The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Kirghiz Rosary Prayers
This language is also known as Kirgiz and Kara-Kirgiz.
This language is spoken by 2,450,000 people in Kyrgyzstan.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Асмандагы Атабыз! / Our Father

9 Намазды мына ушундай окугула:

Асмандагы Атабыз! Сенин атың ардакталсын;

10 Сенин Падышалыгың келсин; Өз эркиң жерде да, ошондой эле асманда да болсун;

11 күндөлүк турмушка зарыл керек наныбызды ушу күндө бизге бер;

12 жана биз канайча бизге карыздарларга кечирип жаткандай, карыздарыбызды бизге кечирип кой;

13 жана бизди азгырууга киргизбе, бирок жамандыктан бизди куткар; анткени Падышалык, кубат, жана абийир түбөлүк Сеники. Оомийин.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)