The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Sikaiana Rosary Prayers
This language is also known as Sikayana.

This language is spoken by about 730 people living on the central Solomon Islands.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

The Apostles' Creed
Anau e hakalona God te Tamana a Tinohaimailona, ni penapena aluna ma lalo.

Ma Jesus Christ Tanatama hokotasi te Lord o tatou; ni tupu mai ma te Aitu e Tapu; ni hanauia ite Lkoniu taulekaleka maoni Mary; Aia ni noho alohai ionalalo Pontius Pilate; latou ni tukifofolalia; Matei Aia; latou ni kavei Aia; hanoei Aia i Panoi; toluai tea ho mahani muliei Aia itana mate ana, Aia ni hano ki aluna; Aia ni noho itona lima atamai God Tamana Haimailona; Aia ki hanaiho muli ihemokoa o hakatonu na tama koi ola a na tama ku mamate ku oti.

Nau e hakalono te Aitu e Tapu; te Lotu e tapu ite kau henua; te kanovaka hokotasi o latou e tapu; te tatala te memeahaeko; te huaitino ki mahani muli; mate olatahi. Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)