The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Rarotongan Rosary Prayers
This language is also known as Cook Island, Cook Islands Maori, Maori, Kuki Airani, and Rarotongan-Mangaian.
This language is spoken by 16,800 people on the Cook Islands, Rarotonga.  It is also spoken in French Polynesia and New Zealand.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

E to matou Metua / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
E to matou Metua i te ao ra,
Kia tapu toou ingoa.
Kia tae toou basileia.
Kia akonoia toou anoano i te enuaa nei,
mei tei te ao katoa na.
O mai i te kai e tau ia matou 'i teianei ra.
'E akakore mai i ta matou ara,
mei ia matou i akakore i ta tei ara ia matou nei.
'Auraka e akaruke ia matou kia timataia mai,
e akaora ra ia matou i te kino.
Amene.

Doxology
Noou oki te basileia, e te mana,
e te kaka, e tuatau ua atu.

Kia Ora Na, e Maria / Hail Mary / Ave Maria
Kia ora na, e Maria e,
kua ki koe i te karitia te
ia koe te Atu ko koe tei
meitaki i te au vaine katoa,
e e meitaki te uanga
o toou kopu ko Jesu.
  E Maria peata e, te Metua
vaine no te Auta, ka pure
i te Atua no matou te
aronga ara, i teianei, e i
te ora o to matou matenga.
Amene.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)