The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Dine Bizaad Rosary Prayers

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / NihiTaa'

NihiTaa' yá'ąąshdi honílóonii,
Nízhi' diyingo óolzin le',
Bee nóhólníihii náásgóó k'ee'ąą yilzhish le',
Áádóó bee íinínízinii t'áá yá'ąąshdi ááníłígi át'éego
Nahasdzáán bikáa'gi ááníił le'.
Ch'iyáán t'áá ákwíí jį´ niha'iyíłtsódígíí díí jį´ nihaa náádiní'aah.
Áádóó t'áá nihich'į' bąąhági ádaaníiłii bá yóó'adahidiit'aahígi át'éego
Nich'į' nda'ayiilzíhígíí nihá yóó'ahidí'aah.
Áádóó nihí hodínóotahjį' nihi'óółnííh lágo,
Ndi bąąhági'át'éii bits'ą´ąjį' yisdánihiyínííł.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)