The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Kidavida (Mombasa) Rosary Prayers
This language is also known as Taita, Davida, Dabida, Kidabida, Teita, Kitaita, and Dawida.
This language is a dialect of Taita spoken by 204,000 people in Coast Province and Mombasa, Kenya.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Aba odu kuko mlungunyi / Our Father / Pater Noster

9 Idana mlombeghe sa huwu:


'Aba odu kuko mlungunyi,

Irina jako jikaso.

10 Wuzuri ghwako ghuche,

Lukundo lwako lubonyeke,

ndoenyi sa iji luko mlungunyi.

11 Kudineke idime vindo vedu va linu.

12 Kudilekie makosa ghedu,

sa iji koni isi diwilekie awa widikosere;

13 Kusakedikumba matimonyi,

Ela kudikire na uja Mmbiwi.'

Nakurogua Maria / Hail Mary / Ave Maria

Nakurogua Maria, kwachua nema, Rabbi oko kwako: koko mrasimilwa kwa weke waka, na Jesu kivalo cha kifu chako wawadie baraka.

Maria Mtakatifu, Mama wa Mlungu, kudilombee isi wanu wa kaũnga idana na luma lwa kifwa chedu. Amina.


Another version of
Nakuragua Maria / Hail Mary / Ave Maria
Nakuragua Maria, kwachuwa mvono; Bwana oko anduamwezi na oko moni.
Kwarasimilo agadi ya waka, na Yezu, nyanga ya kifu chako warasimilo.
Maria mwela, Mama wa Mungu,
Kudilumbie isi, di weni wandu wa kaunga itana na ngelo ya kufwa kodu.
Amina.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)