The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Gilbertese Rosary Prayers
This language is also known as
Kiribati and Ikiribati.
This language is spoken by 60,000 people in 
in Kiribati, which is the former Gilbert Islands.  It is now called 
Kiribati (pronounced Ki-ri-bas, the native pronunciation of "Gilberts".)  The Kiribati islands are primarily coral reefs consisting of hard sand and little soil surrounding lagoons.  Included in the group of islands is Christmas Island (Kiritimati), Tarawa, Banaba Island, the Phoenix Islands, and a portion of the Line Islands.
  It is also spoken in Tuvalu, Fiji, Nauru,
Solomon Islands, and Vanuatu.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Ana Tataro Te Uea
Tamara ae i Karawa,
E na tabuaki Aram,
E na roko Ueam,
E na tauaki Am taeka i aon te aba,
ni ai aron tauana i Karawa.
Anganira n te bong aei karara ae ti a tau iai.
Ao kabarai ara bure,
n ai arora ngkai ti kabarai aia bure akana a bure nakoira.
Ao tai kairira nakon te kaririaki.
Ma kamaiuira man te buakaka.
Amen.

Another version of 
Our Father / Ana Tataro Te Uea
Tamara are i karawa,
E na tabuaki aram.
E na roko ueam.
E na tauaki am taeka i aonaba,
n ai aron tauana i karawa.
Ko na anganira karara ae ti a tau iai n te bong aei.
Ao Ko na kabara ara bure mai roura,
n ai arora ngkai ti kabara aia bure akana bure nako ira.
Ao tai kairira nakon te kaririaki,
ma Ko na kamaiuira man te buakaka.

Hail Mary / Ko na mauri Maria
Ko na mauri Maria,
ae Ko oni n te karatia;
E mena te Uea iroum;
Ko karaoiroaki i buakoia aine,
Ao E karaoiroaki uani birotom ae Iesu.
Santa Maria, ae Tinan te Atua,
Ko na tatro i bukira, ngaira tani bure,
ngkai ao n taini matera.
Amen.

Another version of
Hail Mary / Ko na mauri Maria
Ko na mauri, Maria, are ko onin te karatia, te Uea ma ngkoe, ko karaoiroahi i puakoia aine, ao e karaoiroaki uâni pirotom are Ietu.
Maria tapu, ara Tínan te Atua, ko na tataro i pukira, tani pure, ngkai ao n auan matera. Amen.

Another version of
Hail Mary
Uea ma ngkoe, ko
karaoiroahi i puakoia aine,
ao e karaoiroaki uâni
pirotom are Ietu.
Maria tapu, ara Tínan
te Atua, ko na tataro i
pukira, tani pure, ngkai
ao n auan matera.
Amen.

Silent Night/Stille Nacht

E rau te bong, e mimitong!
A raoi bwai ni bane.
I rarikin Iesu te tei.
E boni wene raoi ni matu
I ani karawa!
I ani karawa!

In the official arms used by the Gilbert Islands since 1969, the motto in Gilbertese is "Maaka te Atua, karinea te Uea; mataku i te Atua fakamamalu ki te tupu," which is rendered in English as "Fear God, respect the King. "

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)