The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Tahitian Rosary Prayers
This language is spoken by 117,000 people in Tahiti and other islands of French Polynesia.  It is also spoken in New Caledonia and New Zealand.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

I te i'oa o te Metua / Sign of the Cross / Signum Crucis

I te i'oa o te Metua e o te Tamaiti e o te Varua Maitai. Amene.

 Fa'iraa faaroo a te mau Apotoro / Cedo in Deum / The Apostles' Creed / Symbolum Apostolorum   

   Te faaroo mau nei au i te Atua, te Metua Manahope, o tei poiete i te ra’i e te fenua ; e i to tatou Fatu ra, ia Iesu-Kirito tana ra Tamaiti Otahi ; o tei tō i te Varua-Maitai, i fanau ia Maria Paretenia ra ; i mauiui i te hau ia Ponotio-Pirato ra ; i faatataurohia, ua pohe, e ua tanuhia, ua pou i raro i te pō ; e i te toru o te mahana ra,  ua tiafaahou maira, mai te pohe mai ; ua reva atura i nia i te ra’i, e te parahi nei i te rima atau o te Atua te Metua Manahope ra, e mai reira e haere mai oia e haava i tei ora e i tei pohe.

   Te faaroo atoa nei au i te Varua-Maitai, i te Etaretia Katorika Mo’a ra, te amuiraa o te feia mo’a, te matararaa o te hara, te tiafaahouraa o te tino, e i te ora mure ore ra. Amene. 


E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster
E to matou Metua i te
rai ra, ia ra a to oe ioa; ia
tae to oe ra hau; ia haapao
hia to oe hinaaro i te fenua
nei, mai te i te rai a toa ra-
Ho mai i te i ma'a e au ia
matou i teienei mahana; e
faaore mai i ta matou hara,
mai ia matou atoa e faaore
 i tei hara ia matou nei;  e
eiaha e faarue ia matou
ia roohia noa hia e te ati;
e faaora ra ia matou
i te ino.
Amene.

Another version of

E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster

  E to matou Metua i te
raira, iara a to oe ioa; ia
tae to oe ra hau; ia haapao
hia to oe hinaaro i te fenua
nei, mai te i te rai atoa ra.
Ho mai i te i ma'a a e au ia
matou i teienei mahana; e
faaore mai i ta matou hara,
mai ta matou atoa e faaore
i tei hara ia matou nei; e
eiaha e faarue ia matou
ia roohia noa hia e te at i;
e faaora ra ia matou
i te ino. Amene.

Another version of
E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster
E to matou Metua i te ao ra, ai raa to oe ioa.
Ia tae to oe ra hau. Ia hapaao hia to oe hinaaro
i te fenua nei, mai tei te ao atoa na. Homai i te
maa e au ia matou i teie nei mahana. E fa ore mai
i ta matou hara, mai ia matou atoa e faa ore i tei
hara ia matou nei. E eiaha e faarue ia matou ia
roohia noa hia e te ati, e faa ora râ ia matou i
te ino. No oe hoi te hau, e te mana, e te hanahana,
e a muri noa 'tu. Amene.


Another version of
E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster
E to matou Metua i te ao ro,
ia raa to oe i'oa.
Ia tae to oe ra hau.
ia haapaohia to oe hinaaro i te fenua nei,
mai tei te ao atoa na.
Ho mai i te maa e au ia matou i teie nei mahana.
E faaore mai i ta matou hara,
mai ia matou atoa e faaore i tei hara ia matou nei.
E eiaha e faarue ia matou ia roohia-noa-hia e te ati,
e faaora râ ia matou i te ino.
No oe hoi te hau, e te mana, e te hanahana e a muri noa 'tu,
Amene.


Another version of
   E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster
E to matou Metua i te ra’i ra,
Ia raa to oe i’oa ;
Ia tae to oe ra hau ;
Ia haapaohia to oe hinaaro i te fenua nei,
Mai tei te ra’i atoa ra.
Hô mai i te mâa e au ia matou i teienei mahana ;
E faaore mai i ta matou hara,
Mai ia matou atoa e faaore i tei hara ia matou nei ;
E eiaha e faarue ia matou ia roohia-noa-hia e te ati ;
E faaora râ ia matou i te ino. Amene.

 Another version of
E to matou Metua / Te pure a te Fatu / Our Father / Pater Noster
   E to matou Metua i te ra’i ra,
   Ia raa to oe i’oa ;

   Ia tae to oe ra hau ;

   Ia haapaohia to oe hinaaro i te fenua nei,

   Mai tei te ra’i atoa ra.

   Hō mai i te māa e au ia matou i teienei mahana ;

   E faaore mai i ta matou hara,

   Mai ia matou atoa e faaore i tei hara ia matou nei ;

   E eiaha e faarue ia matou ia roohia-noa-hia e te ati ;
   E faaora rā ia matou i te ino. Amene.

Ia ora na, e Maria / Te Aroha a te Merahi / Hail Mary / Ave Maria
Ia ora na, e Maria e,
ua i oe i te karatia,
te ia oe te Fatu,
o oe tei hau i te maitai i te mau vahine atoa,
e e maitai te huaai o to opu, o Jetu.
E Maria Peata e,
te Metua vahine no te Atua,
a pure i te Atua no matou te feia hara i teienei,
e i te hora o to matou pohe raa.
Amene.

Ia ora na, e Maria / Te Aroha a te Merahi / Hail Mary / Ave Maria
Ia ora na, e Maria e, ua I oe I te karatia,
te ia oe te Fatu, o oe tei hau I te maitai I te
mau vahine atoa,
e e maitai te huaai o to opu, o Jetu.
E Maria Peata e, te Metua vahine no te Atua,
a pure I te Atua no matou te feia hara I teienei,
e I te hora o to matou pohe raa.
Amene.

Ia ora na, e Maria e / Te aroha a te merahi / Hail Mary / Ave Maria

   Ia ora na, e Maria e,
   Ua ī oe i te karatia,

   Tei ia oe te Fatu,

   O oe tei hau i te maitai i te mau vahine atoa,

   E e maitai te huaai o to opu, o Iesu.

   E Maria Peata e, te Metua Vahine no te Atua,

   A pure i te Atua no matou te feia hara,

   I teienei e i te hora o to matou poheraa. Amene.

Ia Haamaitaihia / Glory Be / Gloria Patri

Ia haamaitaihia te Metua e te Tamaiti e te Varua-Maitai
Mai tei te matamua mai â, i teienei, e a muri noa atu.

Ia ora na, e te Arii vahine / Hail, Holy Queen / Salve Regina  

   Ia ora na, e te Arii vahine, te metua vahine aroha e,

   To matou ora, to matou popou e ta matou tiaturiraa, ia ora na.

   Te pii atu nei matou ia oe, matou to Eva mau tamarii tiavaruhia,

   Te tiaoro atu nei matou ia oe ma te auta e te roimata

   I roto i teienei peho no te oto.

   E to matou paruru e, a hio aroha mai oe ia matou nei.

   E i muri a’e i to matou nei purutiaraa,

   A faaite mai oe ia matou ia Iesu te huaai maitai o to oe na opu.

   E te Paretenia aroha mai e, e te paieti e te maru, e Maria e !


      Misteria Rosarii / Mysteries of the Rosary

  1. Te mau miterio oaoa / The Joyful Mysteries

   1. Te faaiteraa ia Maria. Hotu : Te haehaa.

   2. Te aroharaa o Maria ia Elisabeta. Hotu : Te aroha taeae.

   3. Te fanauraa o Iesu i Betelehema. Hotu : Te mauruuru i roto i te veveraa.

   4. Te pūpūraahia o Iesu i roto i te hiero. Hotu : Te auraro

   5. Te itea-faahou-raa-hia o Iesu i Ierusalema. Te hotu : Te atiraa taa ore ia Iesu.

  2. Te mau miterio maramarama. / The Luminous Mysteries

   1. Te papetito-raa-hia o Iesu. Hotu : Te riroraa ei tamarii na te Atua.

   2. Te faaipoiporaa i Kana i Galilea. Hotu : Te iteraa i te Hanahana o te Atua

   3. Te pororaa i te Basileia o te Atua. Hotu : Te faariiraa i te Evanelia ma te mafatu veve.

   4. Te faahuru-'ź-raa-hia o Iesu. Hotu : Te tiaturi ia Iesu.

   5. Te faatiaraa i te Euhari. Hotu : Te here i te Euhari.

  3. Te mau miterio mauiui. / The Sorrowful Mysteries

         1.Te mauiui rahi pohe o Iesu i te ō Gesemane. Hotu : Te tarahapa.

         2. Te papai-raa-hia o Iesu i roto i te paraitorio. Hotu : Te tinai nounou.

         3. Te faahei-raa-hia o Iesu i te hei raau taratara. Hotu : Te modeti

         4. To Iesu hopoiraa tatauro. Hotu : Te faaoromai i roto i te ati.

         5. To Iesu faatatauro-raa-hia Hotu : Te here ia Iesu i roto i te ati.

         D. Te mau miterio hinuhinu. / The Glorious Mysteries

              1. Te tiafaahoiuraa o Iesu-Kirito. Hotu : To te mafatu fariuraa mai.

              2. Te maueraa o Iesu-Kirito i nia i te ra'i. Hotu : Te hiaai i te ra'i.

              3. Te pouraa mai o te Varua-Maitai. Hotu :  Te faarii faufaa i te karatia.

              4. Te afai-tino-raa-hia o Maria i nia i te ra'i. Hotu : Te poheraa maitai.

              5. Te faatoroa-raa-hia o Maria ei arii vahine. Hotu : Te tiaturi ia Maria. 

      Pure Tatarahapa  / Act of Contrition / Actus Contritionis

   E te Atua e, e mauiui rahi to ta’u mafatu,

   No te mea, ua hara vau.

   E Atua maitai oe, e mea au ore te hara ia oe.

   Ia ore au ia rave faahou ;

   Ia faarue roa vau e ti’a ai. Amene. 

      Pure Faaroo / Act of Faith / Actus Fidei

   Te faaroo mau nei au i te parau i faaitehia mai e te Etaretia Katorika, Apotoro no Roma ;

   No te mea, na oe iho teie parau, e te Atua e, na oe hoi i vaiiho mai iana.

   E parau ti’a mau ta te Atua ;

   Oia vau e faaroo ai. Amene. 

      Pure Tiaturi / Act of Hope / Actus Spei

   E te Atua e, te tiaturi nei au i ta oe karatia i raro i te fenua nei,

   E te parahiraa i te ra’i ;

   No te merite o to Tamaiti, o Iesu-Kirito, tā’u e tiaturi nei. Amene. 
    

      Pure Aroha / Act of Love / Actus Caritatis

   E te Atua e, teie ta’u mafatu, ta’u manao, e ta’u varua atoa ;

   E aroha rahi tō’u ia oe, no te mea, e Atua maitai oe.

   E no tō’u aroha ia oe na, te aroha atu nei au i te mau taata atoa mai ia’u nei. Amene. 

      Memorare 

   E te Paretenia maru nui e, e Maria e, haamanao mai oe e,

   Aita roa atu i parauhia, mai tahito mai ā e : ua faaerehia tei horo atu ia oe ei haapuraa,

   Tei ta’u ia oe ei tauturu, tei imi ia oe ei paruru.

   Ī a’era vau i taua tiaturi ra, te horo atu nei au ia oe,

   E te Paretenia o te mau Paretenia, e ta’u Metua e ;

   Ei to aro e tia ai au, te taata hara nei,

   I tipapa auta noa ai i to pae avae.

   Eiaha e faahapa i ta’u nei parau, e te Metua Vahine a te Parau Atua e,

   A faaroo aroha rā, e a faatia hua mai. Amene. 
    

      Pure ia Mihaera / Prayer to Saint Michael / Peata Sancte Michael

   E te ariimelahi, e Mihaera Peata e,

   a paruru mai ia matou i roto i te aroraa ;

   ei turu oe no matou, ia ora matou i te ino o te demoni e i tana mau marei.

   Te ani haehaa atu nei matou ia oe ia haavi te Atua iana ;

   O oe rā, e te tomana o te mau nuu melahi e,

   a tute atu i roto i te pō auahi ia Satane e te mau varua iino atoa

   o te oere noa ana na te ao nei no te haapohe roa i te mau varua. 
    

PRECES IN LATINO PER DEVOTIONEM VERSUS S. TRINITATEM, SPIRITUM SANCTUM, SANCTAM EUCHARISTIAM, VERSUS BEATAM VIRGINEM MARIAM… 
 

      Himene haamitairaa / Te Deum

   Te arue atu nei matou ia oe, e te Atua e ;

   te faī hua nei matou ia oe, e Fatu oe.

   O te Metua Etereno i haamorihia e to te ao atoa nei. 

   Te mau Merahi, te mau Rai e te mau Mana ;

   Te mau Kerubi e te mau Seraphi, te tamau nei i te arueraa ia oe e :

   E moa, e moa, e moa te Fatu, te Atua Sabaotha.

   Ua ī te rai e te fenua i te hinuhinu o to oe ra hanahana. 

   Te arue nei ia oe te pupu hanahana o te mau Apotoro ;

   E te pupu umere o te mau Peropheta ;

   E te nuu mā roa o te mau Maratiri. 

   Te faī atu nei te Etaretia ia oe e ati noa a’e te ao nei.

   Ia oe, e te Metua hanahana mana hope.

   E i ta oe ra Tamaiti otahi,

   E i te Varua-Faaa’o atoa hoi. 

   O oe, e te Kirito e, te arii o te hanahana.

   O oe, ta te Metua Tamaiti Etereno.

   O oe i ore i riaria i te parahi i roto i te opu o te hoe paretenia ei faaora ia matou. 

   O oe tei haavi i te tara o te pohe e tei iriti hua i to te rai uputa na te feia faaroo.

   O oe tei parahi i te rima atau o te Atua, i roto i te hanahana o te Metua.

   O oe te faaroohia nei e, e hoi mai ei haava. 

   No reira te ta'u nei matou ia oe,

   A tauturu mai oe i to mau tavini ta oe i faaora i to oe na toto taoa rahi.

   A faatia atu ia amui ratou i to oe na mau Peata i te vahi hanahana etereno ra. 

   A faaora mai i to oe ra mau taata, e te Fatu e, haamaitai mai i ta oe mau tamarii aia.

   A aratai mai ia ratou, e a faateitei ia ratou e a muri noa’tu. 

   Te haamaitai atu nei matou ia oe i te mau mahana atoa nei.

   Te arue nei matou i to oe i'oa ma te tuutuu ore, e na reira hoi matou e a muri noa’tu. 

   Ia tia ia oe, e te Fatu e, e paruru mai ia matou i te hara atoa i teienei ā mahana.

   Aroha mai ia matou, e te Fatu e, aroha mai ia matou. 

   Ia vai maite mai ā to aroha, e te Fatu e, i nia ia matou, mai ia matou nei e tiaturi atu ia oe na.

   Ua tiaturi au ia oe, e te Fatu e, eita roa vau e faahaama hia e a muri noa’tu. 
    

      Haere mai, e te Varua Poiete / Veni Creator  

   A haere mai na, e te Varua Poiete e,

   A aroha mai oe i te mafatu o to oe mau tamarii ;

   A faaī i te karatia o te rai i teienei mau mafatu ta oe iho i poiete. 

   Ua ta'o hia oe e, o te Varua Faaaō,

   Te ō a te Atua Teitei roa,

   Te vaipuna o te mau karatia, te auahi mo’a, te here mau,

   E te faatahinuraa o te mau varua. 

   O oe te tumu o na ho e hitu,

   O oe te rima o te Atua Metua,

   O oe te fafauraa maitai rahi a te Metua,

   Te faataoa nei oe i to matou utu i ta oe parau. 

   A faaanaana oe i to maramaramma i roto i to matou mau varua,

   A faaura i to matou mafatu i to here ;

   A faaetaeta i to matou paruparu

   Na roto i te tauturu tuutuu ore o to karatia. 

   A faaatea é atu ia matou i te enemi varua,

   A haapeepee i te horoa mai i te hau no matou,

   E na mua oe ia matou i te haere

   Ia paruru hia matou i te mau ino atoa ra. 

   A faaite mai oe ia matou i te Atua Metua, e i tana Tamaiti ra ;

   A faatia mai ia ia faaroo papu matou ļa i te mau mahana’toa e,

   O oe mau te Varua no te tahi e te tahi. 

   Ia haamaitai hia te Atua Metua,

   E te Tamaiti o tei tia faahou mai te pohe mai,

   E te Varua Faaa'o

   E a tau a hiti noa’tu. Amene. 
    

      Haere mai e te Varua mo'a / Veni Sancte Spiritus 

        Haere mai, e te Varua mo'a e,

        A tura mai ia matou i te hihi

       O to oe  maramarama no ō na mai i te ra'i. 

       A haere mai e te Metua o te feia veve,

       A haere mai , e te Tumu no reira mai te mau ō

       A haere mai e te maramarama no te mau mafatu. 

       O oe te haamahanahana

       O oe te manihini maru hau a'e

       O oe te haapuvaivai tamaru. 

       E faaearaa oe i muri i te ohipa,

       E tamaru i te ahu

       E tamahanahana i te feia oto. 

       E te maramarama mo'a hau a'e,

       A faaī i te hohonuraa o te mafatu

       O to oe feia faaroo. 

       Aita anae ta oe karatia

       Aita atoa hoe a'e maitai i roto i te taata nei,

       Aita hoe a'e mea ino ore. 

       A tamā i tei viivii,

       A faarari i tei maemae,

       A faaora i tei pźpź. 

       A faafatifati i tei etaeta,

       A tamahanahana i tei toetoe,

       A faatitiaifaro i tei fefe. 

       Hō mai i to oe feia faaroo

        O tei tiaturi ia oe

       I na ō mo'a e hitu. 

       Hō mai i te utua e au i te viretu

       Iriti mai i te uputa o te ora

       Hō mai i te oaoa mure ore. 

     Lauda Sion Salvatorem (Sequentia, Corpus Domini) 

      O Salutaris Hostia  

   E te Vitima faaora e,

   Tei iriti mai ia matou i te uputa o te rai,

   Te aro puai nei te enemi ia matou ;

   A faaetaeta e a tauturu mai ia matou. 

   Ei hanahana mure ore

   I te Atua hoe i roto i na hipotati e toru ;

   Ia horoa mai oia no tatou i te ora mure ore

   I roto i te basileia no te rai. Amene. 
    

      Ave Verum  

   Ia ora na oe, e te tino mau i fanauhia mai

   No roto i te Paretenia ra o Maria ;

   O tei mauiui mau e o tei faatutiahia i nia i te tatauro

   Ei ora no te taata nei. 

   Ua puta to oe aoaoa

   E ua tahe mai te pape e te toto.

   Ei viatiko oe no matou

   I te hora o te poheraa. 

   E Ietu maru hau ae e !

   E Ietu hamani maitai e !

   E Ietu te Tamaiti a Maria e !

   A hio aroha mai ia matou. Amene. 
    

      Adoro Te  

   Te haamori nei au ma te paieti ia oe, e te Atua

   I mo'e mau i raro ae i teienei mau hoahoa e ;

   Te auraro nei ta'u mafatu atoa ia oe ra,

   No te mea,  i te iteraa ia oe, ua mure noa to'u manao. 

   Ua vare io nei te mata, te rima, e te vaha ;

   No te faaroo taria anae i farii papu ai te mafatu.

   Te faaroo nei au i ta te Tamaiti a te Atua i parau mai,

   Aita hoi e parau mau i hau i te parau iho a te Parau-Mau. 

   O te Atuaraa anae tei moe i nia i te tatauro,

   Ionei rā o te Atuaraa e te taataraa hoi tei moe.

   Te faaroo atu nei au, e te faī atu nei i na parau e piti ra,

   A ani atu ai i tei anihia e te taata eia i te tatarahaparaa.

         Aita vau i ite i to mau puta,

   Mai ia Toma rā, ua fa'i  au e, o oe maua to’u Atua ;

   Ho mai oe ia haere noa i te rahi, i te mau mahana’toa,

   to'u faaroo, to'u tiaturi e to'u here ia oe na. 

   E te Pane haamanaoraa i te pohe o te Fatu e,

   Te Pane ora tei horoa i te ora i te taata nei,

   a faatia mai oe ia ora ta'u varua ia oe,

   e ia riro oe nona ei oaoa, ei maitai. 

   E te Pelikana maitai e, e te Fatu e Ietu e,

   A tama oe i to oe toto ta'u varua i viivii i te hara ;

   Ei te hoe anae hoi topata iti o taua toto ra e ora ai to te ao nei

   I ta ratou atoa ra mau hapa. 

   E Ietu, ta'u e hio nei i muri mai i teienei mau paruru,

   A faatia mai oe i ta'u e ani atu ia oe, ma te hiaai rahi,

   Ia ite roa vau i to mata, ma te tapoi-ore-hia :

   ei reira vau e oaoa ai i te iteraa i to oe hanahana. Amene. 
    

      Tantum Ergo / Pange Lingua 

        A tipapa tatou no te haamaori atu

        I teie oro'a-moa hau 'ź.

        Ia monohia te taipe tahito

       I te mau haapaoraa api

       Ia tauturu mai te faaroo

       I te paruparu o te mau tumu ite. 

       Ei hanahana, ei popou,

       Ei aroha, ei tura, ei mana, ei haamaitairaa

       To te Metua e to te Tamaiti.

       Ia tū te arueraa i te Varua

       No ō mai ia raua toopiti atoa. 
   

      Benedictus Deus : post benedictionem Ssmi Sacramenti - Ia haamaitaihia te Atua…/ The Divine Praises

    Ia haamaitaihia te Atua

   Ia haamaitaihia tōna i’oa mo’a

   Ia haamaitaihia o Iesu-Kirito, e Taua mau e te taata mau

   Ia haamaitaihia te i’oa no Iesu

   Ia haamaitaihia tōna Mafatu mo’a

   Ia haamaitaihia tōna Toto taoa rahi

   Ia haamaitaihia o Iesu i roto i te oro’a mo’a rahi o te Euhari nei

   Ia haamaitaihia te Varua Maitai, te Atua Faaa’o

   Ia haamaitaihia te Metua Vahine hau a’e o te Atua, te Paretenia mo’a rahi o Maria

   Ia haamaitaihia o Maria, o tei tōhia ma te viivii ore i te hara tumu ra

   Ia haamaitaihia o Maria, o tei afai-tinohia i te ra’i

   Ia haamaitaihia te i’oa o Maria, oia te Paretenia e te Metua vahine o Iesu

   Ia haamaitaihia o Iosepha peata tōna hoa purete hau ‘ź

   Ia haamaitaihia te Atua i tāna mau Melahi e tona mau Peata

       Anima Christi

   E te varua o te Kirito e, a haamoa'a mai ia'u.

   E te tino o te Kirito e, a faaora mai ia'u.

   E te toto o te Kirito e, ia aniania vau ia oe.

   E te vai no roto mai i te aoao o te Kirito e, a tamā mai ia'u.

   E te mau pohe o te Kirito e, a faaitoito mai ia'u.

   E Iesu hamani maitai e, a faaroo mai ia'u.

   A huna mai ia'u i roto i to oe mau puta auri.

   Eiaha roa oe e faatia ia taa 'ź au ia oe.

   A paruru mai ia'u i te enemi ino.

   Ia tae i te hora e pohe ai au, e pii mai oe ia'u.

   E e faaue mai oe ia haere atu vau ia oe,

   Ia amui au i to oe mau peata no te arue ia oe,

   E a tau ahiti noa atu. 

      A oaoa ta'u varua / Magnificat 

   Te faaateitei nei ta’u varua i te Fatu,

   e ua oaoa ta’u mafatu i te Atua, i tō’u Faaora.

   O oia i hio aroha mai i te haehaa o tana tavini nei.

   Oia mau, mai teie atu nei, e parau mai te mau u’i atoa e, e ao rahi tō’u.

   No te mea, e mau ohipa maere ta te Manahope i rave no’u,

   E mo’a tōna i’oa.

   E vai maite tōna aroha i te feia e mata’u iana ra

   I tera u’i e i tera u’i.

   Ua faaite mai oia i te puai o tōna ra rima,

   Ua haaapurara oia i te feia manao teoteo.

   Ua huri oia i te feia mana i raro i to ratou terono,

   E ua faateitei oia i tei haehaa te mafatu.

   Ua faaī oia i tei poia i te mea maitatai,

   E tei taoahia ra, ua faahoi ļa oia ma te ere.

   Ua tauturu mai oia i tana tavini ia Iseraela,

   Ua haamanao hoi oia i tōna aroha,

   Ia Aberahama e tōna ra huaai e a muri noa atu,

   Mai tāna i parau mai i to tatou hui tupuna ra. 

      Pure a te melahi / Angelus

   V/ Ua tae te Merahi a te Fatu ei ve’a ia Maria

   R/ I tō ai oia i te Varua Maitai.

        Ia ora na, etc. 

   V/ Inaha ! ei tavini au no te Fatu

   R/ Ia na reirahia mai au, mai ta oe i parau mai na

        Ia ora na, etc. 

   V/ I riro mai nei te Parau ei taata

   R/ E ua puhapa mai iō tatou nei.

        Ia ora na, etc. 

   V/ A pure no matou, e te Metua Vahine mo’a o te Atua e

   R/ Ia au matou i te parau i fafauhia mai e te Kirito 

   A pure tatou.- Te ani nei matou ia oe, e te Fatu e, a ninii mai oe i tō karatia i roto i to matou nei mafatu ; ia roaa mai te tiafaahouraa  hinuhinu na roto i te pohe e te tatauro o ta oe na Tamaiti o Iesu-Kirito ; o matou i faaitehia mai e te Merahi tōna riroraa ei taata. I te i’oa o te Kirito nei, to matou Fatu. Amene.

      E te Metua vahine hanahana no te Taraehara / Alma Redemptoris Mater 

   E te Metua vahine hanahana no te Taraehara e,

   E te uputa o te ra’i i vai amaha noa e, e te fetia o te moana e,

   A tauturu mai oe i te feia i hi’a i raro e tei hinaaro i te tia i nia ;

   O oe i fanau i to oe na Atua Poiete, i maere ai to te ao nei,

   O oe te Paretenia i mua e i muri,

   O oe i arohahia mai e te merahi ra e Gaberiela, a aroha mai oe i te feia hara.

   V/ Ua tae te merahi a te Fatu ei ve’a ia Maria

   R/ I tō ai oia i te Varua-Maitai.

   A pure tatou.- Te ani nei matou ia oe, e te Fatu e, a ninii mai oe i te karatia i to matou nei mafatu ; ia roaa mai te tia-faahou-raa hinuhinu na roto i te pohe e te tatauro o ta oe Tamaiti o Iesu Kirito ; o matou i faaitehia mai e te Merahi tōna riroraa ei taata. I te i’oa o te Kirito nei, to matou Fatu.

   R/ Amene. 
    

      Queen of Heaven, Rejoice / Regina Caeli  

   V/ A oaoa, e te Arii vahine o te ra’i e, alleluia.

   R/ No te mea o ta oe i au ia hopoi, alleluia. 

   V/ Ua tia faahou a’enei i nia, mai tāna i faaite, alleluia.

   R/ A pure i te Atua no matou, alleluia. 

   V/ A oaoa e a popou, e te Paretenia, e Maria e, alleluia.

   R/ No te mea ua ti’a mau te Fatu i nia, alleluia. 

   A pure tatou.- E te Atua e, o oe tei hinaaro e faaoaoa i to te ao nei na roto i te tia-faahou-raa o ta oe na Tamaiti, to matou Fatu o Iesu-Kirito. I te aniraa o tana Metua vahine te Paretenia ra o Maria, a faatia aroha mai oe, ia apiti atoa matou i te mau oaoaoaraa o te ora mure ore.

   R/ Amene. 
    

      Sub Tuum Praesidium  

   Te horo nei matou i to oe parururaa, e te Metua vahine o te Atua e,

   Eiaha oe e faahapa mai i te mau pure ta matou e pupu atu nei ia oe i roto i te mau ati.

   A faaora ia matou e a muri noa’tu i te mau ati i roohia matou nei,

   E te Paretenia tei faahanahana hia e te haamaitai hia e. 

      Stabat Mater

      Un seul couplet traduit : Sancta mater, istud agas… 

   E te Metua vahine mo'a e,

   E rave oe i teie :

   A haamau  roa i te mau puta

   Nona no tei faataurohia

   I roto i to'u mafatu. 

      Litaniae Beatae Mariae Virginis / Litany of Loretto / Litania no Maria Peata

   E te Fatu e, aroha mai ia matou

   E te Kirito e, aroha mai ia matou

   E te Fatu e, aroha mai ia matou

   E te Kirito e, a faaroo mai ia matou

   E te Kirito e, a faatia mai ia matou

   E te Atua Metua i te ao ra e, aroha mai ia matou

   E te Atua Tamaiti, te Faaora o to te ao nei e, aroha mai ia matou

   E te Atua Varua-Maitai e, aroha mai ia matou

   E te Toru-Tahi Mo’a Atua Otahi e, aroha mai ia matou

   E Maria Peata e, a pure no matou

   E to te Atua Metua Vahine mo’a e, a pure no matou

   E te Paretenia mo’a o te mau Paretenia e, a pure no matou

   E te Metua Vahine o te Kirito e, a pure no matou

   E te Metua Vahine o te karatia Atua e, a pure no matou

   E te Metua Vahine a’ia’i rahi e, a pure no matou

   E te Metua Vahine purete hau ‘ź e, a pure no matou

   E te Metua Vahibne mā roa e, a pure no matou

   E te Metua Vahine viivii ore e, a pure no matou

   E te Metua Vahine herehia e, a pure no matou

   E te Metua Vahine aruehia e, a pure no matou

   E te Metua Vahine no te a’oraa maitai e, a pure no matou

   E te Metua Vahine no te Poiete e, a pure no matou

   E te Metua Vahine no te Faaora e, a pure no matou

   E te Paretenia paari hau e, a pure no matou

   E te Paretenia faaturahia e, a pure no matou

   E te Paretenia tuiroo e, a pure no matou

   E te Paretenia mana e, a pure no matou

   E te Paretenia aroha mai e, a pure no matou

   E te Paretenia faaroo e, a pure no matou

   E te Hio o te Parautia e, a pure no matou

   E te Terono no te Paari e, a pure no matou

   E te Tumu no to matou oaoa e, a pure no matou

   E te Faarii varua e, a pure no matou

   E te Faarii faaturahia e, a pure no matou

   E te Faarii tuiroo no te paieti e, a pure no matou

   E te Rosi miterio e, a pure no matou

   E te Pare a Davida e, a pure no matou

   E te Pare ivori e, a pure no matou

   E te Fare auro e, a pure no matou

   E te Aruna no te faufaa nei e, a pure no matou

   E te Uputa o te Ra’i e, a pure no matou

   E te Fetia o te Poipoi e, a pure no matou

   E te Ora no te feia paruparu e, a pure no matou

   E te Haapūraa no te feia hara e, a pure no matou

   E te Tamahanahana o te feia ati e, a pure no matou

   E te Tauturu o te mau Kiritiano e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Merahi e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Pateriareha e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Peropheta e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Apotoro e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Maratiri e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te feia Parautia e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Paretenia e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te mau Peata atoa e, a pure no matou

   E te Arii Vahine i tōhia ma te hara tumu ore e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te Rosario mo’a rahi e, a pure no matou

   E te Arii Vahine no te hau e, a pure no matou

   E te Arenio a te Atua, o tei hopoi ‘ź atu i te hara a to te ao nei e, a faaherehere mai oe ia matou, e te Fatu e

   E te Arenio a te Atua, o tei hopoi ‘ź atu i te hara a to te ao nei e, a faaroo aroha mai oe ia matou, e te Fatu e

   E te Arenio a te Atua, o tei hopoi ‘ź atu i te hara a to te ao nei, aroha mai oe ia matou. 


PRECES IN ORDINARIUM MISSAE – NOVUS ORDO

    
       Fairaa faaroo a te mau Apotoro / I Confess /
Confiteor
Te fa’i atu nei au i te Atua Manahope,
e ia outou hoi, e tō’u mau taeae e,
ua hara rahi roa vau i te manao, te parau,
te ohipa e te haapao ore atoa.
No ta’u hara, no ta’u hara, no ta’u hara rahi roa.
No reira vau i ta’u atu ai ia Maria Peata Paretenia mure ore,
i te mau merahi e te mau peata atoa,
e ia outou hoi, e tō’u mau taeae e,
e pure i te Fatu, i to tatou Atua, nō’u.
 
Ia aroha mai te Atua Manahope ia tatou,
ia faaore mai i ta tatou nei mau hara,
e ia aratai mai ia tatou i te ora mure ore.
Amene.
 
     E te Fatu / Lord, Have Mercy /
Kyrie
E te Kirito e, aroha mai ia matou.  
E te Fatu e, aroha mai ia matou.  
E te Fatu e, aroha mai ia matou.
 
 
      Ei hanahana i te Atua i te ra'i teitei / Glory to God in the Highest
/ Gloria in excelsis Deo
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tāna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe,
Te faateitei, te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe no to oe hanahana rahi a’e.
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu Kirito e.
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, te Tamaiti a te Metua  ;
O oe te hopoi ‘č atu i te hara a to te ao nei, aroha mai ia matou,
O oe te hopoi ‘č atu i te hara a to te ao nei, a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a
O oe anae te Fatu
O oe anae te Teitei, e Iesu Kirito e,
O oe e te Varua-Maitai, i roto i te hanahana o te Metua.
Amene

      Fa'iraa faaroo no Nihe / Nicene Creed / Symbolum Niceae-Constantinopoli
Te faaroo mau nei au i te Atua hoe, 
Te Metua Manahope, tei poiete i te ra’i e te fenua nei,
e te mau mea atoa e itea ia hio ra e e ore e itea.
E i te Fatu hoe ra ia Iesu-Kirito,
tana Tamaiti Otahi, o tei fanauhia e te Metua
i mua i te mau anotau atoa.
Te Atua no te Atua,
te maramarama no te maramarama,
te Atua mau no te Atua mau.
O tei fanauhia, aita rā i hamanihia, tahi mau ā natura tōna
e to te Metua ra  ;
o tei poiete i te mau mea atoa.
No tatou hoi, no te taata nei, e no to tatou nei ora,
ua pou mai oia mai te ra’i mai.
Ua tōhia e te Varua-Maitai i te Paretenia ra ia Maria,
e ua riro ei taata.
Ua faatataurohia hoi oia no tatou i te hau o Ponotio Pilato ra,
ua pohe e ua tanuhia.
E i te toru o te mahana ra, ua tiafaahou mai oia
mai tei papaihia ra  ;
ua reva oia i nia i te ra’i, e te parahi nei i te rima atau o te Metua.
E e hoi faahou mai ā ma te hanahana, e haava i tei ora e i tei pohe
e ore roa tōna basileia e mure.
Te faaroo atoa nei au i te Varua Maitai, te Fatu e te horoa-ora,
no ō mai i te Metua e te Tamaiti  ;
O te haamorihia e te faahanahanahia, oia e te Metua e te Tamaiti atoa ra,
o tei parau mai na roto i te mau Peropheta.
Te faaroo nei au i te Etaretia, hoe, mo’a, katorika e te apotoro.
Te fa'i atu nei au i te hoe noa iho papetitoraa no te matararaa hara.
E te tiai nei au i te tiafaahouraa o tei pohe,
e i te ora i te ao a muri ra. Amene.
 
    Sanctus - E mo'a
E mo'a, e mo'a, e mo'a te Fatu ra,
Te Atua o te ao atoa nei
Ua ī te ra'i e te fenua i to oe ra hanahana
Hotana i te ra'i teitei
Ia haamaitaihia o te haere mai ma te i'oa o te Fatu
Hotana i te ra'i teitei.
      Agnus Dei - E te Arenio
E te Arenio a te Atua,
o te hopoi ‘č atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
E te Arenio a te Atua,
o te hopoi ‘č atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
E te Arenio a te Atua,
o te hopoi ‘č atu i te hara a to te ao nei,
hō mai ia matou i te hau. 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)