan ve her kötülükten koru. İşlerimi takdis et ki, onların başarıya ulaşması seni daha fazla yüceltsin ve dünyaya daha fazla mutluluk getirsin. Nimetlerini benden ve sana sığınan kullarından esirgeme.


Akşam Duası / Preces Serotinae

Tanrı'm bugün bana bahşetiğin bütün iyilikler için sana şükrediyorum. Günlük yaşantımda bilerek ve bilmeyerek işlediğim gunahları affet. İçimde temiz bir kalp yarat ve onu ilahi nurunlaaydınlat. Bu gece beni kötü ruhlardan koru ve rahat bir uyku ver. Bütün ümidim sen'sin, Tanrı'm, gözlerim ebedi nura açılacağı güne kadar, sonsuz sevgine ve merhametine sığınıyorum. Meryem Ana, daima benim şefkatli annem ol. Kalbimin yaralarını sar ve özellikle ölüm anında yanımda bulun ve beni sevgili Oğlun Mesih İsa'ya götür. Yüce Tanrı'm, bugün ölenlere rahmet eyle. Akrabalarımı ve bütün dostlarımı nur içinde ebedi mutluluğa kavuştur.Yemekten Önce Dua / Preces Ante cenam

Tanrı'm, bu güzel sofraya otururken ve dostluğumuzu paylaşırken aramızda bulun ki, ruhlarımız sevinçle dolsun. Yüce Tanrım, Bize verdiğin her şey için, Yemek için, nimet için, Sevgi için, sıhhat için, Ve bu güzel sofra için şükrediyoruz. Ve bunları, bizim için, Uzak yakın komşum için, Bütün sadık kulun için, Bahşetiğin her gün için, diliyoruz.


Yemekten Sonra Dua / Preces Post Coenam

Tanrı'm, nimetlerinle doyduk

Kardeş sevgisini de duyduk.

Her zaman sana şükürler olsun

Ve kalplerimiz nurunla dolsun.  Haç Yolu / Via Crucis / The Stations of the Cross

Haç Yolunun I. Durağı: Mesih İsa Ölüme Mahküm Edilir. (Iesus Capite Damatur)
        Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Mesih İsa Pilatus'un önünde elleri bağlı olarak durmaktadır. Kendisini suçlandıranlar kinle: "Çarmıha! Çarmıha!" diye bağırmaktadırlar. Pilatus vicdanını dinlemeyerek Mesih İsa'yı ölüme mahkûm eder. Mesih İsa bu haksız kararı sükünetle dinler.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Tanrı böyle arzu ettiği ve bizlerin kurtulup yaşayabilmemiz için, senin hakkında verilmiş olan hükme itiraz etmedin. Senin gibi fedakârlık edebilmemiz ve Tanrı’nın arzularını her zaman yerine getirebilmemiz için bize kuvvet ve metanet lûtfet. Amin.
 
Göklerdeki Pederimiz...

Haç Yolunun II. Durağı: Mesih İsa Haçı Omuza Alır. (Iesus Crucem Fert)
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Mesih İsa ağır haçı Ferisilerin ve toplanan halkın alaylı bakışları ve hakaret dolu bağırmaları arasında yaralı omuzlarına alır.
Kurtarıcımız Mesih İsa, akıbetinin ne olacağını bildiğin halde bizleri sevdiğin için ıstırap ve işkence yolunda yürümek üzere haçı omuzlarına aldın. Acı bir durum veya karanlık bir gelecek karşısında ve bizlerden zor şeyler yapılması istendiği zaman bize kuvvet ver; yükümüzü senin yolunda yorulmadan taşıyabilelim. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun III. Durağı: Mesih İsa Haçın Ağırlığına Dayanamayıp Düşer. (Iesus Cadit Sub Pondere Crucis )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Haç çok ağırdır. Kurtarıcımız ayakları bir taşa çarparak düşer. Bunun üzerine ona kötü muamele ederler. Fakat Mesih İsa kalkar, haçını taşır ve acılar içinde yoluna devam eder.
Kurtarıcımız Mesih İsa, bizim yüzümüzden sana taşıttırılan haçı bırakmayıp tekrar omuzlarına aldın. Bu büyük fedakârlık daima hatırımızdadır. Bize yardım et ki, her gün senin sevgin için hayatın güçlükleriyle mücadele edebilelim. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun IV. Durağı: Mesih İsa Annesi ile karşılaşır. (Iesus İncidit in Matrem Suam )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Meryem Ana Oğlunu görmek için bir sokak köşesinde beklemektedir; çünkü bu ıstıraplı anında Oğlunun acılarını paylaşmak istiyor.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Annen bu ıstırap dolu yolda seninle karşılaştığı zaman, kalbini parçalayan keder ve elemin büyüklüğünü hissetmemek kabil mi? Bizim de geçtiğimiz hayat yolunda acı ve elemlere tahammül edebilmemiz ve birbirlerimizin acılarını paylaşabilmemiz için bizlere kuvvet ve metanet ver. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun V. Durağı: Kirene'li Simon, Mesih İsa'nın Haçı Taşımasına yardım eder. (Kireneus Curuçem Fert )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Düşmanlar Mesih İsa'nın yolda ölmesinden korkarak, oradan geçmekte olan Kirene’li Simon'u İsa'ya yardım etmesi için zorladılar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Kirene’li Simon için sana yardım etmek ne büyük bir şeref! İnsanların ve kendi günahlarımızın kefaretini ödemek için daha lâyık bir şekilde haçımızı taşımakta bize kuvvet ver ve bu hususta başkalarına yardım etmek için bize yol göster. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun VI. Durağı: Veronika Mesih İsa'nın Terini Siler. (Veronica Tergit Sudorem Iesu)
        Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
       
Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Mesih İsa sıcak güneşin altında ilerlemektedir ve yüzü kan ve ter içindedir. Bu sırada Veronika adında bir kadın kalabalığın arasından sıyrılıp Mesih İsa'nın terini siler.
Kurtarıcımız Mesih İsa, muhtaç oluğun bir anda sana hizmette bulunduğu için, Veronika'ya hediyelerin en büyüğünü lûtfettin, mukaddes yüzünü onun başörtüsüne resmettin. Nurlu yüzünü bizim kalbimize de resmet; imanımızı hiç bir zaman inkâr etmiyelim. Müşkül anlarımızda başkalarının yapacakları iyiliklere daima nazik davranmamız gerektiğini bilelim. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun VII. Durağı: Mesih İsa İkinci Kez Düşer. (Iesus Secunda Vice Cadit in Terram )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Kurtarıcımızın kuvveti gittikçe azalmakta ve acıları artmaktadır. Bu sırada öncekinden daha fena bir şekilde düşer ve güçlükle kalkar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, fena alışkanlıklarımızdan vazgeçmek istemediğimiz ve günah işlemekte devam ettiğimiz için ikinci kez düşüp ıstırap çektin. Sana yalvarıyoruz: bizi affet. Ümitsizlikten kurtar ve güçlükler karşısında bizlere kuvvet ve iman ver. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun VIII. Durağı: Mesih İsa, Üzüntü İçindeki Kadınları Tesseli Eder. (Iesus İncidit İn Pias Mulieres )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Mesih İsa'yı götüren kafileyi ağlayan kadınlar takip etmektedir. Mesih İsa bu kadınlara dönerek: "Benim için değil, çocuklarınız ve kendiniz için ağlayın" demekle onlara günahlardan pişman olmaları ve Tanrı’nın mahkemesinden korkmaları gerektiğini hatırlatıyor.
Kurtarıcımız Mesih İsa, sen çarmıha giderken bizlerden sadece merhamet ve dindarlık hisleri ve güzel sözler beklemiyorsun; senin için duyduğumuz hislere uygun olarak yaşamamızı istiyorsun. Erdemli bir hayat sürmek için bize kuvvet ver ve her türlü kötülükten korkmamız gerektiğini bizlere öğret. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


 Haç Yolunun IX. Durağı: Mesih İsa Üçüncü Kez Düşer.
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Kitle ıstırap tepesine yaklaşmaktadır. Bitkin halde bulunan Mesih İsa üçüncü kez düşer ve son kuvvetini harcayarak tekrar kalkar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, günahlarımızın ağır yükü altında yerde yatmaktasın; kurtuluşumuz için günahlarımızın kefaretini Golgota dağında ödemek istiyorsun. Bize yardım et. Hayatımız boyunca haçtan ayrılmayalım; yarı yolda kalmayalım. Senin gibi yükümüzü candan ve cesaretle taşıyalım. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun X. Durağı: Mesih İsa'nın Elbiselerini Çıkarıyorlar. (Iesus Vestibus Exuitur )
      
  Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Kurtarıcımız Mesih İsa nihayet hükmün infaz edileceği yere varmıştır. Yaralarına yapışan elbiseleri üzerinden çıkarılırken, yaralar yeniden kanamağa başlar ve ıstırabı artar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, kendini feda etmeğe hazır olduğunu Tanrı’ya göstermek için bütün maddî şeylerden vazgeçiyorsun. Bencillikten bizi kurtar ve icap ettiği zaman her şeyi senin ve kardeşlerimizin uğruna kolaylıkla feda edebilmemiz için bize yardım et. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...

Haç Yolunun XI. Durağı: Mesih İsa'nın Çarmıha Gerilir.
   
    Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Cellâtlar Kurtarıcımızı ellerinden ve ayaklarından haça mıhlarlar. Mesih İsa bu sırada akla hayale gelmez acılar çeker.
Kurtarıcımız Mesih İsa, bizleri selâmete kavuşturmak için Tanrı'ya kendini kurban etmek istedin. Bu gün dahi, günahlarımızın kefaretinye ödeyebil-memiz için ayin esnasında kendini yeniden Tanrı'ya kurban olarak sunu-yorsun. Bu hareketinin derin manasını anlıyabilmemiz için bize yardım et. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun XII. Durağı: Mesih İsa Haç Üzerinde Ölür.
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Kurtarıcımız Mesih İsa haçta asılı iken cellâtları affeder; yanındaki katile cenneti vaadeder; Yuhanna'ya da annesini emanet eder ve saat üçte yüksek sesle: "Her şey tamam oldu" dedikten sonra ruhunu teslim eder.
Kurtarıcımız Mesih İsa, sen dedin ki: "Dostlar için canını vermekten daha büyük sevgi yoktur". Sen de haç üzerinde can verinceye kadar bizi sevdin ve Tanrı'ya itaat ettin. Bize yardım et: Kutsal haçtan kuvvet alarak gerçek sevgi ile yaşayıp sonsuz hayata erişelim. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun XIII. Durağı: Mesih İsa Haçtan Alınıp Annesine Teslim Edilir. (Corpus Iesu Affertur  Matri Suae )
       
Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Mesih İsa artık ıstırap çekmemektedir. Vücudu çarmıhtan alınıp annesinin kollarına bırakılır. Oğlunu bu kadar seven bir anne için kanlı yaralar içindeki o vücudu seyretmek ne büyük bir acı!
Kurtarıcımız Mesih İsa, insanların kurtulması için kendini feda ettin. Çarmıhın altında seninle birlikte ıstırap çekerek kurtuluşumuza iştirak eden annen hepimizin annesidir.
Meryem Ana, hayatımız boyunca bizlerden himaye ve şefkatini esirgeme; ölüm anında yanımızda bulun ve bizi sonsuz hayata kavuştur. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...


Haç Yolunun XIV. Durağı: Mesih İsa Haç Mezara Konulur.
        Sana taparız, Mesih İsa, Sana hamd ederiz.
        Çünkü haçınla, Mesih İsa, Dünyayı sen kurtardın.
Kurtarıcımızın yaralı vücudu kayalara oyulmuş bir mezara konulur. Etrafı hüzün verici bir sükûnet kaplamıştır. Bu sükûnet onun ölüme karşı zaferini haber vermektedir; gerşçekten pek yakında Mesih İsa dirilecektir.
Kurtarıcımız Mesih İsa, haçtaki ıstıraplı ölümün yeniliği demek değildi, zira sen bütün ıstırapların sonunda ölümü yenip dirildin ve göğe çıktın. Omuzlarımıza yükleyeceğin her yükün bir lütuf kaynağı olduğunu anlamamıza yardım et ve sonsuz hayata giden yolun, senin izlediğin yol olduğunu bize öğret. Amin.
Göklerdeki Pederimiz...

Son Dua /  Oratio

Dua edelim: Yüce Tanrı, burada toplanmış olan cemaatin üzerine merha-metli bakışlarını çevir; sana yalvarıyoruz: bizleri cennete kabul et, zira bizi kurtarmak için Rab’bimiz Mesih İsa düşmanların ellerine kendini teslim etmekten ve ıstırap çekmekten kaçınmadı. Bunu, Rab’bimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin.
(Iesus Tertia Vice Cadit in Terram)  (Iesus Crucifigitur ) (Iesus İn Cruce Moritur) (Iesus Sepelitur )
 
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)