The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Kashubian Rosary Prayers
This language is also known as Kaszëbsczi jãzëk, Pòmòrsczi Jãzëk, Kaszëbskò-słowińskô mòwa, Język Kaszubski,
Caschoubais, Cashubian, and Cassubian.
This language is spoken by 53,000 people in north central Pomerania region in Poland near the Baltic coast.  It is also spoken in Canada by Kashubians who immigrated from Poland.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Òjcze Nasz / Our Father

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã swiãcy Twòje miono, niech

przińdze Twòje królestwò, niech mdze Twòja wòlô jakno w niebie

tak téż na zemi. Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô i

òdpùscë nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwóme naszim

winowajcóm. A nie dopùscë na nas pòkùszeniô, ale nas zbawi òde

złégò. Amen.


Another version of
Wójcze Nasz / Our Father
Wójcze nasz, chteri jes v njebjesech, svjêce sê jimjê twóje.
Przindze krolestwo twóje.
Bêdze wólo twója, jak v njebje tak na zemji.
Chleba naszeho povszedneho daj nom dzis.
A wódpusce nom nasze vjine, jak e me wódpuszczome naszim vjinovajcom.
A njewódze nas na pokuszenje, ale nas zbavji wóde złeho. Amen.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)