The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 
Extremeño Galician Rosary Prayers
This language is also known as
Fala and A Fala de Xálima.
This language is a Galician dialect spoken by people in 
northwestern Extremadura, Spain and also Val de
Xálima, Portugal.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Paire Nosso / Our Father / Pater Noster

Paire nosso
que estás no ceu,
santificao sia tei nome,
fágase tua vontade
assi na terra como no ceu.
Nosso pan de cada dia
damolo hoije
e perdoa nossas ofensas
como nós tamén perdoamos os que mos ofenden.
Non mos deixes caír en tentación
e libramos do mal
Amén.

Paire Nosso / Our Father / Pater Noster

Paire nosso que estás no ceu,
santificao sia tei nome,
fágase tua vontade
assi na terra como no ceu.
Nosso pan de cada dia
damolo hoije
e perdoa nossas ofensas
como nós tamén perdoamos os que mos ofenden.
Non mos deixes caír en tentación
e libramos do mal
Amén.Deus te salve, María / Hail Mary / Ave Maria

Deus te salve, María,
chea es de gracia.
O señor está contigo,
bendita tu es entre todas as mulleres
e bendito é o fruto de tei ventre, Jesús.
Santa María, maire de Deus,
prega por nós, os pecadores,
agó e na hora da nossa morte.
Amén.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)