The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Livvi Rosary Prayers
This language is also known as Olonets, Aunus, Livvikovian, and Olonetsian.
This language is spoken by 14,200 people in Karelia, Russia. It is also spoken in Finland.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Taatto Meijän / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
Taatto meijän, kudai olet taivahil, pühitäh nimi sinun. Tuloow tsarstvu sinun, liennööw valdu sinun, kui taivahal muga i maal. Leibü meijän jogapäiwäine anna meile nügöi. I jätä meile vellat meijän kui i müo jätämmö velganiekoile meijän. I älä saata meidü maanihuoh, a päästä meidü pahas. Sinun on tsarstvu i vägi i kiitos igäh. Amin.

Tuatto meijän taivahalline! / The Lord's Prayer / Pater Noster
9 Sendäh moliettokseh nenga:
---Tuatto meijän taivahalline!
Olgah pühännü Sinun nimi.
10 Tulgah Sinun valdu.
Roikkah Sinun tahto
kui taivahas, mugai mual.
11 Anna meile tänäpäi
meijän jogapäiväine leibü.
12 Prosti meile meijän vellat,
kui müö prostimmo niilöile,
ket ollah meile vellas.
13Älä vie meidü muanitukseh,
a piästä meidü pahas.
Amin'!

The Lord's Prayer
2 Iisus sanoi heile: “Konzu molittokseh, sanokkua nenga:
--Tuatto, olgah pühännü* sinun nimi!
Tulgah sinun valdu.
3 Anna meile tänäpäigi meijän jogapäiväine leibü.
4 Prosti meile meijän riähkät,
kui müö prostimmo niile, ket ollah meile vellas.
Älägo vie meidü muanituksih.”

Meijän taivahalline Tuatto! / Our Father / Pater Noster
Meijän taivahalline Tuatto!
Olgah pühännü sinun nimi!
Tulgah sinun valdu.
Tulgah tovekse sinun tahto
kui taivahas
mugai muan piäl.
Anna meile tänäpäigi
meijän jogapäiväine leibü.
Prosti meile meijän vellat
kui müö prostimmo niile,
ket ollah meile vellas.
Älä anna meile puuttuo
muaniteltavakse,
a piästä meidü pahas.
Amin!

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)