The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Micmac Rosary Prayers
This language is a Native American language spoken by the Micmac tribe of Nova Scotia (also known as the Acadians).

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

  The Sign of the Cross
+ Ta'n teluisit Wekwisit Niskam, + aqq Ewujit Niskam,
+ aqq Weji-wli Niskam.
Na Ntliaj.

Weli Ketla'msitasi / Apostles' Creed / Credo
Weli ketla'msitasi Kji-Niskam Wekwisit msit
koqoe'l ta'n telite'tkl tela'tikl, netna nekm
kisitoqsip wa'so'k aqq maqamikew    
kisitoqsip.

Weli ketla'msitasi elp Se'sukulial wkwisl
newktikilitl,
netna nekm wesaqamawulti'kip; Weji-uli
Niskam piptoqapska'lasnl, lnua'lasnl, ke'sk
Ma'li nastuetek,weji wskwijinuilisnaq;
amaskwiplnutaq Pans Pilato'q saqmawitek,
klujjie'wkto'taq, nepkaq,, wutqutalutaq;
lamqamu'kw ell pkewiesnaq, tapukna'kwek
weji minu'nsisni neplipni; wa'so'k eli u'nakies,
nike'j wutjl wktinaqank epijl; apj pkisintew
wa'so'k wjietew ta'n telite'lmaj tle'litaq
weskwijinultiji aqq iapji neliji.

Weli ketla'msitasi Weji-Wli Niskam ta'n
te'si'tij alasutma'tijik, newte'jitl saqtua'titl
napkua'titl Se'susl, sape'wuti'l mawiaj,
lue'wuti'l mniaj.  Ketlamsitman maqi'l
apajipetal wa'so'k me'j wskijinu'ti.

Weli ketla'msitasi na' telkina'mulkis
Kniskaminu, ketl nekm me'j Kisu'lkw
ketlamsitua'tisnu.
Na Tliaj.

Ewutjiek / Our Father /  Pater Noster
There are three versions of this; this is the first one:
Nutjinen wa'so'k epin jiptuk teluisin mekite'tmek wa'so'k
ntlita'nen, jiptuk iknmuiek ula nemulek wle'tesnen, na'te'l
wa'so'k eykik teli sqataskik jiptuk elp ninen teli sqatulek
maqamikek eymek.
Telamu'kipni'l esmie'kl apj nike'j kiskuk tlamu'ktij
pneknmuin nilu'nen, teli apiksikstaqitjik
wekwaywinamitipnik elp ki'l Niskam tli apiksiktuin.
Elue'wultiek, mlknin me'j winsuti'l mu ktika'lin,
kesnukwamkl winjikl koqoe'l jikla'tuin. Na Tliaj.

This is the second version of
Nujjinen wa'so'q / Our Father / Pater Noster:
Nujjinen wa'so'q, epin jiptek,
teluisin mekite'tmek;
wa'so'q ntelitanen jiptek
iknmuiek wla nemulek wletesenen na'te'l.
Wa'so'q eykik,
telisqataskik jiptek;
elp ni'nen ntelisqatulek maqamikek eymek.
Telamukapnikl esemiekl
apj ni'kej kiskuk telamuktej penekenmuin nilunal.
Teliapiksiktaqajik wekwayuinamejik
elp ki'l Niskam tliapiksiktuin.
Elue'lultiek, melkinin me'j;
winsuti'l mu ktika'lin kesinukuamkl,
winjikl koqoe'l jikla'tuin.
Na Tliaj.

This is the third version of
Nujjinen wásóq / Our Father / Pater Noster:
Nujjinen wásóq, epin jiptek,
teluisin mekitétmek;
wásóq ntelitanen jiptek
iknmuiek wla nemulek wletesenen nátél.
Wásóq eykik,
telisqataskik jiptek;
elp nínen ntelisqatulek maqamikek eymek.
Telamukapnikl esemiekl
apj níkej kiskuk telamuktej penekenmuin nilunal.
Teliapiksiktaqajik wekwayuinamejik
elp kíl Niskam tliapiksiktuin.
Elue'lultiek, melkinin méj;
winsutíl mu ktikálin kesinukuamkl,
winjikl koqoél jiklátuin,
na tliaj.


Kuleyin Ma'li / Hail Mary / Ave Maria
There are three versions of this; this is the first one:
Kuleyin Ma'li, sape'wuti'l waju'penl, Kjisaqamaw
tekweyask, e'pijik patiji wuleynik aqq wele'k ta'n
ktlamilu'k wejimanit Se'sus.
Pejili Sape'win Ma'li, wekwisin Westawu'lkw, nike'j
alasutmelsewin, ejeleyek sa'q elue'wultiek aqq api's
wikwia'tiek alasutmelsewitesnen.  Na Tliaj.

This is the second version of
Golein Mali /  Hail Mary / Ave Maria :
Golein Mali, sapeotil
oatjopinel, Gsagmamino
tegoeiasg, epitjig patjitji
oleinig, ag oeleg tan
gtelamilog oetjimanit
Sesos.
   Petjili sapeoin Mali
oegoisin Oestaolgop,
nigetj alasotmelseoin
eloeoltieg ag apis oigoiatieg
alasotmelseoitesnen.  
   Na Tliaj.

This is the third version of
Kuleyn Máli / Hail Mary / Ave Maria:
Kuleyn Máli, sapéwutíl wajpin,
Kjisaqmaw tekweat,
épijik pajijiw wléinik,
aqq welék tán ktelamiluk wejimanit Sésús.
Pejilisapéwin Máli wkwisin Westaúlkw,
níkej alasutmelsewin eluéultiek aqq apís wikwiatiek alasutmelsewin.
Amen.


Kepmite'lmanej / Glory Be / Gloria Patri
Kepmite'lmanej ta'n teluisit Wekwisit Niskam, aqq
Ewujit Niskam, aqq Wejiwli Niskam.
Sa'q me'j nantem wa'so'k tl-kepmite'lmanej.  Na Tliaj.

O', Se'sus / Oh, my Jesus
apiksiktmuin Ntlue'wutinal
wji wsitawi'in puktew mntua'kik
msit mjijaqmijinaq lawti'kmu wa'so'k
pjiliw ta'nik netulkwi'tij ktewlite'lman.
Na Tliaj.

Ki'l ktinin / Sub Tuum / Under Your Protection
Ki'l ktinin weli mseltmek, welimkusin Ma'li, Se'sus
wekwisin mukk me'sitamulinen na la teltamulekl
metue'kl ikayekl; me'j pa ktapoqn-iktuk nutalkienen ktinink,
ki'l mes'i weli skwien newkti nsituksin.

Se'sus ewlite'lmin,
Se'sus ewlite'lmin.
Se'sus, Ma'li, So'sep, elasumuloq ewlistuinew;

Kkijinu Ma'li tawalsewin ewlite'lminamit Kwis
Se'sukuli,
aqq nukumijinen Se't A'n, welmitu'n apoqnmuin,
alasutmelsewin, ewlite'lmin.  Ansale'wioq wa'so'k
eymoq, ta'n te'sioq weji wisunemuloq, etamuloq
alasutmelsewinew wli nenuite'tmuan Westawu'lkw
telklujiewto's Se'sus wksitqamu'k eykek, klujiewey-iktuk
oqutkuto'jek, ktlue'wuti'nal weji wnemaje'ksipnl, Niskam
wmaltem klujiewto's, sa'q wisun.  Me'j ktpu'nuk Se'sus
nenuite'limk, ewlite'lmulkitew. Na Tliaj.

Anakami welmitu'n / Prayer Before a Crucifix
Anakami welmitu'n aqq mawi kelu'sin Se'sus, kplaqanek
etli mutkulpukua'si; melkiatikna'sit nijijaqmij ktalasumulin;
i'patamul ktika'tu'n nkamlamunk meski'k ankita'suaqan
ukjit ketlamsitatimk, elita'simk aqq kesaltimkewey, iknmui
nkaqi aniaptmn ntlue'wuti'l, jel mu nuku'j nketui tleyin
teleyapni, nkamlamun nukwa'sik ke'sk ewlite'lmulan
ankaptmanl nankl teli jilo'tasinl, aqq mikwite'tm ta'n teli
ika'luskis Tapito'q nikani-kjijitekewinuaq ktluen:
          Ukjit ki'l ktinin, welmitu'n Se'sus: ewlistuin.
          Ukjit ki'l ktinin, welmitu'n Se'sus:  apoqnmuin.
            Wjitki'l ktinin, welmitu'n Se'sus:  ewlite'lmin.
Pewkjalka'tui'tisnl npitnn aqq nkatl, aqq kaqikitmi'tisnl
waqnteml.


When praying the Rosary in this language,  the first Glory Be in the pendant is replaced with the O My Jesus (O', Se'sus), and the Hail Holy Queen is replaced with the Sub Tuum (Ki'l ktinin) and Prayer Before a Crucifix (Anakami welmitu'n).
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)