The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Samareño Rosary Prayers
This language is also known as Waray-Waray, Samaran, Samar-Leyte, Waray, Binisaya.
This language is spoken by 2,438,000 people in northern and eastern Samar-Leyte, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Amay namon ha langit:
Pagpasidunggan unta an imo baraan nga ngaran
Amay namon ha langit:
Pagpasidunggan unta an imo baraan nga ngaran,
kumanhi unta an imo Ginhadian,
matuman unta dinhi ha tuna an imo
kaburut-on sugad han didto ha langit.
Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan.
Pasayloa kami han amon mga sala
sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon.
Ayaw kami ikadto hin makuri nga pagpruyba,
kundi panalipdi kami tikang kan Karat-an.'
Amen.

Hail Mary / Maghimaya ka Maria
Maghimaya ka Maria
nga puno ka sin gracia,
an Guinoo nga Dios aada
sa imo; guindadayao ka
labi san mga babaye
ngatanan ug guindadayao
man an imo anak nga si
Jesus.
Santa Maria nga Iroy
ka sa Dios, ig-ampo mo
kami an mag pakasasala
niyan ug sa oras sa amon
ikamatay.
Amen. Jesus.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)