The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Svenska (Swedish) Rosary Prayers
This language is also known as Ruotsi.
This language is spoken by 7,825,000 people in Sweden.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rosenkransen
Sign of the Cross
There are 2 versions of this prayer . This is the 1st.
I Faders, Sonen och den Helige Ande.

This is the 2nd version.
I Faderns, Sonens, och den Helige Andens namn.
Amen.

Apostles' Creed / Apostoliska trosbekännelsen
There are 5 versions of this prayer.  This is the 1st version:
(Nyare översättning)
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen

Apostles' Creed / Apostoliska trosbekännelsen
(Äldre översättning)
This is the 2nd version of this prayer:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, den heliga Katolska Kyrkan
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.
This is the 3rd version of this prayer:
Översättningen använd av svenskspråkiga församlingar i Finland
Apostles' Creed
Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himmelens och jordens skapare
och på Jesus Kristus,
Guds ende son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
och född av jungfru Maria.
Led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och blev begraven,
nedsteg till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
uppfor till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida,
och skall därifrån komma till att döma
levande och döda
och på den Helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och ett evigt liv.

Apostles' Creed
This is the 4th version of this prayer:
Jag tror på Gud,
Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre.
Vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den helige Ande.
En helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Apostles' Creed
This is the 5th version of this prayer:
Jag tror på Gud,
Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son,
vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån för att döma
levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Our Father / Fader vår
There are 5 versions of this prayer.  This is the 1st version:
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn. till förklaringen
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. till förklaringen
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
This is the 2nd version of this prayer:
Our Father / Fader vår 
(1917 års översättning)
Fader Vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden;
vårt dagliga bröd, giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

This is the 3rd version of this prayer:
Our Father / Fader vår
(2000 års översättning)
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi
har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda. Amen.

Our Father / Gud Fader
This is the 4th version of this prayer:
Gud Fader, som är i himmelen
helgat varde ditt namn
tillkomme ditt rike
såsom i himmelen
så ock på jorden
vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra synder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen

Our Father -1500/ Fadher warr
This is the 5th version of this prayer:
Fadher warr som är j himblom
hälgat wari thit nampn. Tilkome
thit rijke. Warde thin wili swa i
jorderijke som j hijmmerijke. Gif
oss i dagh waart daghlighit brödh.
Ok forlaat oss waara synder som
wij oc forlaatom thöm mothe oss
bryta. Ok leedh oss eij j frästilse,
Wtan frälsa oss aaff ondho. Amen.

Hail Mary / Hil dig, Maria / Heliga Maria / Var hälsad du Maria
There are 3 versions of this prayer.  This is the 1st version:
Hail Mary / Hil dig, Maria
Hil dig, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt
JESUS.
This is the 2nd version of this prayer:
Hail Mary / Heliga Maria
Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss syndare,
nu, och i vår dödsstund,
Amen.
This is the 3rd version of this prayer:
Hail Mary / Var hälsad du Maria
Var hälsad du Maria full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
(This is how the  1st three Hail Mary's are prayed on the pendant:)
Var hälsad du Maria full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus
These are prayed on the 3 beads on the pendant.
Kula 2 ..som föröke i oss tron
Kula 3…som styrke i oss hoppet
Kula 4…som upptände i oss kärleken
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande
såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara
från evighet till evighet. Amen.

Glory Be / Ära vare Fadern
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,
så som det var i begynnelsen nu är och skall vara,
från evighet till evighet, Amen.
Oh, My Jesus / Fatimas dekadbön / 0 min Jesus
0 min Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset
Jesus, min enda kärlek,
jag ber för dem som du älskar, men som inte vet hur de skall älska dig.
Må de bli renade och helade, så att även de kan bli befriade från allt ont.
Amen.
Hail, Holy Queen / SALVE REGINA / HIMLARNAS DROTTNING
There are 2 versions of this prayer. This is the 1st.
Himlarnas Drottning, Moder till all barmhärtighet, Moder till livet, hoppet, hjärtats glädje. Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner. Här är tåredalen med suckar och, klagan och långt är till Paradiset.

I din himmel bed med oss på jorden. Låt oss se ditt ansiktes ljus som ger oss frid i ångestnatten. Maria, högt benådad. När vår landsflykt ändas, låt oss då skåda Jesus som du gav oss. 0 ringhet, o höghet, o Guds moder, jungfru Maria.

Bed för oss, 0 Heliga Guds Moder, att vi får bli värdiga Kristus löften.
Amen.

Hail, Holy Queen
This is the 2nd version of this prayer.
Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan och långt är till Paradiset.
I din himmel bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid i ångestnatten.
Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas,
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, o Guds mor, jungfru Maria.
Bed för oss heliga Guds moder.
Att vi må vara värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja; o Gud, din enfödde Son,
har genom sitt liv, sin död och uppståndelse,
förvärvat oss evigt liv.
Vi bedja dig, låt oss, när vi mediterar över mysterierna i Jungfru Marias allra heligaste rosenkrans,
efterfölja dem och uppnå dess löften.
Genom samme Jesus Kristus vår Herre.
Amen.

Mysteries of the Holy Rosary
The Joyful Mysteries / GLÄDJENS MYSTERIER
(Måndag och lördag)
1. Bebådelsen
2. Marias besök hos Elisabet
3. Jesu födelse
4. Frambärandet i templet
5. Jesus återfinns i templet
   The Luminous Mysteries / LJUSETS MYSTERIER
(Torsdag)
1. Jesus dop i Jordan
2. Bröllopet i Kana
3. Jesus förkunnar Guds rike
4. Kristi förklaring
5. Jesus instiftar Eukaristin
The Sorrowful Mysteries  / SMÄRTANS MYSTERIER
(Tisdag och fredag)

1. Jesu dödsångest
2. Jesus gisslas
3. Jesu törnekröning
4. Jesus bär korset
5. Korsfästelsen
The Glorious Mysteries / HÄRLIGHETENS MYSTERIER
(Onsdag och söndag)
1. Jesu uppståndelse
2. Jesu himmelsfärd
3. Andens ankomst
4. Marias upptagning
5. Marias kröning

Other Prayers


Prayer to Saint Michael / Bön till St. Mikael
Helige Ärkeängeln Mikael,
försvara oss i striden.
Var vårt värn emot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom,
ber vi ödmjukt.
Och må Du den himmelska härskarans furste
med Guds kraft,
kasta ned i helvetet,
Satan och alla andra onda andar,
som stryker omkring i världen
och söker själarnas undergång. Amen.
After announcing the Mystery, this is how a standard decade is prayed:
Fader vår som är i himmelen …
De10 kulorna:
Var hälsad du Maria full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
Efter kula 10:
Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara från evighet till evighet.
Amen.

0 min Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset
Jesus, min enda kärlek,
jag ber för dem som du älskar, men som inte vet hur de skall älska dig.
Må de bli renade och helade, så att även de kan bli befriade från allt ont.
Amen.

AVSLUTNING AV ROSENKRANSEN

SALVE REGINA - HIMLARNAS DROTTNING
Himlarnas Drottning, Moder till all barmhärtighet, Moder till livet, hoppet, hjärtats glädje. Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner. Här är tåredalen med suckar och, klagan och långt är till Paradiset.

I din himmel bed med oss på jorden. Låt oss se ditt ansiktes ljus som ger oss frid i ångestnatten. Maria, högt benådad. När vår landsflykt ändas, låt oss då skåda Jesus som du gav oss. 0 ringhet, o höghet, o Guds moder, jungfru Maria.

Bed för oss, 0 Heliga Guds Moder, att vi får bli värdiga Kristus löften.
Amen.

4. JESUSBÖNEN
En dag sa Jesus i Budskapen:
"För vem som än ber denna bön skall himmelen öppna sig och Min nåd skall rädda honom".

Vi ber 10 ggr:
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över oss, syndare.

En gång: Ära vare Fadern...
5. LOVSÅNGER

6. BIBELLÄSNING
Vi ber Jesus, som är närvarande, att vägleda oss i Hans Ord - Bibeln - och öppna för oss under bön och genom Hans Heliga Ande, ett stycke som Han vill att vi läser. När vi blivit inspirerade av läsningen kan vi ha en tyst meditation eller dela med oss av vår tolkning av texten.

7. LÄSNING UR BUDSKAPEN SANT LIV I GUD
Någon tar en bok med budskapen och ber Jesus att vägleda oss och öppna där Han vill att vi ska läsa.

8. TACKSÄGELSER

9. BÖNER TILL DEN HELIGA ANDEN
En ber högt, åkallar den Helige Ande från Hjärtat. Alla förblir i tyst meditation och inbjuder Helandets Helige Ande att komma in i våra hjärtan, ber Honom lära oss att öppna våra hjärtan så att Han kan hela oss från allt som inte är av Gud och kanske är en rival till Honom, och därför hindrar Honom från att fullt ut forma oss till vad Han önskar att vi blir, till Hans Ära

O Helige Renande Ande kom in i våra hjärtan. Lär oss att öppna våra hjärtan.
Hela oss från allt som inte är av Gud och som hindra Honom att fullt forma oss så att vi blir den renhet Han önskar och till Hans Ära.
Amen

10. SÅNG AV TACKSÄGELSE
En sång av tacksägelse föreslås.
Vi står upp, tar varandras händer och sjunger "Doxa, Doxa".
Det är en grekisk lovprisningshymn som betyder: Ära till Fadern, till Sonen, till Helig Ande. Halleluja.

Glory Be
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,
så som det var i begynnelsen nu är och skall vara,
från evighet till evighet, Amen.
Oh, My Jesus /

The Nicene Creed / Nicenska trosbekännelsen
Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
Skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
född av Fadern
före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor
och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen
och tagit mandom genom den helige Ande
av jungfrun Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)