The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Sicilianu Rosary Prayers
This language is also known as Sicilian and Siciliano.
This language is spoken by 4,900,000 people in Sicilia, Italy.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Signu da' Crucia / Sign of the Cross / Signum Crucis
'N nomi d'u Patri, d'u Figghiu e di lu Spìritu Santu. Amen.

Iu crìdu a Diu Patri / Credo / The Apostles' Creed
 - based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area

Iu crìdu a Diu Patri Onniputenti,
criaturi e Signuri di lu cielu e di la terra.
E a Gèsu Cristu, unicu figghiu so e Signuri nostru,
ca fu cuncipitu pi mmenzu di lu Spiritu Santu,
nascìu di la Virgini Maria,
patìu sutta di Ponziu Pilatu,
fu crucifissu, mortu e brudicatu,
scinnìu a lu Limbu, lu terzu jornu arriviscìu di li morti,
acchianò n cielu, è assittatu a destra di Diu Patri Onniputenti,
e di dda havi a vèniri a giudicari li vivi e li morti.
Cridu a lu Spiritu Santu, la Santa Chiesa Cattolica,
la cumunioni di li Santi, la pirdunanza di li piccati,
la rivìscita di li morti, la vita eterna, e accussì è la virità.

Patri Nostru / Our Father / Pater Noster
Patri nostru, ca siti nnô celu,
Fussi santificatu lu nomu vostru.
Vinissi imprescia lu regnu vostru,
Fussi faciuta la vostra Divina Vuluntati,
Comu nnô celu, d'accussì nnâ terra.
Ni dati sta jurnata lu nostru panuzzu cutiddianu,
E ni pirdunati li nostri piccati,
D'accussì niàvutri li pirdunamu ê nostri dibbitura.
E mancu ni lassati a cascari nnâ tintazzioni,
Ma ni scanzati dû mali.
Amèn.

Another version of
Patri Nostru /
Our Father / Pater Noster
Patri nostru ca siti 'nto celu
Fussi santificatu u nomu vostru
Venissi prestu lu regnu vostru
Fussi sempri faciùta a Vuluntà Vostra
Comu 'ndo celu cusì 'nta terra
Ratandìllu sta jurnata u pani quotidianu
E pirdunatindi i nostri piccati
Cusì comu nui i rimentimu ê nemici nostri
E non 'ndi rassàti mi carimu ntâ tentazzioni
ma levatindi r'avanzi u mali.
Amen.

Another version of
  Sire Nesciu / Our Father / Pater Noster
Sire nesciu ca stai an cielu
Cu'bbessa santificatu lu nume tou
Cu'bbegna 'mprima lu regnu tou
Cu'bbessa sempre fatta la Vuluntate toa
Comu an cielu cussì an terra
Dànnilu osce lu pane quotidianu nesciu
E perdunanni li peccati nesci
Cussì comu nui li rimentimu a li nemici nesci
E nu' lassare cu cadimu 'n tentazzione
ma 'lléandenni te lu male.

Another version of
Patri Nostru /
Our Father / Pater Noster
Patri nostru cca si 'n celu,
Sia santificatu 'u nomi teu;
Venga 'u to rregnu,
Sia fatta 'a tò voluntati,
Comu 'n celu accussì 'n terra.
Dani oggi 'u nostru pani quotidianu,
Rimeti a niàutri i nostri debiti,
Comu niàutri li rimettemu ai nostri debitori
E nun ni lassàri cadiri 'nta'a tentazziuni
E libèrani d'u mali
Amen.
Another version of
Pater Nostru /
Our Father / Pater Noster
--based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area)

Pater Nostru chi sìti n cielu,
sia santificatu lu vostru Nnomu,
vinissi prestu lu vostru regnu,
sempri sia fatta la vostra Divina Vuluntati
comu n cielu accussì n terra.
Datinni stajrnata lu panuzzu cutidianu
E pirdunatinni li nostri piccati
Accussì comu nui li rimittèmu a li nostri nnimici
E nun nni lassati cascari n tantazioni,
ma libbiratinni sempri d ogni mali, e accussì sia.

Another version of
Patri Nostru /
Our Father / Pater Noster
(another version based on the dialect used in Northern Sicily)

Patri nostru, chi siti 'n celu,
Sia santificatu lu vostru nomu,
Vinissi prestu lu vostru regnu,
Sempri sia fatta la vostra Divina Vuluntati
Comu 'n celu accussì 'n terra.
Dàtinillu sta jurnata lu panuzzu cutiddianu
E pirdunàtini li nostri piccati
Accussì comu nui li rimintemu ê nostri nimici
E nun ni lassati cascari ntâ tintazzioni,
ma scanzàtini dû mali.
Amen.


  Ave Maria  /  Hail Mary
Ave Maria, cchina di grazia,
'u Signuri è ccu tia.
Tu si benedeta fra li mugghièri
E benedeto è 'u frutu d'u to ventri, Gesù.
Santa Maria, Matri di Diu,
Prega ppi niàutri ppiccaturi,
Ora e 'nta l'ura d'a nostra morti.
Amen.

Diu vi sarvi, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Diu vi sarvi, Maria, china di grazia,
lu Signuri è cu Vui,
biniditta siti vui ntra tutti li fimmini,
e binidittu è Gèsu, fruttu di lu vostru ventri.
Santa Maria, Matri di Diu,
priàti pi nuavutri piccaturi
ora e nnall ura di la nostra morti, e accussì sia.

Gloria ô Patri / Glory Be / Gloria Patri
Gloria ô Patri
e ô Figghiu
e a lu Spiritu Santu.
Comu era 'nu principiu,
e ora e sempi
'ni  seculi di li seculi.
Amen.

Another version of
Gloria a lu Patri
/ Glory Be / Gloria Patri
- based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area)

Gloria a lu Patri e a lu Figghiu e a lu Spiritu Santu,
comu ha statu di n principiu, e sempri è, e sempri
sarrà pi tutta quanta l eternità, e accussì sia.

Gesù miu / Fatima Prayer (Oh, My Jesus)
Gesù miu, perduna ‘i nostri curpi, preservani do’ fuocu infernala, porta ‘nto u Cielu tutti l’ animi, subbatuttu chiddhi cchiù bisugnusi da’ misericordia Toi.


Orazione che l'Angelo, a Fàtima, insegnò ai tre pastorelli
(My God, I believe . . .)

Mio Dio, io credo, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non sperano e non vi amano.

  Diu vi sarvi, Riggina / Hail, Holy Queen / Salve Regina!
- based on the dialect used in Northern Sicily (the Palermo-Bagheria-Altavilla-Milicia area)

Diu vi sarvi, Riggina, Matri di misericordia,
vita, ducizza e spiranza nostra, Diu vi sarvi.
A Vui ricurrèmu, nui distirrati figghi di Eva,
a Vui suspiramu chiancènnu e lagrimiannu nna stu vadduni di lagrimi.
Ora Vui dunca, putintissima nostra Avvucata,
rivulgiti nversu di nui ddi ucchiuzzi vostri misericurdiusi,
e a Gèsu binidittu fruttu di lu vostru ventri
mustratinni ddoppu di chistu esiliu,
o Clementi, o Pia, o Duci e Santa Virgini Maria, e accussì sia.

I Misteri / The Mysteries of the Rosary


Misteri gaudiusi(si dicia u lunì e u sabbatu)
 • L'annunciu da’ nascita e Gesù hatta dall'Arcangelu Gabriele a Maria Vergine,
 • a visita e Maria Vergine a Santa Elisabetta,
 • a nascita e Gesù,
 • a presentaziuna a lu Tempiu de Gesù,
 • u ritrovamentu e Gesù a lu Tempiu.

Misteri luminosi (si dicia giovì)
 • u battesimu de Gesù a lu hiuma Giordanu,
 • i nozzi e Cana,
 • L' annunciu do’ Regno e Diu,
 • a trasfiguraziuna e Gesù subba u munta Tabor,
 • L'istituziona dell' Eucaristia

Misteri dulurusi (si dicia martì e venèri)
 • L'agunia e Gesù ‘ntho u Getsemani,
 • a flagellaziuna e Gesù ‘a la culunna,
 • L' incoronaziuna e spini,
 • Gesù sagghja subba u Calvariu cca’ crucia subba i spaddhi,
 • a crocifissiuna e ‘a morte e Gesù.

Misteri gloriusi (si dicia mercri e dominica)
 • a resurreziuna e Gesù,
 • L' ascenziuna e Gesù a lu Cielu,
 • a discesa do’ Spirito Santu,
 • L'assunziuna de Maria Vergine a lu Cielu,
 • L' incurunaziuna e Maria Vergine.
Another version of
I Misteri / The Mysteries of the Rosary
Nel 1° Mistero gaudioso si contempla
L’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria Santissima.

Nel 2° Mistero gaudioso si contempla 
come la SS. Vergine Maria andò a visitare la cugina sant'Elisabetta, che era incinta di san Giovanni Battista, e si trattenne con lei per tre mesi.
Nel 3° Mistero gaudioso si contempla
la nascita, a mezzanotte, in una grotta a Betlemme di Gesú Cristo nostro Signore e Salvatore, avente ai suoi lati un bue e un asino.

Nel 4° Mistero gaudioso si contempla 
            
la Purificazione della SS. Vergine Maria Madre di Dio e la presentazione di nostroSignore Gesú Cristo al tempio diGerusalemme nelle braccia di Simeone.
Nel 5° Mistero gaudioso si contempla     
come la SS. Vergine Maria Madre di Dio e san Giuseppe ritrovarono dopo tre giorni nostro Signore Gesú Cristo, che aveva dodici anni, coi dottori del tempio di Gerusalemme.

Nel 1° Mistero doloroso si contempla
     
come nostro Signore Gesú Cristo, allontanatosi dai tre Apostoli, prese a pregare il Padre nel podere di Getsémani e sudò sangue.
Nel 2° Mistero doloroso si contempla
come nostro Signore Gesú Cristo fu legato, interrogato da Pilato e poi flagellato.
Nel 3° Mistero doloroso si contempla 
come nostro Signore Gesú Cristo fu incoronato con una corona di spine, rivestito di un mantello di porporae deriso e percosso dai soldati.
Nel 4° Mistero doloroso si contempla 
come nostro Signore Gesú Cristo fu caricato della croce e salí al Calvario, dove gli venne offerto vino e fiele.

Nel 5° Mistero doloroso si contempla
 come nostro Signore Gesú Cristo fu inchiodato sulla croce in mezzo ai ladroni, come i soldati si spartirono le sue vesti e come morí dopo tre ore, alla presenza della SS. Vergine Addolorata
Nel 1° Mistero glorioso si contempla  
la Risurrezione di nostro Signore Gesú Cristo, il terzo giorno dopo la morte.

Nel 2° Mistero glorioso si contempla
l'Ascensione al Cielo di nostro Signore Gesú Cristo alla presenza degli Apostoli, quaranta giorni dopo la sua Risurrezione.

Nel 3° Mistero glorioso si contempla
la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti insieme alla SS. Vergine Maria Madre di Dio, nel cenacolo, cinquanta giorni dopo la Risurrezione.
Nel 4° Mistero glorioso si contempla
l'Assunzione in cielo della SS. Vergine Maria Madre di Dio, anima e corpo.
Nel 5° Mistero glorioso si contempla
l'Incoronazione della SS. Vergine Maria Madre di Dio Regina del cielo e della terra; e si contempla anche la gloria di tutti gli Angeli e i Santi.
Litanie Lauretane della Beata Vergine Maria / Litany of Loretto
Signore, pietà.
  Signore, pietà.
Cristo, pietà.
  Cristo, pietà.
Signore pietà.
  Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. 
  Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
  Cristo, esaudiscici.
O Dio, Padre celeste, abbi pietà di noi.
O Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi.
O Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della divina grazia, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi.
Madre castissima, prega per noi.
Madre inviolata, prega per noi.
Madre intemerata, prega per noi.
Madre amabile, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi.
Madre del Buon Consiglio, prega per noi.
Madre del Creatore, prega per noi.
Madre del Salvatore,  prega per noi.
Vergine prudentissima, prega per noi.
Vergine veneranda, prega per noi.
Vergine degna di lode, prega per noi.
Vergine potente, prega per noi.
Vergine clemente, prega per noi.
Vergine fedele, prega per noi.
Specchio della Giustizia, prega per noi.
Sede della Sapienza, prega per noi.
Causa della nostra letizia, prega per noi.
Vaso spirituale, prega per noi.
Vaso onorabile, prega per noi.
Vaso insigne di devozione, prega per noi.
Rosa mistica, prega per noi.
Torre di Davide, prega per noi.
Torre d'avorio, prega per noi.
Casa d'oro, prega per noi.
Arca dell'Alleanza, prega per noi.
Porta del cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi.
Rifugio dei peccatori, prega per noi.
Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
Aiuto dei Cristiani, prega per noi.
Regina degli Angeli, prega per noi.
Regina dei Patriarchi, prega per noi.
Regina dei Profeti, prega per noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi.
Regina dei Martiri, prega per noi.
Regina dei Confessori, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi.
Regina di tutti i Santi,  prega per noi.
Regina concepita senza peccato  originale, prega per noi.
Regina Assunta in cielo,  prega per noi.
Regina del santissimo Rosario,  prega per noi.
Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
   perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
   ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
   abbi pietà di noi.

Another version of

Litanii Lauretani / Litany of Loretto

Signura, pietà.

Signura, pietà.

Cristu, pietà.

Cristu, pietà.

Signura, pietà.

Signura, pietà

Cristu, ascoltani.

Cristu, esaudiscini.


Patra do’ cielu, cchi si Diu, ha’ pietà e nui,

Higghju, Redentora do’ mundu, cchi si Diu, ha’ pietà e nui,

Spiritu Santu, cchi si Diu, ha’ pietà e nui,

Santa Trinità, unicu Diu; ha’ pietà e nui,


Santa Maria, prega ppe nui,

Santa Madre e Diu, prega ppe nui

Santa Vergine de’ vergini, prega ppe nui

Madre e Cristu, prega ppe nui

Madre da’ Chiesa, prega ppe nui

Madre da’ divina grazia, prega ppe nui

Madre purissima, prega ppe nui

Madre castissima, prega ppe nui

Madre sempa vergine, prega ppe nui

Madre ‘mmaculata, prega ppe nui

Madre degna d'amura, prega ppe nui

Madre ammerabile, prega ppe nui

Madre do’ bonu cunsigghju, prega ppe nui

Madre do’ Criatora, prega ppe nui

Madre do’ Salvatora, prega ppe nui

Madre de misericordia, prega ppe nui

Vergine prudentissima, prega ppe nui

Vergine degna d’ unure, prega ppe nui

Vergine degna e lode, prega ppe nui

Vergine potenta, prega ppe nui

Vergine clementa, prega ppe nui

Vergine hedele, prega ppe nui

Specchiu da’ santità divina, prega ppe nui

Sede da’ Sapienza, prega ppe nui

Causa da’ nostra letizia, prega ppe nui

Tempiu do’ Spiritu Santu, prega ppe nui

Tabernaculu de l'etterna gloria, prega ppe nui

Demura tutta cunsacrata a Diu, prega ppe nui

Rusa mistica, prega ppe nui

Turra e Davide, prega ppe nui

Turra d'avoriu, prega ppe nui

Casa d'oru, prega ppe nui

Arca de l'alleanza, prega ppe nui

Porta do’ cielu, prega ppe nui

Stella do’ matinu, prega ppe nui

Saluta de l’ infermi, prega ppe nui

Rihugiu de’ peccaturi, prega ppe nui

Cunsulatricia de l’ affritti, prega ppe nui

Aiutu de’ cristiani, prega ppe nui

Regina de l’ Angeli, prega ppe nui

Regina de’ Patriarchi, prega ppe nui

Regina de’ Profeti, prega ppe nui

Regina de l’ Apostoli, prega ppe nui

Regina de’ Martiri, prega ppe nui

Regina de’ veri cristiani, prega ppe nui

Regina de’ Vergini, prega ppe nui

Regina de tutti i Santi, prega ppe nui

Regina concepita senza peccatu uriginala, prega ppe nui

Regina assunta ‘n cielu, prega ppe nui

Regina do’ santu Rosariu, prega ppe nui

Regina da’ hamigghja, prega ppe nui

Regina da’ pacia, prega ppe nui.


Agneddhu e Diu cchi cacci i peccati do’ mundu, perdunani, o Signore.

Agneddhu e Diu cchi cacci i peccati do’ mundu, sentani, o Signura.

Agneddhu e Diu cchi cacci i peccati do’ mundu, ha’ pietà e nui.

Prega ppe nui, Santa Madre u Diu.

E simu degni de’ prumessi e Cristu.


Pregamu.

Cuncedi a li hedeli Toi ,

Signura Diu nostru,

de godira sempa da’ saluta do’ corpu e do’ spiritu,

ppe ’a gloriusa ‘ntercessiuna

e Maria santissima, sempa vergine,

sarvani da li mali cchi mmò ni rattristanu

e guidani a la giuia senza hina.

Ppe Cristu nostru Signura.
 
Il Santo Rosario - Dalla domenica di Pasqua fino al venerdì dell'ottava di Pentecoste
- Gáude et lætáre, Virgo María, allelúia.
- Quia surréxit Dóminus vére, allelúia.
Orémus.Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu
Christi mundum lætificáre dignátus es: præsta, quæsumus;
ut per eius Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuæ capiámus
gáudia vitæ. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.

Antiphona
Regína cæli, lætáre, allelúia;
Quia quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit, sícut díxit, allelúia:
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Gioisci e rallégrati, Vergine Maria, alleluia.
- Perché davvero il Signore è risorto, alleluia.
Preghiamo. 
O Dio, che ti sei degnato di allietare il mondo con
la risurrezione del Figlio tuo e Signore nostro Gesú Cristo:
concedici, ti supplichiamo, di ottenere, per l'intercessione
della Vergine Maria madre sua, i gaudii della vita eterna.
Per il medesimo Cristo, Signore nostro.

Antifona
Regina del Cielo, rallegrati, alleluia, 
Perché Colui che tu hai meritato di portare in te, alleluia, 
È risorto, cosí come aveva detto, alleluia.
Prega Dio per noi, alleluia.

Recita do' Rosariu / How to Pray the Rosary

Si cumincia ccu i signu da' crucia.

Nu Iu crìdu a Diu Patri / Credo
Nu Patre Nostru.
Tri Ave Marii.
Nu Gloria al Padre.
Appuru "O Diu, vena ma mi sarvi.  Signura, veni prestu ma m'aiuti.
Nu Gloria al Padre.
Si dicianu cincu decini, preceduti da richiamu do' Misteru.  Ogni decina esta hatta de:
Nu Patre Nostru.
Decia Ave Marii.
Nu Gloria al Padre.
Gesù miu.


(Appuru l' Eternu Ripusu si si tratta e nu hunerala.)

Dopu i cincu decini si recitanu n' Angelu custode,
n' Eternu reipusu,
e nu
Diu vi sarvi, Riggina / Salve Regina.

Hacoltativamenta si recitanu una e chissi preghieri:
Litani Lauretani
Preghiera ppe San Giuseppa
Preghiera ppe San Michela Arcangelu
Preghiera a lu Chora "Mmaculatu e Maria
Sub Tuum Praesidium
Si hiniscia ccu u signu da' crucia.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)