The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Macedonian Rosary Prayers
This language is also known as Македонски, Makedonski, Slavic, and Macedonian Slavic.
This language is spoken by over 2,000,000 people in Macedonia.  It is also spoken in Albania, Bulgaria, Canada, Greece, Hungary, and Slovenia.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.


Oče Naš / Our Father / The Lord's Prayer

  1. Oče naš, što si na neboto: da se sveti tvoeto ime.

  2. Da dojde tvoeto carstvo. Da bide tvojata volja, kako na neboto

    taka i na zemjata.

    11.Lebot naš nasušen daj ni go deneska.

    12.I prosti ni gi dolgovitd, kako i nie što im gi proštavame na našite dolžnici.

    13.I ne vovedubaj ne vo iskušenie, tyky izbavi ne od zloto.

Another version of
Отче наш / Our Father

Отче наш, Кој си на небесата,
да се свети името Твое,
да дојде Царството Твое,
да биде волјата Твоја,
како на небото, така на земјата.
Лебот наш насуштен дај ни го денес,
и прости ни ги долговите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници,
и не воведувај не во искушение,
но избави не од лукавиот.
Амин.

Оче наш / Our Father

Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде

царството Твоје, да биде волјата Твоја како на небото, така и на

земјата. Лебот наш насушен дай ни го денес. И прости ни ги

долговите наши, како што и ние им ги проштаваме на нашите

должници. И не воведубај нè во искушение.
Амин.


Doxology

''но избави не од лукавиот,''
: ''зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови.''

Doxology
Зашто Твое е Царството
и Силата и Славата во вечни векови.

Another version of
Оче наш /  Our Father :
Оче наш, што си на небото,
да се вети твоето име.
Да дојде твоето царство.
Да биде твојата воʌја, како иа небото така и на земјата.
ʌебот наш насушен дај ни го денеска.
И прости ни ги доʌговите,
како и ние шго ни ги проштаваме на нашите доʌжинци.
И не воведудај не во искушение,
тыкы избави не од зʌото. Амин.


Оче наш / Our Father / Pater Noster

Оче наш, којшто си на небесата,
да се свети името Твое;
да дојде царството Твое;
да биде волјата Твоја
како на небото, така и на земјата.
Лебот наш насушен дај ни го денес,
и прости нѝ ги долговите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници.
И не нè воведи во искушение
но избави не од лукавиот,
зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.

Верувам во единиот Бог Отец / The Nicene Creed
Верувам во единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и земјата и на се видливо и невидливо.

И во единиот Господ Исус Христос, Син Божји, единороден, Кој од Отецот е роден пред сите векови; Светлина од Светлина, Бог вистински од Бога вистински, роден, не створен, единосуштен на Отецот, преку Кого се настанало; Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и од Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат, и страдаше и беше погребен; И воскресна во третиот ден, според Писмото и се вознесе на небото и седи оддесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и Неговото Царство не ќе има крај;

И во Светиот Дух, Господ, Животворец, Кој исходи од Отецот, Кому заедно со Отецот и Синот Му се поклонуваме и го славиме и Кој говорел преку пророците.

Во една, света, соборна и апостолска Црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите; Го чекам воскресението на мртвите, И животот на идниот век. Амин.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)