The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Euskara Rosary Prayers
This language is also known as Basque, Euskera, Eskuara, or üskara.
  This language is spoken by 632,000 Basque people in the Pyrenees in north central Spain and the adjoining region in southwestern France.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.


+ Aitaren eta + Semearen / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ Aitaren + eta Semearen + eta Espiritu Santuaren izenean.  Amen.

Kredoa / The Apostles' Creed / Credo
· Sinesten dut Jaungoiko Aita ahalguztidun,
                    zeru-lurren Egilea.
                    · Sinesten dut Haren Seme bakar
                    Jesukristo gure Jauna,
                    Espiritu Santuaren egitez sortu
                    eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
                    Pontzio Pilatoren manpean nekaldua,
                    gurutzean iltzatua,
                    hila eta hobiratua izan zena;
                    infernuetara jaitsi
                    eta hirugarren egunean
                    hilen artetik biztu zena;
                    zeruetara igo
                    eta Jaungoiko Aita Ahalguztidunaren
                    eskuin aldean jarririk dagoena;
                    handik biziak eta hilak epaitzera
                    etorriko dena.
                    · Sinesten dut Espiritu Santua,
                    Eliza santu katolikoa,
                    santuen elkartasuna,
                    bekatuan barkamena,
                    haragiaren biztuera
                    eta betiko bizitza.
                    Amen.

Gure Aita / Our Father / Pater Noster
Gure Aita, zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur egun honetako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero;
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.
Amen.

Another version of
Aita Gurea / Our Father / Pater Noster

(La Diócesis de San Sebastián)

Gure Aita zeruetan zerana
santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure naia
zeruan bezela lurrean ere.

Emoiguzu gaur egun ontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunai
barkatzen diegun ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
bañan atera gaitzazu gaitzetik.
Amen.

Another version of
Gure Aita / Our Father / Pater Noster
(Bibao)

Gure aita, zeruetan zarana:
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure Erreiñua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean bere.
Emoiguzu gaur
egun ontako ogia.
Parkatu gure zorrak,
geuk bere gure zordunai
parkatzen dautsegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eroan
baiña atara gagizuz gatxetik. 

Another version of
Gure Aita / Our Father / Pater Noster
Gure Aita zeruetan zarana
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure Erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezela lurrean ere
Emoiguzu gaur
egun honetako ogia,
parkatu gure zorrak
geuk ere gure zordunei
parkatzen deutsegun ezkero, eta ez gu tentaldira eroan
baina atara gagizuz gatxetik.

Agur Maria / Hail Mary / Ave Maria
Agur Maria,
graziaz betea
Jauna da zugaz,
bedeinkatea zara zu
andra guztien artean,
eta bedeinkatua da
zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria
Jaungoikoaren Ama,
erregutu egizu
gu pekatarion alde
orain eta gure
heriotzako orduan.
Amen.

Another version of
Agur, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Agur, Maria, graziaz betea,
                    Jauna da zurekin;
                    bedeinkatua zara zu andre guztien artean,
                    eta bedeinkatua da
                    zure sabeleko fruitua, Jesus.
                    Santa Maria, Jaungoikoaren Ama,
                    erregutu ezazu gu bekatarion alde
                    orain eta gure heriotzako orduan.
                    Amen.

Aintza, Aitari / Glory Be / Gloria Patri
Aintza, Aitari
eta Semeari,
eta Espiritu Santuari.
Lehen lez orain eta beti eta amaibako egunetan.  Amen.

Aintza Aitari / Glory Be / Gloria Patri
Aintza Aitari, eta Semeari,
                    eta Espiritu Santuari.
                    Hasieran zen bezala, orain eta beti,
                    gizaldi eta gizaldietan.
                    Amen.

Salbea / Salve Regina / Hail, Holy Queen
Agur, Erregina, Ama errukiorra,
                    gure bizi, gozo eta itxaropena, agur!
                    Zuri deiez gaude
                    Ebaren ume erbestetuok:
                    zuri aiezka, antsiz eta negarrez,
                    negar-herri honetan.
                    Ea, bada, itzul itzazu,
                    gure bitarteko on horrek,
                    itzuli gugana zure begi errukitsu horiek
                    eta, erbeste honen ondoren,
                    erakuts iezaguzu Jesus,
                    zure sabeleko Seme bedeinkatu hori.
                    O bihozbera! O errukior!
                    O Maria Birjina gozoa!
                    Otoitz egizu gure alde,
                    Jaungoikoaren Ama done horrek,
                    Jesukristo gure Jaunaren aginduak
                    irabaz ditzagun.
                    Amen.

ERRUKI, JAUNA / Lord, Have Mercy
ERRUKI, JAUNA. ERRUKI, JAUNA.
KRISTO, ERRUKI. KRISTO, ERRUKI.
ERRUKI, JAUNA. ERRUKI, JAUNA.

Aintza / Glory to God in the Highest / Gloria

†Aintza zeruetan Jaungoikoari

 

H/. Aintza zuri, Jauna ta eskerrak zuri.

 

Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei.

Hain handi eta eder zaitugulako,

Gora zu!, bedeinkatua Zu!

Gorespen zuri, auzpez agur, eskerrak Zuri.

 

Jainko Jauna, zeruko errege,

Jainko Aita ahalguztiduna.

Jauna, Seme bakar, Jesukristo;

Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme.

 

Zeuk kentzen dozu munduko pekatua: erruki Jauna.

Zeuk Kentzen dozu munduko pekatua: entzun gure deia.

Aitaren eskuialdean Jarririk zagoz zu: erruki Jauna.

Zeu bakarrik santua; zeu bakarrik Jauna;

Zeu bakarrik goi-goikoa, Jesukristo.

Espiritu Santuarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)