The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Eesti Rosary Prayers
Eesti is also called Estonian.  It is spoken by 1,000,000 people in Estonia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Roosikrants / Roosipärg / Rosary

Apostellik Usutunnistus / The Apostles' Creed
Mina usun Jumalasse, / kõigeväelisesse Isasse, / taeva ja maa Loojasse.
/ Ja Jeesusesse Kristusesse, / Tema ainsasse Pojasse, / meie Issandasse, / Kes on saadud Pühast Vaimust, / ilmale toodud Neitsist Maarjast, / kannatanud Pontsius Pilaatuse ajal, / risti löödud, surnud ja maetud, / alla läinud surmavalda, / kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, / läinud taevasse, / istub Oma kõigeväelise Isa paremal käel; / sealt Ta tuleb kohut mõistma / elavate ja surnute üle.
/ Mina usun Pühasse Vaimusse, / Püha katoliiklikku Kirikut, / pühade osadust, / pattude andeksandmist, / ihu ülestõusmist / ja igavest elu.
/ Aamen.


There are four (4) versions of the Our Father. This is the first one:
Meie Isa / Our Father / The Lord's Prayer
Meie Isa, / Kes Sa oled taevas, / pühitsetud olgu Sinu nimi; / Sinu riik tulgu; / Sinu tahtmine sündigu / nagu taevas, nõnda ka maa peal. / Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; / ja anna meile andeks meie võlad, / nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; /ja ära saada meid kiusatusse, / vaid päästa meid ära kurjast.

This is the second version:
Meie Isa Palve / Our Father / The Lord's Prayer
Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud saagu sinu nimi,
sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu,
kui taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevane leib anna meile tänapäev,
ja anna andeks meile meie võlad,
kui ka meie andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Aamen.

This is the third version:
Teie palvetage / Our Father / The Lord's Prayer
Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Aamen.

This is the fourth version:
Meieisapalve / Meie Isa / Our Father / The Lord's Prayer
Meie Isa, kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Aamen.

The next two  Our Father Prayers are written in the script of the late 1800's.

Issa meddi ke sinna ollet taiwa,
ho
ºißetut sakut sůnno nimmi,
tulckut meile s
ůnno ficku.
S
ůnno tachtminne kui taiwa,
nida kah
mah pehl.
Meddi iggapeiwase Leiba anna meile tennapeiw.
Ninck anna andir meile meddi mozgkat
kudt mene andir anname meddi wolgkaleisille.
Ninck erra sata meid kiusatusse si
ße
errani
 errapehsta meid keickesi kurjast.
Amen.


Another version in old script:

Meije Isa taiwan:
pühhändetu sago sinno nimmi.
Sinno rikku tulgo.
Sinno tahtminne sündko,
kui taiwan, nida ka ma pääl.
Meije päiwaikko leiba anna meile täämba.
Nink anna meile andi meije füda,
nida kui ka meije andianname ommille süüdleisill.
Nink ärra saatko meid kiusatuse sise;
enge päta meid ärra kurjast:
Amen.Ole tervitatud Maarja / Hail Mary
Ole tervitatud Maarja,
täis armu.
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seas
ja õnnistatud on Sinu ihuvili Jeesus.
Püha Maarja, Jumalaema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen.

 Kiitus Taevakuningannale / SALVE REGINA /Hail, Holy Queen
Kiitus Pühale Kuningannale, Halastuse Emale, meie elu meie armsus meie lootus. Sinu poole me hüüame, vaesed pagendatud Eeva lapsed; sinu poole me suuname oma ohked, leina ja nutmise selles pisarate orus. Pööra siis, kõige hiilgavam kaitsja, oma armu täis silmad meie poole ja pärast seda meie pagendus näitab meile sinu üsa õnnistatud vilja, Jeesust. Oo armuline, oo armastav, oo armas Neitsi Maarja!

Maarja, Püha Roosikrantsi Kuninganna, palveta meie pärast. Maarja, Rahukuninganna, palveta meie pärast. Maarja, Meie Armastav Ema, palveta meie pärast.

Issand halasta / Kyrie
Preester: Issand halasta.
Kogudus: Issand halasta.
Preester:
Kristus halasta.
Kogudus: Kristus halasta.
Preester: Issand halasta.
Kogudus: Issand halasta.


Au olgu Jumalale kõrges / Glory to God / Gloria
Au olgu Jumalale kõrges / ja rahu maa peal / hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind, / me ülistame Sind, / me kummardame Sind, / me austame Sind, / me täname Sind / Sinu suure au pärast, / Issand Jumal, / taevane Kuningas, / kõigeväeline Jumal Isa. Issand, ainusündinud Poeg, / Jeesus Kristus; / Issand Jumal, / Jumala Tall, / Isa Poeg, / kes Sa maailma patud ära kannad, / halasta meie peale, / kes Sa maailma patud ära kannad, / võta kuulda meie palveid, / kes Sa istud Isa paremal käel, / halasta meie peale. Sest ainult Sina oled püha, / ainult Sina oled Issand, / ainult Sina oled kõrgeim, / Jeesus Kristus, / koos Püha Vaimuga, / Jumala Isa kirkuses. Aamen.


Nikaia Konstantinoopoli Usutunnistus / The Nicene Creed
Mina usun ainsasse Jumalasse, / kõigeväelisesse Isasse, / taeva ja maa, / kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ainsasse Issandasse, / Jeesusesse Kristusesse, / Jumala Ainusündinud Pojasse, / Kes enne aegade algust / Isast on sündinud.
/ Jumal Jumalast, / Valgus Valgusest, / tõeline Jumal tõelisest Jumalast, / Sündinud, mitte loodud, / olemuselt üks Oma Isaga, / Kelle läbi kõik on loodud.
/ Meie, inimeste pärast / ja meie õndsuseks / on Ta taevast tulnud,

Järgnevate sõnade ajal langetavad kõik pea.
Püha Vaimu läbi Neitsist Maarjast lihaks saanud, / ja on saanud inimeseks.
/ Kes meie eest on risti löödud / Pontsius Pilaatuse ajal, / kannatanud ja maetud, / kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, / nagu ütlevad Pühad Kirjad, / taevasse läinud, / istub Isa paremal käel / ja tuleb taas Oma kirkuses / kohut mõistma elavate ja surnute üle, / ning Tema riigil ei ole lõppu.
/ Mina usun Pühasse Vaimusse, / Issandasse, Kes elu annab, / Kes Isast ja Pojast lähtub, / Keda koos Isa ja Pojaga / kummardatakse ja austatakse, / ning Kes on kõnelenud prohvetite läbi.
/ Mina usun ühtainsat, / Püha, katoliiklikku ja Apostellikku Kirikut, / tunnistan ühtainsat ristimist / pattude andeksandmiseks, / ootan surnute ülestõusmist / ja igavest elu tulevasel ajastul,
/ Aamen.


 Püha, püha, püha / Sanctus / Holy, Holy, Holy
 Püha, püha, püha / on Issand, taevavägede Jumal. / Taevas ja maa on täis Sinu kirkust, / hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, Kes tuleb Issanda nimel, / hoosianna kõrges.


Palvehelmeste viisteist lubadust / The 15 Promises of the Rosary

Meie Leedi tegi lubaduse kristlastele, kes ustavalt palvetavad helmestega:

Kõigile neile, kes palvetavad pühendunult minu helmestega, ma luban minu poolset erilist kaitset ja suurt armu.

Need, kes jäävad püsima deklamatsiooni minu palvehelmestega, saavad mõne erilise armu osaliseks.

Palvehelmed on väga tugev soomusrüü põrgu vastu; see hävitab pahed, vabastab patust ja peletab eemale ketserluse.

Palvehelmed panevad vooruslikud ja head teod õitsema ja omandavad hingedele kõige külluslikumad jumalikud armud. See tõmbab inimese südant maailma armastusest ja selle tühisusest eemale ja tõstab inimest igaveste asjade ihaldamisse. Et hinged saaksid ennast pühitseda sellisena.

Need, kes usaldavad ennast mulle palvehelmeste kaudu, ei saa hukkuma.

Kes iganes etleb minu palvehelmestega pühendunult, peegeldades salapäras, ei saa kunagi olema vaevatud ebaõnne poolt. Ta ei saa kogema Jumala viha ega saa hukka minema surres ettevalmistamata. Patused saavad olema muudetud; õiglus saab püsima armus ja pälvib igavese elu.

Need, kes on tõeliselt ustavad minu palvehelmestele, ei saa surema ilma Kiriku sakramendita.

Need, kes on ustavad etlema minu palvehelmestega, saavad omama oma elu ajal ja surres Jumala valgust ja Tema armu küllust ja saavad jagama õnnistatute väärtusi.

Ma saan kiirelt vabastama puhastustulest hingi, kes pühendunud minu palvehelmestele.

Minu palvehelmeste lapsed saavad nautima taevas suurt au.

See, mida sa palud minu palvehelmestega, seda sa ka saad.

Neile, kes propageerivad minu palvehelmeid, ma tõotan abi kõigis nende vajadustes.

Ma olen omandanud oma Pojalt, et kõik roosikrantsi vennaskonna liikmed saavad oma eestkostja, elus ja surmas, kogu taevalikus kohtus.

Need, kes ustavalt etlevad minu palvehelmestega, on minu armastatud lapsed, Jeesuse Kristuse õed ja vennad.

Pühendus minu palvehelmestele on eriline märk saatusest.

Athanasiuse Usutunnistus / The Athanasian Creed

Igaüks, kes tahab õndsaks saada, peab kõigepealt omandama õigekristliku usu. Kes aga ei säilita oma usku täiesti puhtana, see läheb kindlasti igaveseks hukka.

Selline on õigekristlik usk, et me usume ainsasse Jumalasse kolmikisiksuses ja austame ühtlasi kolmikisiksust ainuisiksusena. Ärgu vahetatagu isiksusi üksteisega ega lahutatagu jumalikku olemust.

Isa on eri isik, Poeg on eri isik ja Püha Vaim on eri isik. Ometi Isa, Poeg ja Püha Vaim on üksainus Jumal võrdse aulikkusega ja võrdselt igavese majesteetlikkusega.

Milline on Isa, selline on Poeg ja samasugune on ka Püha Vaim. Isa ei ole loodud, Poeg ei ole loodud ega Püha Vaim ei ole loodud. Isa on mõõtmatu, Poeg on mõõtmatu ja Püha Vaim on mõõtmatu. Isa on igavene, Poeg on igavene ja Püha Vaim on igavene. Ja siiski pole kolme igavest, vaid üksainus igavene; nagu pole kolme loomatut ega kolme mõõtmatut, vaid on üks loomatu ja üks mõõtmatu.

Säärasena on Isa kõigeväeline, Poeg on kõigeväeline ja Püha Vaim on kõigeväeline. Ja siiski ei ole kolme kõigeväelist, vaid ainult üks kõigeväeline.

Nõnda on Isa Jumal, Poeg on Jumal ja Püha Vaim on Jumal. Ja ometi ei ole kolme Jumalat, vaid on ainult üks Jumal.

Samuti on Isa Issand, Poeg on Issand ja Püha Vaim on Issand. Ja siiski pole kolme Issandat, vaid ainult üks Issand.

Kuigi vastavalt ristiusu tõele tunnistame igat isikut üksikult Jumalaks ja Issandaks, ei saa me ristiusus rääkida kolmest Issandast.

Isa ei ole kellegi poolt tehtud ega loodud ega sünnitatud. Poeg on ainult Isast, mitte tehtud ega loodud, vaid sündinud. Püha Vaim on Isast ja Pojast, mitte tehtud ega loodud ega sündinud, vaid lähtuv.

Järelikult on üks Isa, mitte kolm Isa, on üks Poeg, mitte kolm Poega, ja üks Püha Vaim, mitte kolm Püha Vaimu. Selles kolmikisiksuses  ei ole esimest ega viimast, ei suuremat ega väiksemat, vaid kõik kolm isiksust on võrdselt igavesed ning võrdse suurusega.

Nii et, nagu juba eespool öeldud, tuleb kolmikisikus austada ainuisikut ja ainuisikus kolmikisikut. Kes järelikult tahab õndsaks saada, see mõistku kolmikisikut esitatud kujul.

Igaveseks õndsuseks on siiski veel vaja veendunult uskuda, et meie Issand Jeesus Kristus oli tõeline inimene. Järelikult on õige uskuda ja tunnistada, et meie Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, on Jumal ja ühtlasi inimene: Ta on Jumal, kes on sündinud Isa olemusest enne maailma algust ja ta on inimene, kes maailma on sünnitatud emast. Täiuslik Jumal  ja täiuslik inimene, mõistliku hinge ja inimliku kehaga. Võrdne Isaga oma jumalikkuses ja väiksem Isast oma inimlikkuses.

Ja kuigi Ta on Jumal ja inimene ühtlasi, siiski ei ole kaht Kristust, vaid on üks Kristus. Ta on üks, mitte sellepärast, et Jumal maiseks muutus, vaid seetõttu, et Jumal võttis maisuse endasse. Ja Ta on üks, mitte olemuste segunemise läbi, vaid isiku ühtsusest. Nagu hing ja ihu koos moodustavad ühe inimese, nõnda Jumal ja inimene on üks Kristuses, kes kannatas meie õndsuseks, läks põrgusse, kolmandal päeval tõusis üles surnuist, läks taevasse, kus Ta istub oma Isa, kõigeväelise Jumala paremal käel ja kust Ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema taastulemisel kõik inimesed tõusevad ihuliselt üles ja peavad aru andma oma tegevusest. Ja need, kes on teinud head, siirduvad igavesse elusse; kes aga on teinud halba, lähevad igavesse tulesse.

See on õigekristlik usk. Ükski ei või õndsaks saada, kui ta seda ei usu kindlalt ja ustavalt.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)