The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Seselwa Rosary Prayers
This language is also known as Kreol Seselwa, Seychellois Creole, and Seychelles Creole French.
This language is spoken by 73,000 people on the Seychelles Islands.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Ou, Nou Papa
Ou, nou Papa ki dan lesyel,
Fer ou ganny rekonnet konman Bondye.
Ki ou renny i arive.
Ki ou lavolonte i ganny realize
Lo later parey i ete dan lesyel
Donn nou sak zour nou dipen ki nou bezwen.
Pardonn nou pour bann lofans
Ki noun fer anver ou,
Parey nou pardonn sa ki n ofans nou.
Pa les tantasyon domin nou,
Me tir nou dan lemal.

Hail Mary! / Mon salye ou, Mari

Mon salye ou, Mari,
ou ki ranpli avek lagras.
Lesenyer i avek ou,
ou beni parmi tou bann fanm
e Zezi, ou piti, i beni.
Sent Mari, manman Bondye,
priy pour nou, peser,
konmeia e ler nou lanmor.
Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)