The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Danish (Denmark) Rosary Prayers
This language is also known as Dansk, Central Danish, and Sjaelland.
This language is spoken by 5,000,000 people in Denmark and about 300,000 Greenland, Iceland, Norway, Sweden, and Germany.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

ROSENKRANS-BØNNEN

Korsets Tegn /
The Sign of the Cross / Signum Crucis
  I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.  Amen.

Apostoliske Trosbekendelsen / The Apostles' Creed / Credo
Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og jordens Skaber,
og på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet;
som nedfór til dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfór til Himlen,
sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra Han skal komme igen
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige, katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen.
Another version of
Den Apostolske Trosbekendelse / The Apostles' Creed / Credo

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

  Another version of
Trosbekendelsen / The Apostles' Creed / Credo

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,
vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
 højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, katolske kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv. Amen.


Fader Vor / Our Father / Pater Noster
Vor Fader som er i Himmelen, helligt vorde dit Nafn,
tilkomme dit Rige.
Vorde din Villie
paa wrden som i Himmelen.
Gif os i dag vort daglige Brød.
Og forlad os vor Sk
ŋld,
som vi forlade vore Sk
ŋldener.
Og leed os ikke i Fristelse,
men frels os fra out.
Amen.Another version of
Fader Vor /
Our Father / Pater Noster
  Fader vor, Du som er i Himlen!
Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige.
Ske Din vilje, som i Himlen, så og på jorden;
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

Another version of
  Vor Fader / Our Father / Pater Noster
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
Amen.

Another version of
Vor Fader / Our Father / Pater Noster
Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje
på jorden, som den sker i Himmelen;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
og led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen.

Another version of
Fader vor / Our Father / Pater Noster

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget blive dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.


Hil dig Maria / Hail Mary / Ave Maria
These are the 3 prayed on the pendant.
Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som forøge vor tro.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.
 
 Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som styrke vort håb.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.
 
Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som opflamme vor kærlighed.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Ære være Faderen /
Glory Be / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Vi beder Fader Vor på den første perle.
På hver af de følgende 10 perler beder vi Hil dig Maria.
Efter den 10. perle beder vi Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden…


Jesus Kristus /  Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

Hil dig Dronning / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Hil dig, o dronning. Hil dig, miskundheds moder.
Vot liv, vor glæder og vort håb, vær hilset.
Til dig vi råber. Evas landflygtige sønner:
fra tårernes dale med suk og med klage stedse bønnen mod dig stiger:
O bønhør os, du vort værn og tilflugt.
Se til os ned med mildt og kærligt moderblik i vor elendighed.
Og når engang vi af fangenskabet ska udløses,
lad os din søn, vor Herre Jesus skue.
O gode, o milde, o kære Jomfru Maria.

Mysterierne / The Mysteries of the Holy Rosary

Glædelighedens / The Joyful Mysteries
1. Bebudelsen
Marias bebudelse: Englen kommer til Jomfru Maria og fortæller, at hun skal være mor til Guds søn. Selvom Maria ikke forstår, hvordan det skal gå til, siger hun ja til Gud: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord." Englen fortæller også, at hendes slægtning Elisabet i en høj alder er blevet gravid og nu er i sjette måned: "intet er umuligt for Gud".

På hver af de første 10 perler efter Jesus... beder vi:
som du undfangede ved Helligånden (Lk 1,35)


2. Besøgelsen
Jomfru Marias besøg hos Elisabeth. Maria besøger Elisabet og bliver dér nogle måneder for at hjælpe hende. Da Elisabeth hører Marias stemme, fyldes hun af Helligånden og råber: "Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt!" Maria svarer ved at lovprise Gud: "Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde: For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig."

På de næste 10 perler:
som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (Lk 1,39-56)


3. Jesu fødsel
Jesu fødsel i stalden i Betlehem. Maria føder Jesus i stalden i Betlehem, for der var ikke plads til dem andre steder. Hun svøber ham og lægger ham i en krybbe. Guds søn, Frelseren, er blevet menneske for vor skyld. Engle fortæller det glade budskab til hyrder på marken, og de kommer og lovpriser Gud.

På de næste 10 perler:
som du fødte i stalden i Bethlehem (Lk 2,1-20)


4. Fremstillingen i templet
Jesu fremstilling i templet i Jerusalem.  Sammen med Josef tager Maria til templet i Jerusalem og ofrer 2 duer, sådan som Moseloven befaler. I templet møder de en gammel mand ved navn Simeon, der tager barnet i sine arme og takker Gud for, at han har fået lov til at se Frelseren. Også en gammel kvinde, Anna, priser Gud og fortæller alle om barnet.

På de næste 10 perler:
som du ofrede i templet (Lk 2,22-24)


5. Genfindelsen i templet
Jesus genfindes i templet. Hvert år tager Josef, Maria og Jesus til Jerusalem for at fejre påske. Da Jesus er 12 år gammel, bliver han væk fra Maria og Josef på vejen hjem fra Jerusalem. Da de tre dage senere finder ham i templet og taler bebrejdende til ham, svarer Jesus: "Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?". Maria forstår det ikke, men gemmer alle ordene i sit hjerte.

På de sidste 10 perler:
som du genfandt i templet. (Lk 2,41-52)


Lysets / The Luminous Mysteries
1.  Jesu dåb i Jordan
 Inden Jesus begynder sin forkyndelse om Guds rige lader han sig selv døbe af Johannes for at indvi vandet hvorved mennesket bliver døbt i og bliver Guds børn.

På de næste 10 perler:
som blev døbt i Jordan(Lk 3,21-22)


2.Jesu første under ved bryllup i Kana

 Jesu forvandler vand til vin takket være Jomfru Marias indgriben og fører således disciplene til troen.

På de næste 10 perler:
som forvandlede vand til vin i Kana(Joh 2,1-12)


3.Jesu forkyndelse af Guds rige og hans kald til omvendelse
Jesus vandrer og forkynder lysets rige for hele Israel og kalder folk til at gå ind ved at omvende sig.

På de næste 10 perler:
som forkyndte Guds Rige(Matt 9,35)


4.Jesu forklarelse på Tabors bjerg
 Jesus lader Peter, Johannes og Jakob beskue sig selv i sin guddommelige herlighed i selskab med Moses og Elia og åbenbarer for dem Faderens elskede søn og sin sendelse som den lidende tjener.

På de næste 10 perler:
som blev forklaret på bjerget(Lk 9,28-36)


5.Jesu indstiftelse af Eukaristien
 Jesus indstifter kærlighedens sakramente ved sin ofren sig selv som føde og drik.

På de næste 10 perler:
som indstiftede Eukaristien.(Mk 14,17-25)


Smertens / The Sorrowful Mysteries
1. Jesu dødsangst i Getsemane have.
  Efter det sidste aftensmåltid går Jesus med sine disciple til Getsemane have: Jesus ved, Han snart skal dø, og Han beder disciplene våge og bede sammen med ham. Men disciplene falder i søvn, og Jesus er alene med sin dødsangst: "Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din."

På de næste 10 perler:
som svedte blod for os (Lk 22,44)


2. Jesu hudstrygelse.
Jesus bliver taget til fange og ført til Pontius Pilatus, der forhører ham. Pilatus finder ikke Jesus skyldig, men lader sig alligevel til at dømme Ham til døden og lade Ham piske.

På de næste 10 perler:
som blev hudstrøget for os (Joh 19,1)


3. Jesu tornekroning.
  Soldaterne fletter en krone af tornegrene og sætter den på Jesu hoved. De hænger en purpurkappe om hans skuldre, slår Ham og spotter Ham.

På de næste 10 perler:
som blev tornekronet for os (Joh 19,2)


4. Jesu korsvej
Jesus er dømt til at dø på korset. Han skal selv bære det til Golgata, hvor Han skal korsfæstes. Soldaterne tvinger en mand ved navn Simon til at hjælpe Jesus med at bære korset.

På de næste 10 perler:
som bar det tunge kors for os (Joh 19,17)


5. Jesu korfæstelse og død.
Soldaterne korsfæster Jesus sammen med to røvere, én på hver side af Ham. Da Jesus skal dø, siger Han: "Det er fuldbragt", bøjer hovedet og opgiver ånden.

På de næste 10 perler:
som blev korsfæstet for os(Joh 19,18)


Herlighedens / The Glorious Mysteries
1. Jesu opstandelse fra de døde
  Tre dage efter korsfæstelsen opstår Jesus fra de døde. Han viser sig først for Maria Magdalene og siden for alle disciplene.

På de næste 10 perler:
som opstod fra de døde (Lk 24,6)


2. Jesu Himmelfart.
Jesus stiger op til Himlen for at trone ved Faderens højre hånd og gøre en plads rede til alle, som tror på Ham.

På de næste 10 perler:
som opfor til Himlen (Apg 1,9-11)


3. Helligåndens udgydelse
 Pinsedag er disciplene forsamlede i Jerusalem. Pludselig lyder der en voldsom susen, og tunger som af ild viser sig og sætter sig på hver enkelt. Det er Helligåndens komme, som Jesus har forudsagt. Opfyldt af Helligånden prædiker disciplene uden frygt om Jesus Kristus for alle menensker.

På de næste 10 perler:
som nedsendte Helligånden (Apg 2,1-13)


4. Jomfru Marias optagelse i Himlen
For at Maria skulle blive værdig til at være Jesu mor, beskyttede Gud hende mod arvesynden. Gennem hele sit jordiske liv var Maria tæt forenet med Jesus. For at fuldende denne forening optager Jesus sin mor med legeme og sjæl i Himlen.

På de næste 10 perler:
som optog dig i Himlen (1.Kor 15,22-23)


5. Jomfru Marias kroning i Himlen
 Jesus kroner sin mor Maria i Himlen. Det vil sige, at hun som den første får fuldstændig del i Hans opstandelses herlighed. Som Himlens Dronning går hun nu i forbøn for os hos sin Søn.

På de næste 10 perler:
som kronede dig i Himlen(Åb 12,1)How to Pray the Rosary

Rosenkrans med indskud

Når man beder rosenkransen på denne måde, tilføjer man i hvert Hil dig, Maria en lille sætning efter ordene: "dit livs frugt Jesus":

Korsets tegn
Trosbekendelsen
Fadervor
Tre gange Hil dig, Maria med følgende indskud efter "dit livs frugt Jesus": 1) som forøge vor tro.
2) som styrke vort håb
3) som opflamme vor kærlighed ("Forøge", "styrke" og "opflamme" betyder: "Gid Han måtte forøge" og så videre.)
Ære være Faderen

Derefter Fadervor, ti gange Hil dig, Maria (+ indskud) og Ære være Faderen.

Glædens mysterier:

1) som du undfangede ved Helligånden (Luk.1, 26-38)
2) som du bar ved dit besøg hos Elisabet (Luk.1, 42-56)
3) som du fødte i stalden i Betlehem (Luk.1, 1-20)
4) som du ofrede i templet (Luk. 2, 22-39)
5) som du genfandt i templet (Luk. 2, 40-52)

Lysets mysterier:

1) som blev døbt i Jordan
2) som forvandlede vand til vin i Kana
3) som forkyndte Guds rige
4) som blev forklaret på Tabor bjerg
5) som indstiftede Eukaristien

Smertens mysterier:

1) som svedte blod for os (Luk. 22, 39-46)
2) som blev hudstrøget for os (Mark. 15, 15)
3) som blev kronet med torne for os (Mark. 15, 16-20)
4) som bar det tunge kors for os (Johs. 19, 17-20)
5) som blev korsfæstet for os (Johs. 19, 18-30)

Herlighedens mysterier:

1) som opstod fra de døde (Johs. 20, 1-10)
2) som opfor til Himlen (Luk. 24, 50-53)
3) som nedsendte Helligånden (Ap.g. 2, 1-4)
4) som optog dig i Himlen
5) som kronede dig i Himlen

Beder man rosenkrans som fællesbøn, siger forbederen første del af Hil dig, Maria til og med indskuddet efter "dit livs frugt Jesus". Derefter bedes resten i fællesskab. Af Fadervor siger forbederen til og med "som i Himlen så og på jorden", og af Ære være Faderen til og med "og Helligånden". Trosbekendelsen bedes sammen.DE GLÆDESFULDE MYSTERIER /
The Joyful Mysteries

  I første led overvejer vi Englens komme til Jomfru Maria med det glade budskab om Frelserens menneskevordelse.

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige,
ske Din vilje som i Himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som du undfangede ved Helligånden.
Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen.
(I alt 10 x - på de små perler)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Jesus Kristus / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

  I andet led overvejer vi Jomfru Marias besøg hos Elisabeth.
Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige,
ske Din vilje som i Himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
 
 Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som blev hudstrøget for os.
  Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen.
(I alt 10 x - på de små perler)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

  I tredje led overvejer vi Jesu fødsel i stalden i Betlehem.

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige,
ske Din vilje som i Himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
 
 Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som du fødte i stalden i Betlehem.
Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen.
(I alt 10 x - på de små perler)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.


I fjerde led overvejer vi Jesu fremstilling i templet i Jerusalem.

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige,
ske Din vilje som i Himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

  Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som du ofrede i templet.
Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen.
(I alt 10 x - på de små perler)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

  I femte led overvejer vi Marias og Josefs genfindelse af den 12-årige Jesus i templet.

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde Dit navn, komme Dit rige,
ske Din vilje som i Himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

  Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som du genfandt i templet.
  Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen.
(I alt 10 x - på de små perler)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

DE SMERTEFULDE MYSTERIER / The Sorrowful Mysteries
I første led overvejer vi Jesu dødsangst i Getsemane have.
. . . som svedte blod for os.
I andet led overvejer vi Jesu hudstrygelse.
. . . som blev hudstrøget for os.
I tredje led overvejer vi Jesu tornekroning.
. . . som blev kronet med torne for os.
I fjerde led overvejer vi Jesu korsvej.
. . . som bar det tunge kors for os.
I femte led overvejer vi Jesu korsfæstelse og død.
. . . som blev korsfæstet for os.

DE HERLIGHEDSFULDE MYSTERIER / The Glorious Mysteries
 I første led overvejer vi Jesu opstandelse fra de døde.
. . . som opstod fra de døde.
I andet led overvejer vi Jesu himmelfart.
. . . som opfor til Himlen.
I tredje led overvejer vi Helligåndens komme Pinsedag.
. . . som nedsendte Helligånden.
I fjerde led overvejer vi Jomfru Marias legemlige optagelse i Himlen.
. . . som optog dig i Himlen.
I femte led overvejer vi Jomfru Maria's kroning i Himlen.
Jesus,
. . . som kronede dig i Himlen.

Rosenkransens mysterier kan også bedes enkeltvis over ugens syv dage:

                                          Mandag: De Glædesfulde mysterier
                                          Tirsdag: De Smertefulde mysterier
                                          Onsdag: De Herlighedsfulde mysterier
                                          Torsdag: De Glædesfulde mysterier
                                          Fredag: De Smertefulde mysterier
                                          Lørdag: De Herlighedsfulde mysterier
                                          Søndag: De Herlighedsfulde mysterier

Angelus

Angelus er en anden bøn, hvor vi sammen med Maria husker på de vigtigste sandheder i vor tro: at Guds Ord (Jesus Kristus) blev kød (menneske) og døde og opstod for vor skyld. Vi beder om Marias forbøn, for at vi efter døden må opnå saligheden (lykken) hos Gud i Himlen. Denne lykke har Jesus lovet os, og derfor beder vi om Marias hjælp til at blive værdige til Kristi forjættelser (løfter). Bønnen hedder Angelus (engel), fordi det er det indledende ord på latin. Man beder Angelus, når kirkeklokkerne ringer morgen, middag og aften. Man kan godt bede Angelus alene, men det er også en smuk fællesbøn. (F = forbeder, A = alle)

F: Herrens engel bragte Maria det glade budskab.
A: Og hun undfangede ved Helligånden. Hil dig, Maria...

F: Se! Jeg er Herrens tjenerinde.
A: Det ske mig efter dit ord. Hil dig, Maria...

F: Og Ordet er blevet kød.
A: Og har boet iblandt os. Hil dig, Maria...

F: Bed for os, hellige Gudsmoder!
A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

F: Lad os bede. Herre! Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres til opstandelsens herlighed. Ved Kristus, vor Herre.
A: Amen.

Om aftenen tilføjes følgende bøn for de døde:

Fader vor... Hil dig, Maria...
F: Herre, giv de afdøde troendes sjæle den evige hvile, og lad det evige lys lyse for dem.
A: De hvile i fred. Amen.

I påsketiden (fra påskedag til og med pinsedag) bedes i stedet for Angelus Maria-antifonen Regina caeli (Himlens dronning):

Regina Coeli

A: Fryd dig, Himlens dronning, halleluja.
Thi han, hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja:
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
Bed for os til Gud, halleluja.

F: Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria, Halleluja.
A: Thi Herren er sandelig opstanden, halleluja.

F: Lad os bede. Gud! du har ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi, opstandelse nådigt frydet verden. Forund os ved hans Moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder. Ved Kristus, vor Herre.
A: Amen

Til din beskyttelse
Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, hellige Guds Moder! Vend dig ikke bort fra os, når vi anråber dig i vor nød, men fri os altid ud af alle farer, du herlighedsfulde og velsignede Jomfru. Amen.
Dette er den ældste kendte bøn til Jomfru Maria. Lige fra Kirkens første tider har de kristne haft særlig tillid til Guds Moders forbøn. Fra begyndelsen af har Gud velsignet Maria med sin nåde, fordi hun skulle føde Jesus Kristus; og ved at optage hende i den himmelske herlighed har Han i hende fuldbyrdet den frelse, Han har tiltænkt alle mennesker.

Stations of the Cross

Korsvejsandagt

Korsvejen er en andagt til minde om Jesu Kristi lidelse og død. Den består af 14 (nogle gange 15) afsnit, som kaldes "stationer". I næsten alle kirker findes en korsvej. Nogle gange er der tale om en række billeder, andre gange er det en serie relieffer og af og til blot en række kors med tal. Ved at gå fra station til station følger man i ånden Jesus på den tunge vej fra domfældelsen over korsfæstelsen på Golgata og til graven. Kristus har lidt for vore synders skyld, og ved at leve os ind i Kristi lidelse får vi øjnene op for, hvad det egentlig vil sige: nemlig hvor stor Hans kærlighed til os er, og hvor stor vor skyld er. Denne indsigt fører til anger og omvendelse. Desuden er korsvejsandagten en øvelse, hvor vi ved at følge Jesus på korsvejen hver især lærer at bære vort personlige kors i Hans ånd.
Korsvejen kan både anvendes som fælles og som personlig andagt, og der findes mange forskellige former. Teksten her er bedst egnet til personlig andagt og omfatter blot en kort betragtning og bøn for hver station samt en indledende og afsluttende bøn. Hvis den anvendes som fælles andagt, kan det gøres efter følgende skema (F = forbeder, A = alle):

F: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

F: Forbarm dig over os, Herre!
A: Forbarm dig over os!
F: Smerterige Guds Moder.
A: Bed for os.

Indledning

Herre, du har sagt: "Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig" (Mat 16,24). Jeg vil nu gå i dit spor og i ånden følge dig på din lidelses vej. Åbn mine øjne og bevæg mit hjerte, så jeg ser og virkelig forstår, hvor stor din kærlighed til mig er. Lad mig af hele min sjæl tage min tilflugt til dig, min Frelser, og lad mig vende mig bort fra synden, som har bragt dig så bitre smerter.

Jeg angrer mine synder og vil gøre en ny begyndelse. Hjælp mig til det. Hjælp mig også til at bære mit kors sammen med dig. Amen.

1. Jesus dømmes til døden
Jesus står for domstolen. Hans anklagere er løgnere, dommen er uretfærdig, og straffen er fornedrende og gruopvækkende.
Men Jesus tier og tager af egen fri vilje mod dommen, fordi det er Faderens hellige vilje, og fordi det gælder vor frelse.
Herre, lær mig at tage imod kritik, lidelse og uretfærdighed uden bitterhed og i lydighed mod Guds vilje.

2. Jesus tager korset på sig
Dommen er afsagt, og Jesus får korset lagt på sine skuldre, og Han skal selv bære det til Golgata.
Han ved, hvilken lidelse der venter Ham, men han er rolig og fattet. Korset er Faderens vilje, korset er vor frelse.
Herre, hjælp mig til stå fast, når jeg skal tage imod mit kors.

3. Jesus falder første gang
Jesus er udmattet efter en søvnløs nat med forhør og mishandlinger. Korset er for tungt for Ham, og Han falder.
Tålmodigt rejser Jesus sig op igen og bærer korset videre. Han kaster det íkke fra sig.
Herre, hjælp mig, når jeg falder. Forny min tålmodighed, og giv mig kraft til at rejse mig igen og bære mit kors videre.

4. Jesus møder sin mor
Jesus møder sin mor, Jomfru Maria. Hun har fulgt Ham på hele Hans vej, og hun vil være med Ham til det sidste.
Jesus ved, at Marias kærlighed og medfølelse er fuldkommen, men Han kan ikke standse. Han må gå videre for at opfylde Faderens vilje.
Herre, mine synder er skyld i din bitre lidelse. Lad mig altid være rede til at gøre din vilje, også når menneskelige hensyn holder mig tilbage.

5. Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset
Jesu kræfter er ved at ebbe ud, og vagterne tvinger en tilfældig mand ved navn Simon til at hjælpe med at bære.
Simon hjælper kun nødtvungent. Jesus er alene. Alle har forladt Ham.
Herre, hjælp mig i min lidelses ensomhed. Lad mig vide, at du er trofast og ikke forlader mig.

6. Veronika rækker Jesus svededugen
Jesus er omgivet af fjender og spottere. Da træder Veronika frem og rækker Ham et tørklæde til at tørre sit ansigt i.
Selv i lidelsen har Jesus øje for Veronikas omsorg. Han er ikke blevet blind af fortvivlelse.
Herre, lad ikke lidelsen gøre mig ligegyldig over for andre. Lær mig at sætte mig ud over mig selv.

7. Jesus falder anden gang
Jesus falder anden gang under korsets vægt. Der er ingen til at hjælpe Ham. Selv de, som Han har hjulpet, afviser Ham nu.
Menneskenes utaknemmelighed trykker Ham til jorden, men netop ved den smerte, de påfører Ham, vil Han frelse dem.
Herre, lær mig at forstå lidelsens skjulte værdi. Lad mig forene min lidelse med din lidelse og bringe den som et offer for min og alle menneskers frelse.

8. Jesus taler til de grædende kvinder
Jesus møder nogle kvinder, der jamrer og græder over Ham. Han siger til dem: "Græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn!"
Selv midt i smerten taber Jesus ikke fatningen: roligt belærer og irettesætter Han de jamrende kvinder.
Herre, hjælp mig til at bevare roen, og styrk min tålmodighed, når jeg møder mangel på forståelse.

9. Jesus falder tredje gang
Jesus falder tredje gang under korsets vægt. Han er nået til grænsen for sine kræfter.
Alligevel rejser Han sig og bærer korset videre mod sit mål, hvor der venter Ham en skrækkelig død.
Herre, du forlanger ikke, at vi aldrig bliver svage. Giv mig din kraft til atter og atter at rejse mig.

10. Jesus berøves sine klæder
Jesus er blevet berøvet alt. Nøgen bliver Han udleveret til skam og spot.
Jesus er ikke uden følelser. Han lider til fulde, men står fast og holder ud i Faderens vilje.
Herre, styrk mig, når man taler ondt om mig. Lad mig ikke give igen med samme mønt, men stole på din retfærdighed.

11. Jesus bliver korsfæstet
Jesus bliver naglet til korset. Hans hænder og fødder er gennemborede, og Han lider tørst.
Jesus kan ikke gøre andet end blot at holde ud. Dødsangsten og folkets had forøger Hans lidelser.
Herre, mine synder er skyld i dine smerter! Stå mig bi, når min time kommer, og jeg er hjælpeløs udleveret til lidelsen.

12. Jesus dør
Jesus hænger på korset i tre timer. Så siger Han: "Det er fuldbragt", og bøjer hovedet og dør.
Jesus har taget vor skyld på sig, og Han bærer den alene. Han er urokkelig tro mod Faderens vilje, og Han er grænseløs i sin kærlighed til os.
Herre, du har frelst mig ved din lidelse! Hjælp mig til som dig at tage imod korset af Faderens hånd og bære det af kærlighed til andre. Kun på den måde overvinder vi lidelse og død.

13. Jesus tages ned fra korset
Jesu offer er fuldbragt. Han bliver taget ned fra korset og lægges i sin mor, Jomfru Marias skød.
Alt, hvad Jesus gjorde og lærte, synes forbi. Det er "korsets dårskab", at "hvedekornet" må dø for at bringe evig frugt.
Herre, jeg vil sætte min lid til Gud og holde mig til Ham, så også mit liv og min lidelse kan bringe evig frugt.

14. Jesus lægges i graven
Jesus bliver svøbt i et lagen og lægges i en klippegrav. En tung sten bliver væltet for indgangen.
Disciplene er fortvivlede, men snart vil de forstå, at 'Kristus skulle lide alt dette for at gå ind til sin herlighed' (Luk 24,26).
Herre, efter hver langfredag følger en påskemorgen. Lad mig forstå, at den, der lever og lider med dig, også i bitterheden har del i din fred.

Afslutning

Herre, du har lært mig, at lidelsen er med i din kærlige plan med os og tjener til vor frelse. Du har lært mig, hvordan jeg skal bære mit kors: i tillid til Gud og i kærlighed til andre. Indprent denne sandhed i mit hjerte, og lad den være mig en levende overbevisning, så jeg også lever og handler derefter. Amen.

Den Nikæno-konstantinopolitanske Trosbekendelse / The Nicene Creed

Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige.

Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne.

Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv.

 

 


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)