The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Hungarian (Magyar) Rosary Prayers
This language is also known as Magyar.
This language is spoken by 10,300,000 people in Hungary.  It is also spoken in Romania, Slovakia,
Slovenia, Serbia, Montenegro, and the Ukraine.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

A Rózsafüzér Imái

A keresztre ezt mondjuk / The Sign of the Cross / Signum Crucis
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Ámen.

A keresztre ezt mondjuk / The Sign of the Cross /
 Signum Crucis
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Apostoli Hitvallás / Apostles' Creed / Credo
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; kínzaték Poncius Pilátus alatt; megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada; fölméne a Mennyekbe, ül a Mindenható Atya Isten jobbján; onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben; egy egyetemes
katolikus Anyaszentegyházat; szenteknek egyezségét, bűnöknek bocsánatát; testnek feltámadását; és az örök életet. Ámen.

Another version of
Apostoli Hitvallás / Apostles' Creed / Credo
Hiszek egy Istenben,
Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az 
Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
 aki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítteték, meghalt és eltemetteték.
Alászálla a poklokra, haarmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a Mennybe, ott ül a Mindenható Atyaistenisten jobbján,
onnan jön el ítélni  élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
 Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, szentek közösségét
, a  bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Another version of
Apostoli Hitvallás / Apostles' Creed  / Credo
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes katolikus anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.
 
Mi Atyénk / Our Father / Pater Noster
Mi Atyénk, ki vagy a me nynyekben,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod miképen
  a menyben, azonképen a föl dön is.
Mindennapi kenye rünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképen mi is megbocsátunk
az el lenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Another version of
Mi Atyánk / Our Father / Pater Noster
Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben,

szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Another version of
Mi Atyánk / Our Father / Pater Noster
Mi Atyánk, ki vagy a' Mennyekben,

szenteltessék meg a' te neved.
Jöjjön el a' te országod:
legyen meg a' te akaratod,
mint a' Mennyben, úgy itte' földön is.
  A' mi mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma.
És botsásd meg a minékünk a' mi vétkeinket,
miképen mi is megbotsátunk
azpknak, a' kik mi etlenünk vétkeztenek.
Ésne vígy minket a kesértetbe;
de szabadíts meg minket a' gonosztól. Ámen.

Another version of
Miatyánk / Our Father / Pater Noster:
Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsássd meg a mi vétkeinket,
miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen.

Another version of
Mi Atyánk  / Our Father  / Pater Noster:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Ámen.

Another version of
 Mi Atyánc / Our Father / Pater Noster
Mi Atyánc kì
 vagy az mennyekben, ssenteltessec megâ te neved: jojon elaz te orsságod legyen megâ te akaratod, mint az menyben, ugy itt ez foldonis; az mi indennappi kenyerünket add meg néküncma; es boczásd meg minéküne az mi vétkeinket, miképpen miis megboczàtunc azoknac, az kic mi ellenünc vetkeztenec:es ne vigy minket azkisertetbe.

Üdvözlégy Mária / Hail Mary / Ave Maria
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van Teveled,

 áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. (titkok)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Another version of
Üdvözlégy Mária / Hail Mary / Ave Maria
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,
az Úr van Teveled,

 áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. (titkok)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Dicsőség / Glory Be / Gloria Patri
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.

Another version of
Dicsőség / Glory Be / Gloria Patri
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.

Fatimai fohász / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől!
Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Another version of
Én
Jézusom / Fatimai fohász / Fatima Prayer
Én Jézusom, bocsásd meg  mi vétkeinket, 
óvj meg minket a pokol tüzétől!
Vezesd lelkünket mennybe, kivaltképpen azokét, kiknek leginkább van irgalmadra szüksége.

Fatimai fohász / Ó, Jézusom /  Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!

  Mennyországnak Királynéja / Hail, Holy Queen! / Salve Regina
Mennyországnak Királynéja,
Irgalmasságnak szent anyja,
Élet, édesség, reménység,
Üdvözlégy szép Szûz Mária!

Évának árva fiai,
Számkivetett maradéki,
Siralminak örökösi
Sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében
Kik nyavalygunk nagy ínségben
Hozzád sóhajtunk mennyégbe,
Hol vagy örök dicsõségben.

Azért szószólónk, szemedet,
Fordítsd hozzánk kegyelmedet,
És a te bûnös népedet
Oltalmazzad híveidet.

Ó édes Szûz, irgalmadat,
Mutasd meg kegyes voltodat,
Holtunk után szent Fiadat,
Mutasd meg boldogságodat.

Prayer after the Rosary
Úristen, akinek egyszülött Fia életével, halálával és föltámadásával
megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, engedd, érünk, hogy e titokról a
Boldogságos Szûz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezvén
utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. A mi urunk,
Jézus Krisztus által. Amen.

Az örvendetes titkok / The Joyful Mysteries :

1....akit, Te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál. (Lk 1: 26-38; Mt 1: 18-25)
2....akit, Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. (Lk 1: 39-55)
3....akit, Te, Szent Szűz, a világra szültél. (Mt 2: 1-12 ; Lk 2: 1-20)
4....akit, Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. (Lk 2: 22-38)
5....akit, Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. (Lk 2: 40-51)

A világosság titkai / The Luminous Mysteries :
1....aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. (2 Kor 5: 21 ; Mt 3: 17))
2....aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.  (Jn 2: 1-12 ; Jn 2: 4)
3....aki meghirdette Isten országát. (Mk 1:15 ;  Mk 2: 3-13 ; Lk 7 :47-48)
4....aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. (Lk 9 : 35)
5....aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. (Jn 13 : 1)

A fájdalmas titkok / The Sorrowful Mysteries :
1....aki érettünk vérrel verejtékezett.  (Mt 26 : 36-50 ; Mk 14 : 32-46 ; Lk 22 : 39-48 ; Jn 18: 1-8)
2....akit érettünk megostoroztak.  (Mt 27 : 26 ; Mk 15 : 15 ; Jn 19 : 1)
3....akit érettünk tövissel megkoronáztak. (Mt 27 : 27-30 ; Mk 15 : 16-20 ; Jn 18 : 37; Jn 19 : 2-15)
4....aki érettünk a keresztet hordozta.  (Mt 27: 31-33; Mk 15 : 20-22 ; Lk 23: 26-32 ; Jn 19: 16-17)
5....akit érettünk keresztre feszítettek. (Mt 27 : 34-61; Mk 15 : 23-47; Lk 23 : 33-56 ; Jn 19: 18-42)

A Dicsõséges rózsafüzér titkai / The Glorious Mysteries :
1. Aki halottaiból feltámadt (Mt 28.1-15 ; Mk 16.1-18 ; Lk 24.1-12 ; Jn 20.1-28)
2. Aki a mennybe fölment (Lk 24.39-53 ; Mk 16.19-20 ; Ap.Csel.; 1.6-9)
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte (Ap. Csel. 1.14 - 2.47)
4. Aki téged Szent Szûz a mennybe fölvett (2 Ap 2.11 )
5. Aki téged Szent Szûz a mennyben megkoronázott  (Ap 12.1 )

Another variation when praying the 15 Mysteries of the Rosary is to use this form:

ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR / The Joyful Mysteries
I. tized:
a) Az angyali üzenet: ”Az angyal belépett hozzá és megszólította:
Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van teveled” (Lk 1,28).
b) A titok gyümölcse: A Szűzanya alázatosságát csodáljuk.
1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. Aki ”Igen” szavadat angyal által kérte tőled.
3. Aki ”Igen” szavadra gyermekeddé lett.
4. Akit te mint Istenembert szíved alatt hordoztad.
5. Aki Téged minden bűntől szeplőtelenül megóvott.
6. Aki Téged a Szentlélek által kegyelemmel teljessé tett.
7. Aki egész lényedet iránta való imádással és ujjongással töltötte be.
8. Akivel együtt minket is Szívedben hordozol.
9. Akinek foganása által minden fogamzást megszentelsz.
10. Akinek nevéért Téged is szívből szeretünk.
 
II. tized:
a) A látogatás: ”Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott:
Áldott vagy az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse!” (Lk 1,41.42).
b) A titok gyümölcse: a felebaráti szeretet.
1. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2. Akinek szeretete a te szeretetedet is naggyá tette.
3. Akit imádva hordtál hegyen völgyön át.
4. Akinek szeretete egész életedet meghatározta.
5. Akivel utjaidon minden embert megáldottál.
6. Akinek jelenlétével megszentelted Zakariás házát.
7. Aki Erzsébetben nagy tiszteletet ébresztett irántad.
8. Aki méhedből megszentelte Erzsébet házában az előhírnököt.
9. Akinek kegyelme sugallta neked az Úr magasztaló énekét.
10. Aki minket is a felebaráti szeretetre irányítson.
 
III. tized:
a) Betlehem: ”Mária megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2,7).
b) A titok gyümölcse: az egyszerű, megelégedett élet.
1. Akit te Szent Szűz szültél.
2. Aki téged is részesített önkéntes szegénységében.
3. Aki téged kegyelméből szenvedésének társává tett.
4. Akinek születése életünk hajnalfakadása lett.
5. Akit te, mint Istenedet és Uradat, szegényes jászolba fektettél.
6. Akit a jászolban csodálattal eltelve imádtál.
7. Akinek végtelen szeretete a barlang szegénységét feledtette.
8. Akit te anyai szeretettel szívedhez szorítottál.
9. Akit te a szegény pásztoroknak ölébe helyeztél.
10. Aki mindenkinek, aki őt keresi, a szívébe költözik.
 
IV. tized:
a) A bemutatás: ”Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni” (Lk 2,22.23).
b) A titok gyümölcse: engedelmesség.
1. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2. Akit te Szent Szűz a mennyei Atyának felajánlottál.
3. Akit a mennyei Atya öröktől fogva áldozati Bárányunknak elfogadott.
4. Aki a templomot Atyja trónjának és saját lakóhelyének nyilvánította.
5. Akiben az agg Simeon a világ Megváltóját felismerte.
6. Akit az agg Simeon a pogányok világosságának nevezett.
7. Akinek személyén ezentúl minden emberi sors eldől.
8. Aki földi életében téged szenvedőtársnak választott.
9. Akit te egész életében mint igazi áldozati bárányt az Atya kezébe ajánlottál.
10. Akit kérünk, hogy bennünk is a szerető engedelmességet gyarapítsa.
 
V. tized:
a) A megtalálás: ”Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket” (Lk 2,46).
b) A titok gyümölcse: öröm afölött, hogy Jézust megtaláltuk életünkben.
1. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2. Aki tudtod nélkül visszamaradt a templomban.
3. Akinek abban kellett lennie, ami az Atyáé.
4. Akinek elveszítése három napig gyötrelemben tartott.
5. Akinek keresésében anyai szíved vágytól epedt.
6. Akit nagy fájdalommal éjjel-nappal kerestél.
7. Akit csodálatodra a bölcsek körében találtál meg.
8. Akinek kinyilvánítottad, hogy még nem érted meg küldetését.
9. Akinek isteni válaszát szívedbe rejtetted.
10. Aki minket is segítsen lemondani a legkedvesebbről, ha Isten úgy akarja.
 
FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR / The Sorrowful Mysteries
I. tized:
a) Szenvedés az Olajfák hegyén: “Jézuson halálfélelem vett erőt és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre” (Lk 22,44.45).
b) A titok gyümölcse: bánat a bűneik fölött.
1. Aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. Aki érettünk a halál keserűségét megízlelte.
3. Aki bűneinktől irtózott.
4. Akinek lelki szenvedését sokan tudomásul sem veszik.
5. Akit közömbösségünk végtelenül levert.
6. Aki legnagyobb elhagyatottságában Atyjára bízta magát.
7. Aki hiába keresett az alvó apostoloknál vigaszt.
8. Aki vért izzadva is igent mondott a keresztre.
9. Aki királyi szabadságában szembe nézett a halállal.
10. Akit kérünk, hogy növelje bennünk is az Atya iránti odaadást.
 
II . tized:
a) Az ostorozás: ”Erre Pilátus lefogatta és megostoroztatta Jézust” (Jn 19,1).
b) A titok gyümölcse: a szív tisztasága.
1. Akit érettünk megostoroztak.
2. Akit Pilátus ártatlannak tartott és mégis elítélt.
3. Aki megengedte, hogy mint áldozati báránnyal bánjanak.
4. Akinek a megostorozás számtalan sebet okozott.
5. Akinek szent testét az ostor ólomgolyói szaggatták.
6. Aki megengedte, hogy meztelenségét saját vére takarja.
7. Akinek nem nyílt panaszra ajka, midőn érettünk szenvedett.
8. Aki szenvedésével a halál büntetésétől akar megmenteni minket.
9. Aki testi bűneinket magára vállalta.
10. Aki szenvedése által bűnbánatra indítson minket.
 
III . tized:
a) A töviskorona: ”Levetkőztették Jézust, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe” (Mt 27,28.29).
b) A titok gyümölcse: bátorság.
1. Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2. Akire vörös rongyot borítottak gúnyból.
3. Akinek nádszálat adtak a kezébe.
4. Akinek szent fejét a töviskorona megsebezte.
5. Akivel a bűnösök durva játékot űztek.
6. Akinek szent arcába vágtak.
7. Akinek szent arcát leköpték.
8. Akinek bátorsága a bűnök elleni harcunk záloga.
9. Akinek örökös királysága előtt a menny és a föld térdet hajt.
10. Akit kérünk, hogy megaláztatása által minket bátorítson.
 
IV. tized:
a) A kereszthordozás: ”Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, melynek héber neve Golgota” (Jn 19,17).
b) A titok gyümölcse: türelem.
1. Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2. Akit ártatlanul latrok halálára ítéltek.
3. Aki a keresztet szívesen vette vállára.
4. Aki bűneinket vállán hordozta a Golgotára.
5. Aki háromszori elesdésében Anyja közelségéből erőt merített.
6. Aki Atyja iránti engedelmességből mindháromszor fölkelt és továbbment.
7. Aki Cyrenei Simont elhalmozta kegyelmével.
8. Aki halálra gyötörten a síró asszonyokat vigasztalta.
9. Aki Veronikának emlékként saját arcmását hagyta.
10. Aki nekünk is türelmet adjon a kereszthordozásban.
 
V . tized:
a) Keresztre feszítés: ”Jézus akkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét” (Lk 23,46).
b) A titok gyümölcse: kitartás Isten mellett.
1. Akit érettünk keresztre feszítettek.
2. Akit mértéktelenségünk miatt evésben-ivásban ecettel itattak.
3. Aki meztelenül a keresztfára dobva erkölcstelenségünk miatt akart engesztelni.
4. Akit szemed láttára a keresztfára feszítettek.
5. Akit kereszten függve szenvedni láttál.
6. Aki halálfájdalmában oly nagy szeretettel bocsátott meg kínzóinak.
7. Aki a jobb latornak a kereszten megígérte a paradicsomot.
8. Aki az isteni elhagyatottságot is el akarta szenvedni értünk.
9. Aki végső nagy szeretetében téged, Szűzanya, anyánkul adott.
10. Aki nekünk is kegyelmet adjon úgy állni Isten mellet, mint te a kereszt alatt.
 
DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR / The Glorious Mysteries
I . tized:
a) A feltámadás: ”Az asszonyok bementek a sírboltba és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek. De az bátorította őket: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Feltámadt, nincs itt. Nézzétek itt a hely, ahová temették” (Mk 16,6).
b) A titok gyümölcse: hit és bizalom.
1. Aki halottaiból föltámadott.
2. Akinek győzedelmes lelke a Szentháromsággal egyesült.
3. Akinek győzedelmes lelke emberi testét birtokba vette.
4. Aki testestől-lelkestől a sírból előjött.
5. Aki téged Szent Szűz elsőként megvigasztalt.
6. Aki a világ végéig minden szenvedő lelket megvigasztal.
7. Aki mindenkit a győzelem és megdicsőülés útjára hív.
8. Aki gyengeségeinket és gyarlóságainkat győzelemre változtatja.
9. Aki egyedül feltámadása és örök élete minden lénynek.
10. Akit kérünk, hogy nekünk is adjon föltámadást és örök életet.
 
II . tized:
a) A mennybemenetel: ”Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet” (Mk 16,19).
b) A titok gyümölcse: remény.
1. Aki a mennybe fölment.
2. Aki dicsőséges föltámadása után övéinek megjelent.
3. Aki tanítványait hitben és szeretetben megerősítette.
4. Aki apostolait küldte az egész világra igét hirdetni.
5. Aki apostolainak hatalmat adott a bűnök megbocsátására.
6. Aki a benne való reményt tanítványaiban a vértanúságra megerősítette.
7. Aki övéi szeme láttára a mennyei Atyához fölemelkedett.
8. Aki előrement nekünk is helyet készíteni Atyjánál.
9. Aki halála és feltámadása által a mennyei Atyát kiengesztelte.
10. Aki bennünk az örök élet reményét növelje.
 
III . tized:
a) A Szentlélek elküldése: ”Az apostolok valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket” (ApCsel 22,4).
b) A titok gyümölcse: szeretet, amely Istentől ered és Istenhez tér vissza.
1. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
2. Aki tanítványainak meghagyta, hogy imádkozva várják a Szentlelket.
3. Akinek tanítványai a Szűzanyával együtt a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak.
4. Aki Szentlelkét tüzes nyelvek alakjában küldte el tanítványainak.
5. Aki a Szentlélek által tanítványai értelmét megvilágosította.
6. Akinek Szentlelke az apostolokat az igehirdetésben segítette.
7. Aki tanítványait a Szentlélek által átformálta.
8. Aki Szentlelkét az Egyházba küldte, mint maradandó teremtő erőt.
9. Akinek Szentlelke az Egyházat csodás hatalommal és erővel a világ végéig vezeti.
10. Aki minket is a Szentlélek erejével betölt és megszentel.
 
IV . tized:
a) Jézus Édesanyját a mennybe emeli: ”Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona” (Jel, 12,1).
b) A titok gyümölcse: esedezés a jó halál kegyelméért.
1. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
2. Aki téged, Szent Szűz, földi életedben mennyei reménnyel töltött el.
3. Aki láthatatlanul halálos ágyadnál jelen volt.
4. Aki egész életedet áldozatként elfogadta.
5. Aki Isten iránti szeretetedet a legmagasabb fokra emelte.
6. Aki nem engedte meg, hogy tested az enyészeté legyen.
7. Aki téged, Szent Szűz, elsőként vett föl a mennybe testestül-lelkestül.
8. Aki téged, Szent Szűz, a mennyben örökké dicsér az égiek előtt.
9. Aki téged, Szent Szűz, az emberek és angyalok fölé emelt.
10. Aki közbenjárásodra bennünket is örök országába befogadjon.
 
V . tized:
a) A mennyei koronázás: ”Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége! Ezt mind a saját kezeddel vitted végbe, jót tettél Izraellel, s az Istennek kedve tellett benne” (Judit 15,9.10).
b) A titok gyümölcse: bizalmunk Máriában.
1. Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
2. Aki neked, Szűzanyánk a mennyben az első helyet fenntartotta.
3. Aki téged, Szent Szűz, az angyalok és szentek királynőjévé koronázott.
4. Aki téged, Szent Szűz, nekünk gondviselő anyánkká rendelt.
5. Aki téged, Szent Szűz, a mennyei kincsek kiosztójává rendelt.
6. Aki téged, Szent Szűz, minden kegyelem közvetítőjévé rendelt.
7. Aki közbenjárásodnak oly nagy erőt adott.
8. Aki téged, Szent Szűz, a világon oly nagy csodákkal kitüntetett.
9. Aki az emberektől szent szívednek tiszteletét elvárja.
10. Aki minket is szent szíved közbenjárására a mennyországba vegyen.

Nicea-konstantinápolyi hitvallás / The Nicene Creed
Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű (homoousziosz) és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli egyházban; vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára; várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Another version of
Nicea-konstantinápolyi hitvallás / The Nicene Creed

Hiszek az egy istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtхjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idх kezdete elхtt. Isten az Istentхl, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentхl. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegы és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennybхl. Megtestesült a Szentlélek erjébхl Szыz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsхségben ítélni élхket és holtakat és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetхnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsхítünk mint az atyát és a Fiút, Х szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bыnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendх örök életet. Amen.

Atanáziuszi hitvallás / The Athanatian Creed
Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt szükséges a katolikus hitet megtartania, s ha valaki a hitet nem őrzi meg teljes egészében és sértetlenül, kétségkívül örökre elvész. A katolikus hit pedig abban áll, hogy az egy Istent a Háromságban, és az egy Istenben a Háromságot tiszteljük, sem a személyeket össze nem zavarván, sem a természetet meg nem osztván. Mert más az Atyának a személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyképpen örök a fölsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Teremtetlen az Atya, teremtetlen a Fiú, teremtetlen a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örök az Atya, örök a Fiú és örök a Szentlélek, de azért nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló, amint nem három teremtetlen, sem három mérhetetlen, hanem egy teremtetlen és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek, de azért nem három mindenható, hanem egy mindenható. Úgyszintén Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de azért nem három isten, hanem egy az Isten. Úgyszintén Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de azért nem három úr, hanem egy az Úr. Mert, amint külön-külön mindegyik személyt Istennek és Úrnak vallani késztet a keresztyén igazság, azonképpen három istenről vagy három úrról beszélni tilt a katolikus vallás. Az Atya senkitől sem lett, sem nem teremtődött, sem nem született. A Fiú egyedül az Atyától való, nem lett, sem nem teremtődött, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól való, nem lett, sem nem teremtődött, sem nem született, hanem származik. Tehát egy Atya és nem három Atya, egy Fiú és nem három Fiú, egy Szentlélek és nem három Szentlélek. És ebben a Háromságban nincs előbb vagy utóbb, nincs nagyobb vagy kisebb, hanem mind a három személy egyképpen örökkévaló és egyenlő. Vagyis, amint már fentebb mondottuk, mindenben tisztelni kell az egységet a Háromságban, és a Háromságot az egységben. Aki tehát üdvözülni akar, így gondolkozzék a Szentháromságról. Az örök üdvösséghez azonban szükséges hűségesen hinni a mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülésében is. Az már most a helyes hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten Fia egyben Isten és ember. Mint Isten, az Atya szubsztanciájából az idők előtt született, mint ember, anyja szubsztanciájából az időben született. Teljes Isten és teljes ember, aki eszes lélekből és emberi testből áll. Az Atyával egyenlő istensége szerint, az Atyánál kisebb embersége szerint. De jóllehet Isten és ember, nem két, hanem egy Krisztus. Egy, nem azáltal, hogy az istenség testté lett, hanem azáltal, hogy az istenség fölvette az emberséget. Teljesen egy, nem a szubsztanciák összekeverése által, hanem a személy egysége által. Mert, amint az eszes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és az ember egy Krisztus, aki szenvedett a mi üdvösségünkért, alászállott a halottakhoz, harmadnap föltámadott a halottaiból, fölment a mennyekbe, ül az Atyának jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Akinek az eljövetelére az emberek mind föltámadnak saját testükben, és számot fognak adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, mennek az örök életre, akik pedig rosszat, az örök tűzre. Ez a katolikus hit, amelyet ha valaki erősen és hűségesen nem vall, nem üdvözülhet.

Szent Mihály arkangyal / Prayer to Saint Michael, the Archangel

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)