The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Romanian Rosary Prayers
This language is spoken by people in Romania.  Notice the prayers differ for Byzantine and Armean.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Sfântul Rozariu
După Crez / The Sign of the Cross / Signum Crucis

În ritul latin şi bizantin:
    În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Another version of
După Crez / The Sign of the Cross / Signum Crucis
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin.

Another version of
După Crez /
The Sign of the Cross / Signum Crucis
In numele Tatalui
Al Fiului
Si al Sfantului Spirit.
Amin.

 Another version of
După Crez / The Sign of the Cross / Signum Crucis
   În ritul armean:
    Laudă şi mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Crezul Apostolic / The Apostles' Creed / Credo

Cred în Dumnezeu, Tatal atotputernicul, Facatorul cerului si al pamântului.

Si în Isus Christos, Fiul sau unic, Domnul nostru, care s-a zamislit de la Duhul Sfânt, s-a nascut din Maria fecioara; a patimit sub Pontiu Pilat, a fost rastignit, a murit si a fost îngropat, s-a coborât în locuinta mortilor. A treia zi a înviat din morti, s-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul; de unde are sa vina sa judece viii si mortii.

Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserica catolică, împartasirea sfintilor, iertarea pacatelor, învierea mortilor si viata vesnica.

Amin!

Another version of
CREZUL APOSTOLILOR / The Apostles' Creed / Credo

CRED ÎN DUMNEZEU TATĂL, ATOTPUTERNICUL, CREATORUL CERURILOR ŞI PĂMÂNTULUI. CRED lN ISUS CHRISTOS, UNICUL SĂU FIU, DOMNUL NOSTRU, CARE A FOST ZĂMISLIT DIN DUHUL SFÂNT, NĂSCUT DIN FECIOARA MĂRIA, A SUFERIT SUB PONŢIU PILAT, A FOST RĂSTIGNIT PE CRUCE, A MURIT ŞI A FOST ÎNGROPAT, COBORÂT ÎN ÎMPĂRĂŢIA CELOR MORŢI, A TREIA ZI A ÎNVIAT DINTRE CEI MORŢI, S-A ÎNĂLŢAT LA CER ŞI SADE LA DREAPTA TATĂLUI CELUI ATOTPUTERNIC ŞI DE ACOLO VA VENI PENTRU A-I JUDECA PE CEI VII SI PE CEI MORŢI. CRED ÎN DUHUL SFÂNT, ÎN SFÂNTA BISERICĂ UNIVERSALĂ, ÎN PÂRTÂŞIA SFINŢILOR, ÎN IERTAREA PĂCATELOR, ÎN ÎNVIEREA ÎN TRUP, ÎN VIAŢA VEŞNICĂ. AMIN

 
TATĂL NOSTRU / Our Father
/ Pater Noster
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.


Tatal Nostru / Our Father / Pater Noster
Tatal nostru
Care esti in ceruri
Sfinteasca-se numele Tau
Vie imparatia Ta
Faca-se voia Ta
Precum in cer asa si pre Pamant
Painea noastra cea de toate zilele
Da-ne-o noua astazi
Si ne iarta noua gresalele noastre
Precum si noi iertam gresitilor nostri
Si nu ne duce pre noi in ispita
Ci ne izbaveste de cel rau
Amin.


BUCURĂ-TE, MARIE / Hail Mary / Ave Maria
Bucură-te; Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.


Another version of
 
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
Bucura-te ceea-ce esti plina de har,
Maria / Hail Mary / Ave Maria
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
Bucura-te ceea-ce esti plina de har,
Maria, Domnul este cu tine.
Binecuvantata esti tu intre femei,
Si binecuvantat este rodul pantecelui tau,
Ca ai nascut pe Cristos Mantuitorul sufletelor noastre.

Preasfanta Marie, Mama lui Dumnezeu,
Roaga-te pentru noi pacatosii,
Acum si in ora mortii noastre.
Amin.


SLAVĂ TATĂLUI / Glory Be / Gloria Patri
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
BUCURĂ-TE REGINĂ /
Hail, Holy Queen / Salve Regina
Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, aratâ-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.


O Isuse / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila ta.

              
Misterele de Bucurie / The Joyful Mysteries
           (pentru luni şi sâmbătă)


1. Primul mister: Vestirea arhanghelului: "Iată roaba Domnului".
În acest mister, medităm cum arhanghelul Gabriel, a vestit sfintei Fecioare Maria, că ea va zămisli de la  Duhul Sfânt şi va naşte pe Domnul nostru Isus Cristos.

2. Al doilea mister: Vizita Mariei la Elisabeta: "Căci mari lucruri a făcut pentru mine Cel Puternic".
În acest mister, medităm cum după vestirea arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a dus la  verişoara sa Elisabeta şi a rămas trei luni la ea.

3. Al treilea mister: Naşterea lui Isus: "Vi s-a născut vouă un Mântuitor".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria, l-a născut pe Domnul nostru Isus Cristos, la  Betleem, într-un grajd sărac.

4. Al patrulea mister: Prezentarea în templu: "Şi l-au dus pe prunc la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului".
În acest mister, medităm cum la patruzeci de zile după naşterea lui Isus, preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif l-au dus în templu şi l-au oferit lui Dumnezeu.

5. Al cincilea mister: Regăsirea lui Isus în templu: "Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui meu se cădea ca eu să fiu?"
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif, pierzând pe Fiul lor în vârstă de  doisprezece ani, căutându-l trei zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, pe care  îi asculta şi-i întreba.


Misterele de Lumină / The Luminous Mysteries

(pentru joi) 

1. Primul mister: Botezul lui Isus: "Acesta este Fiul meu preaiubit pe El să-l ascultaţi".

În acest mister, medităm cum Isus, la vârsta de 30 de ani, a fost botezat de către Sf. Ioan Botezătorul în râul Iordan.

2. Al doilea mister: Prima minune a lui Isus: "Faceţi ceea ce vă spune Isus".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a fost botezat, a săvârşit prima minune în Cana Galileii la o nuntă, unde a trasformat apa în vin.

3. Al treilea mister: Vestirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire: "Impărăţia lui Dumnezeu este aproape, convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a început viaţa sa publică, a vestit sosirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi a invitat la convertire pe toţi păcătoşii.

4. Al patrulea mister: Schimbarea la faţă a lui Isus: "Ce bine ne este nouă aici".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a luat cu sine trei dintre apostoli, s-a schimbat la faţă pe muntele Tabor.

5. Al cincilea mister: Instituirea Sfintei Euharistii: "Faceţi aceasta în amintirea mea!"

În acest mister, medităm cum Isus, la ultimă cină, rânduieşte Sfânta Impărtăşanie pentru a rămâne mereu în mijlocul nostru.

Misterele de Durere / The Sorrowful Mysteries

(pentru marţi şi vineri)

1. Primul mister: Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor: "Părinte, dacă este cu putinţă, treacă de la mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc eu, ci precum voieşti tu".
În acest mister, medităm cum Isus Cristos, rugându-se în Grădina Măslinilor, a transpirat sânge.

2. Al doilea mister: Biciuirea lui Isus: "Noi am fost vindecaţi prin rănile lui".
În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost biciuit groaznic în casa lui Pilat.

3. Al treilea mister: Încununarea cu spini a lui Isus: "Iată regele vostru!"
În acest mister, medităm cum Isus a fost încununat cu o coroană de spini.

4. Al patrulea mister: Isus îşi duce crucea: "Ca un miel blând dus la înjunghiere".
În acest mister, medităm cum Isus a fost condamnat la moarte şi cum i s-a pus crucea grea pe umeri.

5. Al cincilea mister: Moartea lui Isus pe cruce: "El a murit pentru păcatele noastre"
În acest mister, medităm cum Isus, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, de faţă fiind şi preamâhnita sa Mamă.

Misterele de Slavă / The Glorious Mysteries

(pentru miercuri şi duminică)

1. Primul mister: Învierea lui Isus: "Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii".
În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi.

2. Al doilea mister: Înălţarea lui Isus: "Părinte, preamăreşte pe Fiul tău!"
În acest mister, medităm cum Isus, patruzeci de zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii sale şi a ucenicilor săi.

3. Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt: "Mergeţi, învăţaţi toate neamurile!"
În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta Fecioară Maria.

4. Al patrulea mister: Primirea preasfintei Fecioare Maria în cer: "Binecuvântată eşti tu între femei".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu sufletul în cer.

5. Al cincilea mister: Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în cer: "Căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Isus ca regină a cerului şi a pământului.

ACT DE CĂINŢĂ

Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele, pentru că păcătuind m-am făcut vrednic de pedepsele Tale şi mai mult mă căiesc pentru că te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul Meu, care eşti atât de mare şi bun. Pentru aceasta mă hotărăsc să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin. 

ÎNGERUL LUI DUMNEZEU

Îngerul lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine care-ţi sunt încredinţat ţie prin mila lui Dumnezeu. Amin. 

ODIHNA CEA VESNICA

Odihna cea veşnică dă-le-o lor Doamne şi Lumina cea fără de sfârşit să le strălucească lor. Să se odihnească în Pace. Amin.

 

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS

1. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, cereţi şi veţi primi, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide!", iată că eu bat, eu caut, eu cer harul.....

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.

 

2. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, orice lucru veţi cere Tatălui în numele meu, El îl va da!", iată că Tatălui tău, în numele tău, eu cer harul . . . . .

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.

 

3. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată!", iată că încredinţat de infailibilitatea cuvintelor tale, eu cer harul...

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.


O Preasfântă Inimă a lui Isus, căreia îi este imposibil să nu aibă milă de cei nefericiţi, ai milă de noi, sărmani păcătoşi, şi dă-ne harurile pe care ţi le cerem prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, blânda Mamă a Ta şi a noastră.

* Sfinte Iosife, tată purtător de grijă a Preasfintei Inimi a lui Isus, roagă-te pentru noi.

 

Se recită Bucură-te Regină.

 

PRIMELE NOUĂ VINERI ALE LUNII / The 12 Promises of Devotion to the Sacred Heart

Arătând Inima Sa Sfintei Maria Margareta Alacoque (1647-1690), Isus a spus: "Iată acea inimă care a iubit atât de mult oamenii şi de la care nu primeşte decât nerecunoştinţă şi dipreţ ....".

În diferitele apariţii, aceleiaşi Sfinte, Isus îi face următoarele promisiuni pentru aceia care vor onora Inima Sa. Sfânta redă promisiunile lui Isus în scrisorile sale. 


 1. Le voi a toate harurile trebuincioase stării lor de viaţă

 2. Voi dărui pace familiilor

 3. Îi voi mângâia în toate suferinţele lor

 4. Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii

 5. Voi revărsa din belşug binecuvântare peste tot ceea ce ei întreprind

 6. Păcătoşii vor afla în Inima mea izvorul şi oceanul nemărginit  al milostivirii

 7. Sufletele care tânjesc în lâncezeală or deveni pline de zel

 8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire

 9. Vi binecuvânta casele unde se alfă şi unde se cinsteşte icoana inimii mele

 10. Preoţilor le voi da harulsă mişte şi inimile cele mai împietrite

 11. Numele acelora care răspândesc această devoţiune vor fi înscrise în inima mea de unde nu se vor şterge niciodată

 12. Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vineri a lunii, le promit harul statorniciei până la sfârşit. Ei nu vor muri lipşiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură.

 

Primele cinci sâmbete din luna Inima Neprihanită a Sfintei Fecioare Maria / Making Reparation on the First 5 Saturdays

 

În apariţia ei de la Fatima, din 13 iunie 1917,  Sfânta Fecioară i-a spus Luciei între altele:

Isus vrea să se slujească de tine pentru a mă face cunoscută şi iubită. El vrea să răspândească în lume devoţiunea către Inima mea Neprihănită.

Priveşte, fiică, Inima mea înconjurată de spinii pe care oamenii nerecunoscători îi înfig neîncetat prin înjurături şi nerecunoştinţă. Măcar tu să-mi aduci mângâiere şi să faci cunoscut acest lucru: Tuturor celor care – timp de cinci luni – în prima sâmbătă din lună vor primi Sfânta Împărtăşanie, vor recita Sfântul Rozariu şi vor fi alături de mine timp de 15 minute meditând Misterele Rozariului cu intenţia de a-mi oferi ispăşire, le promit că le voi fi alături în ceasul morţii, cu toate harurile necesare mântuirii.

Pentru a împlini această dorinţă a Maicii Preacurate trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

-   Mărturisirea păcatelor – făcută în termen de 8 zile precedente, cu intenţia de a ispăşi ofensele aduse Inimii Neprihănite a Mariei. Dacă cineva uită să prezinte această intenţie la Sfânta Spovadă, o poate formula la spovada următoare.

-    Sfânta Împărtăşanie – primită în starea de har sfinţitor (fără păcate în suflet), în fiecare primă sâmbătă din lună, cu aceeaşi intenţie ca la spovadă.

-    Spovada şi Împărtăşania – trebuie repetate cinci luni consecutive, fără întrerupere; altfel trebuie reluate.

-    Recitarea Sfântului Rozariu – cel puţin a patra parte (cinci mistere din 20), cu aceeaşi intenţie formulată ca la spovadă.

-    Meditaţia – pentru un sfert de oră să o însoţim pe Preasfânta Fecioară meditând asupra misterelor Sfântului Rozariu.

Rugăciune în cinstea Sfântului Iosif

La tine alergam, fericite Iosife, in necazul nostru si plini de incredere cerem ocrotirea ta, dupa aceea a sfintei tale sotii.

Pentru sfanta legatura de dragoste ce te-a unit cu neprihanita Fecioara Nascatoare de Dumnezeu si pentru dragostea parinteasca ce ai avut-o catre Pruncul Isus, te rugam fierbinte sa privesti cu bunavointa la mostenirea pe care Isus a dobandit-o cu sangele sau si, prin puterea si ajutorul tau, sa ne aperi in nevoile noastre.

Apara, pazitorule preaintelept al dumnezeiestii Familii, neamul ales al lui Isus Cristos.    Indeparteaza de la noi, preaiubitorule parinte, toate ratacirile si patimile.  Preaputernicul nostru ocrotitor, vino in ajutorul nostru in aceasta lupta impotriva puterii intunericului.

Si precum odinioara ai scapat de primejdia mortii pe Pruncul Isus, tot asa apara acum sfanta Biserica a lui Dumnezeu de cursele vrasmase si de orice nenorocire si intinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea ta, pentru ca, sprijiniti de pilda si ajutorul tau, sa traim si sa murim in sfintenie si sa dobandim fericirea vesnica.  Amin.......  

 

RUGACIUNI PENTRU SALVAREA SUFLETELOR DIN PURGATOR

RUGACIUNE CATRE Sfânta FECIOARA MARIA

Adu-ti aminte o preablanda Fecioara Marie, ca nu s-a auzit niciodata sa fi fost parasit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul si mijlocirea ta. Insufletit de aceasta incredere, alerg la tine, o Maică, Fecioară a fecioarelor. La tine vin si stau gemand inaintea ta ca un pacatos. Maică a Cuvantului nu dispretui cuvintele mele, dar auzi-ma cu mila si asculta-ma. Amin.

-    Scaparea pacatosilor, roaga-te pentru noi – Bucura-te, Marie,...

-    Mangaietoarea mahnitilor, roaga-te pentru noi - Bucura-te, Marie,...

-    Ajutorul crestinilor, roaga-te pentru noi - Bucura-te, Marie,...    

Indulgenta de trei ani se aplică şi pentru cei răposaţi de fiecare data cand se recita. Indulgenta este plenara daca rugaciunea este spusa timp de o luna intreaga.

INDULGENTA PLENARA PENTRU RAPOSATI

Din 1 noiembrie dupamiaza pana in 2 noiembrie, toată ziua, se poate obtine o singura data indulgenta plenara, aplicabila numai pentru cei raposati, vizitand pentru salvarea sufletelor lor, biserica, un oratoriu public ori semipublic in cazul celor care frecventeaza acest loc. In timpul acestei vizite se va recita un Tatal Nostru si Crezul. Trebuie indeplinite, la rândul lor, si cele trei conditii prevazute pentru obtinerea indulgentelor, adica:

-  Spovada Sacramentală

-  Impartasania Euharistică

- Rugaciune dupa intentiile Sfantului Parinte ( la alegerea credinciosilor; de exemplu un Tatal Nostru si un Bucura-te Marie). Cele trei conditii pot fi indeplinite si în zilele precedente fata de data in care se merge la biserica sau in cimitir; este totusi indicat ca impartasania şi rugaciunea dupa intentia Sfantului Parinte sa se facă in aceeasi zi cu vizita.

 Crezul Niceo-Constantinopolitan / The Nicene Creed
(Formulat la conciliul din Nicea în 325 si modificat la conciliul din Constantinopol în 381)
(pentru ritul bizantin, dar şi pentru cel latin)

    Cred întru unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
    Şi întru unul Domn Iisus-Christos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut, care de la Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl; prin care toate s-au făcut.
    Care, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s-a coborît din ceruri, şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şis-a făcut om.
    Şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi s-a îngropat,
    Şi a înviat a treia zi, după Scripturi,
    Şi s-a înălţat la ceruri, şi şade se-a dreapta Tatălui,
    Şi iarăşi va să vie cu mărire, să judecee viii şi morţii; a căruia împărăţie nu va avea sfîrşit.
    Şi întru Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă făcătorul, care de la Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi mărit; care a grăit prin prooroci.
    Şi întru una, sfântă, catolicească şi apostolească Biserică.
    Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor,
    Şi aştept învierea morţilor,
    Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin.

    Another version of
Crezul Bisericii Armeneşti  / The Nicene Creed
(pentru ritul armean)

    Credem întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al
pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
    Şi întru unul Domn Iisus-Christos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu
Tatăl, numai născut, cel de o fiinţă cu Tatăl; Dumnezeu din Dumnezeu, lumină
din lumină; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, iar nu făcut,
însuşi din fiinţa Tatălui, prin care toate s-au făcut în cer şi pe pămînt, cele
văzute şi nevăzute. Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s-a
coborît din ceruri, şi s-a întrupat, s-a făcut om, s-a născut desăvîrşit din Sfânta
Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. De la care luat trup, suflet şi minte şi toate
cele omeneşti, aievea iar nu în chip. A pătimit şi s-a răstignit şi s-a îngropat, şi a
înviat a treia zi, şi s-a înălţat la ceruri cu acelaşi trup, şi şade de-a dreapta
Tatălui. Iarăşi va veni cu acelaşi trup şi cu mărirea Tatălui, să judece viii şi
morţii, a căruia împărăţie nu va avea sfîrşit.
    Credem şi întru Duhul Sfânt, neziditul şi desăvîrşitul, care a grăit prin lege, şi
prin prooroci, şi prin Evanghelie, care s-a coborît în Iordan, a propovăduit
apostolilor şi s-a sălăşluit în sfinţi.
    Credem şi întru una, catolicească şi apostolească sfântă Biserică; întru unul
botez de pocăinţă spre iertarea păcatelor, în învierea morţilor, şi în judecata ce
va să vie a sufletelor şi a trupurilor, în împărăţia cerurilor şi în viaţa veşnică.
Amin.  

Another version of
Crezul Niceo-Constantinopolitan / The Nicene Creed
Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om. A pătimit pentru noi sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a muritşi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după scripturi, şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi din nou va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin prooroci.

Cred în una sfântă, catolică şi apostolică Biserică; mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.


CREZUL NICENO - CONSTANTINOPOLITAN / The Nicene Creed

Cred într-unul Dumnezeu, Tatal atotputernicul, Facatorul cerului si al pamântului, al tuturor vazutelor si nevazutelor. Si într-unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire S-a coborât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria fecioara si s-a facut om. Si a fost rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si a fost îngropat. Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi. Si S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va veni cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfârsit. Si în Duhul Sfânt, Domnul, de viata datatorul, Care de la Tatal purcede, cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin 

prooroci. Si într-una, sfânta, soborniceasca catolicăsi apostoleasca Biserica. Marturisesc un Botez, spre iertarea pacatelor. Astept învierea mortilor si viata veacului ce va veni. Amin!

  How to pray the Rosary
După Crez:

    Tatăl nostru, care eşti în ceruri..., şi rugăciunea Născătoarei:

    În ritul bizantin:
    Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie. Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei, şi binecuvîntat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Christos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

    În ritul latin şi armean:
    Bucură-te, Marie, cea plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei, şi binecuvîntat este rodul pântecelui tău, Iisus. - Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

    Apoi Sfânta Cruce:

    În ritul bizantin:
    Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

    În ritul armean:
    Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

    În ritul latin:
    Mărire Tatălui şi Fiului şi sfântului Duh, precum era la început, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

    Şi trecem la decade.

Decada

    Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi (sau: acest al doilea, ori: acest al treilea, etc.) mister de bucurie (sau: de durere, ori: de mărire), în cinstea ... Apoi:

    Tatăl nostru... - Pâinea noastră...
    (fără adaosul: "Că a ta este împărăţia")

    Născătoare de Dumnezeu, Fecioară... sau Bucură-te, Marie...  - De 10 ori.

    Mărire Tatălui..., întreg - o singură dată.

    O, Iisuse al meu, iartă-ne păcatele; fereşte-ne de focul iadului; du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.
    Preasfântă Fecioară Marie, a sosit ceasul mult aşteptat. Spune numai un cuvînt Fiului tău, şi se va mântui lumea. Amin.
    Regina păcii, roagă-te pentru noi.
    Şi trecem la decada următoare.

Cele 15 mistere

Misterele de bucurie / The Joyful Mysteries

    1. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de bucurie, în cinstea Bunei Vestiri a preasfintei Maicii tale.
    2. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de bucurie, în cinstea cercetării Sfintei Elisabeta de către preasfânta ta Maică.
    3. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de bucurie, în cinstea Naşterii tale.
    4. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de bucurie, în cinstea închinării tale în templu, şi a curăţirii preasfintei Maicii tale.
    5. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de bucurie, în cinstea găsirii tale în templu de către preasfânta ta Maică.

Misterele de durere / The Sorrowful Mysteries

    1 [6]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de durere, în cinstea agoniei tale în grădina Ghetsemané.
    2 [7]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de durere, în cinstea biciuirii tale.
    3 [8]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de durere, în cinstea batjocoririi tale.
    4 [9]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de durere, în cinstea ducerii crucii tale.
    5 [10]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de durere, în cinstea morţii tale pe cruce.

Misterele de mărire / The Glorious Mysteries

    1 [11]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de mărire, în cinstea preamăritei Învierii tale din morţi.
    2 [12]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de mărire, în cinstea înălţării tale la cer.
    3 [13]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de mărire, în cinstea coborîrii Duhului Sfânt.
    4 [14]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de mărire, în cinstea adormirii preasfintei Maicii tale.
    5 [15]. Îţi aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de mărire, în cinstea încununării preasfintei Maicii tale în cer.

Rugăciunile de sfîrşit

    După ultima decadă, spunem rugăciunea sfintei Cruci încă o dată, apoi cântăm sau spunem câteva tropare (pe glasul 5), şi câteva rugăciuni de încheiere.

    Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, întru ispite, ci din primejdii ne scapă pe noi, una curată, una binecuvîntată.
    Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu mă lăsa; ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci însăţi mă sprijineşte şi mă miluieşte.
    Toată nădejdea mea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu. Păzeşte-mă sub acoperămîntul tău.
    Bucură-te, Regină, Maica milei, viaţa, dulceaţa şi nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţii fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând şi plângând, în aceasta vale de lacrimi. Aşadar, o, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi, şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Iisus, binecuvîntatul rod al pântecelui tău; o, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie.
    Împărăteasca mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, bucuria celor mâhniţi, acoperămîntul celor necăjiţi, vezo nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios; hrăneşte-mă, ca pe un străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l, precum vrei, că n-am alt ajutor, afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, afară de tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
    Roagă-te pentru noi, Regina sfântului rozar, ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Christos!

CREZUL ATANASIAN / The Athanasian Creed

(de la începutul secolului al V-lea – scris împotriva ereziilor lui Arie)

Înainte de toate, cine vrea sa fie mântuit este necesar sa tina credinta crestina catolică. Credinta, care daca nu este tinuta întreaga si nestirbita, omul piere neîndoielnic pe vesnicie.

Iar credinta crestina catolică este aceasta, ca noi ne închinam unui (singur) Dumnezeu în Trinitate, iar Trinitatii în unitate;

fara a confunda Persoanele si fara a diviza faptura (Dumnezeirii). Caci exista o singura Persoana a Tatalui, o alta a Fiului, si o alta a Duhului Sfânt.

Însa Dumnezeirea Tatalui, a Fiului si a Duhului Sfânt este întru totul una: egala în glorie, co-eterna în marire.

La fel cum este Tatal, este si Fiul, si la fel este si Duhul Sfânt.

Tatal necreat, Fiul necreat, si Duhul Sfânt necreat.

Tatal infinit, Fiul infinit, si Duhul Sfânt infinit.

Tatal etern, Fiul etern, si Duhul Sfânt etern. 

Si totusi Ei nu sunt trei Eterni, ci un singur Etern.

La fel cum nu sunt trei Infiniti, nici trei Necreati, ci unul singur Necreat, si unul singur Infinit.

În acelasi fel, Tatal este atotputernic, Fiul este atotputernic, si Duhul Sfânt, atotputernic.

Totusi, nu sunt trei Atotputernici, ci Unul Singur.

Cum Tatal este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, si Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Si totusi nu sunt trei Dumnezei, ci Un Singur Dumnezeu.

Cum Tatal este Domn, Fiul este Domn si Duhul Sfânt este Domn. Si totusi nu sunt trei Domni, ci Un Singur Domn.

Caci astfel suntem obligati de catre adevarul crestin sa recunoastem fiecare Persoana ca fiind ea însasi Dumnezeu si Domn.

Astfel ne este interzis de catre credinta crestina catolică sa spunem ca exista trei dumnezei, sau trei domni.
 

Tatal nu este facut din nimic: nici creat, nici nascut.

Fiul este doar al Tatalui: nu este nici facut (conceput), nici creat, ci nascut.

Duhul Sfânt este al Tatalui si al Fiului: nu este nici facut, nici creat, nici nascut, ci purcede.

Astfel, exista un singur Tata, nu trei tati; un Fiu, nu trei fii, un Duh Sfânt, nu trei duhuri sfinte.

In aceasta Trinitate nici o Persoana nu este înaintea celeilalte, sau dupa cealalta; nici una nu este mai mare sau mai mica decât cealalta. 

Ci toate trei Persoanele sunt împreuna co-eterne si co-egale.

Astfel ca în toate lucrurile, cum este spus mai înainte, sa se aduca închinare Unitatii în treime si Treimii în unitate.

Astfel trebuie sa creada despre Trinitate cel ce vrea sa fie mântuit.

Pe deasupra, este necesar ca pentru mântuirea vesnica omul sa creada de asemenea cu statornicie în întruparea Domnului nostru Isus Christos.

Caci dreapta credinta este ca noi credem si marturisim ca Domnul nostru Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu si om. Dumnezeu de natura Tatalui, nascut înainte de întemeierea lumii, si om dupa natura mamei Lui, nascut in lume.

Dumnezeu desavârsit si Om desavârsit, cu suflet rational si carne omeneasca. 

Egal cu Tatal, privitor la Dumnezeirea Lui si inferior Tatalui, in ceea ce priveste umanitatea Lui.

Care desi este Dumnezeu si om, totusi nu sunt doi, ci un Christos. Unul, nu prin convertirea Dumnezeirii în trup, ci prin luarea (asumarea) omenescului în Dumnezeire.

Unul, pe de-a întregul, nu prin amestecarea naturii, ci prin unitatea Persoanei.

Caci asa cum sufletul rational si carnea omeneasca alcatuiesc un singur om, tot asa Dumnezeu si omul sunt una în Christos.

Care a suferit pentru mântuirea noastra, a coborât în locuinta mortilor si a înviat a treia zi din morti.

El s-a înaltat la cer, s-a asezat la dreapta Tatalui, de unde va veni pentru a judeca viii si mortii.

La a carui venire toti oamenii vor învia în trupurile lor si vor da socoteala pentru faptele lor.

Cei ce au facut binele, vor intra în viata vesnica, iar cei ce au facut raul, vor merge în focul vesnic.

Aceasta este credinta crestina catolică în care daca un om nu crede cu statornicie si neclintire, nu poate fi mântuit.

Sfinte Arhanghel Mihail / Prayer to Saint Michael, the Archangel
Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în bătălie, fii

protectorul nostru împotriva răutăţii şi a ispitelor

diavolului. Ne rugăm în mod umil ca Dumnezeu să-l

dojenească; iar tu, Prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea lui
Dumnezeu, aruncă în iad toate spiritele rele ale lui Satan,
care colindă lumea căutând distrugerea sufletelor. Amin.

 Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)