The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Galego Extremeño Rosary Prayers
  This language is also known as Fala and A Fala de Xálima. 
This language is a Galician dialect spoken by people in 
northwestern Extremadura, Spain and also Val de Xálima, Portugal.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Creo en Deus / The Apostles' Creed / Credo

Creo en Deus, Pai todo poderoso, creador do ceo e máis da terra.

Creo en Xesucristo, o seu único Fillo, o noso Señor, que foi concebido por

obra e gracia do Espíritu Santo e naceu da virxe María. Padeceu no tempo de

Poncio Pilato foi crucificado, morto e sepultado, descendeu ós infernos. O

terceiro dia resucitou de entre os mortos, subiu ó ceo, onde está a direita do

Pai, e de alí virá xulga-los vivos e os mortos.

Creo no Espíritu Santo na santa igrexa católica, na comunión dos santos, no

perdón do pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén.


Paire nosso / Our Father / Pater Noster
Paire nosso que estás no ceu,
santificao sia tei nome,
fágase tua vontade
assi na terra como no ceu.
Nosso pan de cada dia
damolo hoije
e perdoa nossas ofensas
como nós tamén perdoamos os que mos ofenden.
Non mos deixes caír en tentación
e libramos do mal.
Amén.

Ave María / Hail Mary
Ave María, chea de gracia, o Señor está contiigo,
bendita ti es entre tóda las muller e bendito é o froito
das túas entrañas, Xesús. Santa María, Nai de Deus, roga
por nós pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)