The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Slovenia Rosary Prayers
This language is also known as Slovene, Slovenščina, and Slovenian.
This language is spoken by 1,728,000 people in Slovenia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rožnega / Rožni Venec / The Holy Rosary

Križ / Signum Crucis / The Sign of the Cross
V imenu Očeta
in Sina
in Svetega Duha.  Amen.


Apostolska Veroizpoved / The Apostles' Creed
Verujem v Boga Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, njegovega edinorojenega Sina, našega Gospoda;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije;
trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil v grob položen;
šel v podzemlje, tretji dan vstal od mrtvih;
šel v nebesa, sedi na desnici vsemogočnega Boga Očeta;
od tam bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, skupnost svetih;
odpuščanje grehov;
vstajenje telesa
in večno življenje. Amen.


Another version of

Apostolska veroizpoved / The Apostles' Creed
  Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Another version of 
 
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
 
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
naše vstajenje
in večno življenje.
  Amen.

Oče Naš / Our Father
 
Oče naš, ki si na nebesih, posveti se ime Tvoje, pridi kraljestvo Tvoje,
zgodi se volja Tvoja kakor v nebesih tako na zemlji. Kruh naš
vsakdanji daj nam danes. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi my
odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v izkušnjavo, nego reši
nas zlega. Amen.


Oče Naš / Our Father
Oče naš,
kateri si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih,
tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.  Amen.

Another version of
Oče Naš / Our Father
Oče naš,
ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih,
tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.  Amen.

Another version of
Oèe naš / Our Father
Oèe naš, ki si v nebesih,
posveèuje naj se tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
Zgodi se tvoja volja
kako v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kako tudi mi dopustili
svojim dolžnikom;
ne daj, da pridemo v skušnjavo,
temveè reši nas hudega.
Amen.

Zdrava Marija / Ave Maria / Hail Mary
Zdrava Marija, milosti polna!
Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med zenami,
In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Bozja,
Prosi za nas gresnike,
Zdaj in v nasi smrtni uri.
Amen.

Another version of
Zdrava Marija / Ave Maria / Hail Mary
Zdrava Marija,milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med
ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Slava Očetu / Glory Be

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in
vselej in vekomaj. Amen.

O Jezus / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi
v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega
usmiljenja.

The Mysteries of the Holy Rosary
Veseli del govori o Jezusovem rojstvu.
Svetli del govori o Jezusovem življenju in delovanju.
Žalostni del govori o Jezusovem trpljenju in smrti.
Častitljivi del govori o Jezusovem vstajenju.
Navodilo za molitev:
Znamenje Križa. Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami. Slava očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu. O Jezus.

Štirje deli rožnega venca / Mysteries of the Holy Rosary

 Veseli Del / The Joyful Mysteries:
prošnje:

 1. ki nam poživi vero.
 2. ki nam utrdi upanje.
 3. ki nam vžgi ljubezen.

skrivnosti:
1. ki si ga Devica od svetega duha spočela
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ki si ga Devica rodila
4. ki si ga Devica v templju darovala
5. ki si ga Devica v templju našla

Svetli Del / The Luminous Mysteries

prošnje:

 1. ki nam daj duha pokorščine.
 2. ki nam daj srečo uboštva.
 3. ki nam podeli milost čistosti.

skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu
2. ki je v kani naredil prvi čudež
3. ki je oznanjal božje kraljestvo
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo
5. ki je postavil sveto evharistijo

Žalostni Del / The Sorrowful Mysteries

prošnje:

 1. ki nam utrdi spomin.
 2. ki nam razsvetli pamet.
 3. ki nam omeči voljo.

skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil
2. ki je za nas bičan bil
3. ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ki je za nas težki križ nesel
5. ki je za nas križan bil

Častitljivi Del / The Glorious Mysteries

prošnje:

 1. ki nam vodi naše misli.
 2. ki nam vodi naše besede.
 3. ki nam vodi naša dejanja.

skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal
2. ki je v nebesa šel
3. ki je Svetega Duha poslal
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal

The Angelus
Angel Gospodov je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija…
Glej dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija…
In beseda je meso postala. In med nami prebivala.
Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta božja Porodnica. Da postanemo vredni obljub
Kristusovih.
Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj
in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji
k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Raduj se, Kraljica / Queen of Heaven / Regina Coeli
(v velikonočnem času)
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil
človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo
veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Kyrie
Gospod, usmili se. 
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se. 
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se. 
Gospod, usmili se.

Slava /
Glory to God / Gloria
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.
Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod
Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog
Jagnje Božje, Sin Očetov. Ti odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod, edino ti
Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga
Očeta.Amen.

Nicejsko-carigrajska Veroizpoved / The Nicene Creed

There are two versions of this; this is the first one:
  Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega,
  Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.
 In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
Bog od Boga, luc od luci,
pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel  iz nebes.
✥In se je utelesil po Svetem Duhu iz
  Marije Device
in postat človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je
trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in
Njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v
prihodnjem veku. Amen.


This is the second version:

Verujem v enega Boga, Oиeta vsemogoиnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari..

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina boћjega; ki je iz Oиeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luи od luиi, pravi Bog od pravega Boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Oиetom, in je po njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi in zaradi naљega zveliиanja priљel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postat иlovek. Bil je tudi kriћan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob poloћen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po priиevanju Pisma. In je љel v nebesa, sedi na desnici Oиetovi. In bo spet priљel v slavi sodit ћive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oћivlja; ki izhaja iz Oиeta in Sina; ki ga z Oиetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliљko in apostolsko Cerkev.

Priznavam en krst v odpuљиanje grehov. In priиakujem vstajenja mrtvih in ћivljenja v prihodnjem veku. Amen.
Svet / Sanctus, Sanctus, Sanctus
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Jagnje Božje / Lamb of God / Agnus Dei
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Sveti Angel

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj! Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te: Varuj me in vodi me!
Amen.

Deset božjih zapovedi / The 10 Commandments

1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
5.Ne ubijaj.
6. Ne nečistuj.
7. Ne kradi.
8. Ne pričaj po krivem.
9. Ne želi svojega bližnjega žene.
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

Šest resnic :

1. Da je Bog
2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. Da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh.
4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo odrešil in večno zveličal.
5. Da je človeška duša neumrljiva.
6. Da je milost božja za zveličanje potrebna.


Cerkvene zapovedi:

1.Posvečuj zapovedane praznike.
2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.
3. Posti se zapovedane postne dni.
4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi času
 prejmi sveto Rešnjo telo.
5. Sklepaj zakon po cerkvenih določbah.


Telesna dela usmiljenja:

 lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage
 oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati.

Grešna nagnjenja:

 napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza, lenoba.

Darovi Svetega Duha:

 Dar modrosti, Dar umnosti, Dar sveta, Dar moči, Dar vednosti, Dar
 pobožnosti, Dar strahu božjega.

Blagri / The Beattitudes

1.BLAGOR UBOGIM V DUHU, zakaj njih je nebeško kraljestvo.
2.BLAGOR KROTKIM, zakaj ti bodo deželo posedli.
3.BLAGOR ŽALOSTNIM, zakaj ti bodo potolaženi.
4.BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVICE, zakaj ti bodo nasičeni.
5.BLAGOR USMILJENIM, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli.
6.BLAGOR ČISTIM V SRCU, zakaj ti bodo Boga gledali.
7.BLAGOR MIROLJUBNIM, zakaj ti bodo božji otroci.
8.BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVICE PREGANJANI, zakaj njih je nebeško kraljestvo.


V spravo za bogokletje / The Divine Praises

Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu.
Hvaljen bodi Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica
 Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin, sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.


Kesanje / Acts of Contrition

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil(a) in žalil(a) tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal(a), pomagaj mi s svojo milostjo.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Nicejsko-carigrajska veroizpoved / The Nicene Creed
  Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
Stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga,
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno,
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel
in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi,
sodit žive in mrtve,
in Njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenje (od) mrtvih
in življenje v prihodnjem veku.

 Amen.

Veroizpoved, ki jo pripisujejo sv. Atanaziju / Athanasian Creed


Kdor hoče biti zveličan, ta se mora predvsem držati katoliške vere;

kdor je ne ohrani v njenem celotnem obsegu in nedotaknjeno, se bo brez dvoma za večno pogubil.

Katoliška vera pa je to: da častimo enega Boga v trojstvu in trojstvo v enoti;

niti ne stapljamo oseb niti ne ločimo bistva.

Zakaj druga je Očetova oseba, druga Sinova

 oseba, druga tudi oseba Svetega Duha;

toda Oče in Sin in Sveti Duh imajo eno božanstvo, enako slavo, sovečno veličastvo.

Kakršen je Oče, takšen je Sin, takšen tudi Sveti Duh.

Neustvarjen je Oče, neustvarjen Sin, neustvarjen tudi Sveti Duh;

neskončen je Oče, neskončen Sin, neskončen tudi Sveti Duh;

večen je Oče, večen je Sin, večen je tudi Sveti Duh:

in vendar niso trije večni, marveč je eden večen,

kakor niso trije neustvarjeni in ne trije neskončni, marveč je eden neustvarjen in eden neskončen

Prav tako je vsemogočen Oče, vsemogočen Sin, vsemogočen tudi Sveti Duh:

in vendar niso trije vsemogočni, marveč je eden vsemogočen;

tako je Bog Oče, Bog Sin, Bog tudi Sveti Duh:

in vendar niso trije bogovi, marveč je en Bog;

tako je Gospod Oče, Gospod Sin, Gospod tudi Sveti Duh:

in vendar niso trije gospodje, marveč je en Gospod.

Zakaj kakor nam veleva krščanska resnica, priznava vsako osebo zase za Boga in Gospoda,

tako nam katoliška vera prepoveduje govoriti o treh bogovih ali gospodih.

Oče ni od nikogar narejen, ne ustvarjen, ne rojen.

Sin je samo od Očeta, ne narejen, ne ustvarjen, temveč rojen.

Sveti Duh je od Očeta in Sina, ne narejen, ne ustvarjen, temveč izhaja od njiju.

En Oče je, torej, niso trije očetje;

en Sin je, niso trije sinovi; en Sveti Duh je, niso trije sveti duhovi.

In v tej Trojici ni nič prejšnjega ali poznejšega, nič večjega ali manjšega,

Marveč so vse tri osebe med seboj enako večne in enake,

tako da je treba, kot je že zgoraj povedano, v vsem častiti enoto v trojstvu in trojstvo v enoti.

Kdor se hoče torej zveličati, naj tako misli o Trojici.

Toda za zveličanje je potrebno zvesto verovati tudi v učlovečenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Prava vera pa je to: verovati in izpovedovati moramo, da je naš Gospod Jezus Kristus Božji Sin, Bog in človek.

Kot Bog se je rodil od vekomaj iz Očetovega bistva, kot človek se je rodil v času iz materinega bistva.

Popoln Bog, popoln človek, obstoječ iz umne duše in človeškega telesa,

Enak Očetu po božanstvu, manjši od Očeta po človečnosti.

In čeprav je Bog in človek, vendar nista dva, temveč en Kristus;

eden ne, ker bi se božanstvo spremenilo v meso, temveč, ker si je Bog privzel človečnost;

povsem eden ne, ker bi se bistvo pomešalo, temveč ker je oseba ena.

Zakaj kakor je umna duša in telo en človek, tako je Bog in človek en Kristus.

Trpel je za naše zveličanje, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal,

šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.

Pri njegovem drugem prihodu bodo vsi ljudje vstali s svojimi telesi in dali obračun vsakdo o svojih dejanjih.

In tisti, ki so delali dobro, bodo šli v večno življenje, tisti pa, ki so delali slabo, v večni ogenj.

To je katoliška vera. Kdorkoli je ne bo zvesto in trdno veroval, ne bo mogel biti zveličan.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)