The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

(Bulgarian) Balgarski Rosary Prayers
This language is also known as български and Bulgarian.
This language is spoken by about 12,000,000 people in Bulgaria.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

В името на / The Sign of the Cross

     В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

 

Символ Верую / Apostles' Creed

     Вярвам в един Бог Отец, Вседържител,Творец
на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи,
Единородният, който е роден от Отца преди всички
векове; Светлина от Светлина,Бог истинен от Бог
истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез
Когото всичко е станало.
Който заради нас човеците и заради нашето
спасение слезе от небесата и се въплати от Духа
Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат заради за нас при Понтия Пилата,и страда
и бе погребан.
И възкръсна в третия ден,според Писанията.
И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви,
и Царството му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа , Животворящия, Който
от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим
наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез
пророците.
В една света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на
греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
И живот в бъдещия век! Амин!

Another version of
Символ на вярата
(Символ веры) / Apostles' Creed / Credo

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко

видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от

Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен,

роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се

въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се

покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.


Отче Наш / Our Father
There are 10 versions of the Our Father.
 This is the first version:

Отче наш,
който си на небесата,
да се свети името ти,
да дойде царството ти,
да бъде волята ти,
както на небето,
тъй и на земята.
Насъщния ни хляб
дай ни днес, и прости
нам дълговете ни,
както и ние прощаваме
на длъжниците си,
и не ни въвеждай в
изкушение, но избави
ни от лукавия.
Амин.

This is the second version of the
Отче наш / Our Father:
Отче наш,
Който си на небесата,
да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля,
както на небето
така и на земята;
Дай ни днес ежедневния хляб;
и прости  ни дълговете,
както и ние простихме
на нашите длъжници;
и не ни въвеждай в
изкушение, но избави
ни от лукавия.
Амин.

This is the third version of
Отче наш / Our Father / The Lord's Prayer
according to the Gospel of Saint Matthew:
«Отче наш,
Който си нb небесата,
да се почита името ти,
да настъпи царството ти,
да се изпълни волята ти
както на небето,така и на земята.
Дай ни днес хлябa,
от който се нуждаем.
Прости греховете ни така,
както и ние сме простили
на онезе,
които са ни сторили зло.
И не ни изправяй пред
изкушение,
а ни избави от лукавия.»

This is the fourth version of
Otče Naš / Our Father / The Lord's Prayer
according to the Gospel of Saint Matthew:
Otče naš, kojto si na
nebesata: da se sveti tvoeto ime.
Da dojde tvoeto carstvo.  Da băde
tvojata volja kakto
na nebeto tăj i na
zemjata.
Nasăštnija ni chljab daj
ni dnes.
I prosti nam dălgovete
ni, kakto i nie proštavame
na dlăžnicite si.
I ne văvedi nas v izkušenie,
no izbavi ni ot lukavia.
(Zaštoto tvoe e carstvo i silata
i slavata vo veki.)

This is the fifth version of the
Otche Nash / Our Father
:
Otche nash,
kojto si na nebesata,
da se sveti imeto Ti,
da dojde carstvoto Ti,
da ba'de voljata Ti
kakto na nebeto,
ta'j i na zemjata.
Nasa'shtnijat ni khljab dai ni dnes,
i prosti nam da'lgovete ni,
kakto i nie proshtavame na dla'zhnitsite si,
i ne ni va'vezhdaj v iskushenie,
no izbavi ni ot lukavija.
Amin.

This is another version of
Отче наш / Our Father / The Lord's Prayer

2. ...Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
3. насъщния ни хляб давай ни всеки ден;
4. и прости нам греховете ни,
защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник;
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

This is a Starobalgarski version of the
Otche nash / Our Father:
(This is also known as Old Church Slavonic)
Otche nash
izhe esi na nebesakh,
da svjatitsja imja Tvoe,
da pridet carstvie Tvoe,
da bud'et volja Tvoja
jako na nebesi i na zemli
. Khleb nash nasushtnij dazhd nam dnes,
i ostavi nam dolgi nasha,
jako zhe i mi ostavljaem dolzhnikom nashim.
i ne vovedi nas vo izkushenie,
no izbavi nas ot lukavago.
Amin.

This is the eighth version of the
Отче наш / Our Father
:
Отче наш, Който си на небето!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето,
така и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на
длъжниците си;
и не въведи нас в искушение,
а избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки. Амин!This is the ninth version of
Отче наш / Our Father

Отче наш, който си на небесата, да се свети име Твоето, да

дойде царство Твоето, да бъде воля Твоята както на небето, тъй

и на земята. Хляб ни насъщния дай ни днес. И прости нам

дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не

въведи нас в искушение, но избави ни от лукавя. Амин.

This is the tenth version of
Отче наш / Our Father / Pater Noster
Отче наш, който си на небесата,
да се свети името Твое,
да дойде царството Твое,
да бъде волята Твоя,
както на небето така и на земята.
Хляба наш насъщен дай ни днес,
и прости нам дълговете наши,
както и ние прощаваме на длъжниците ни,
и не въведи ни в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото твое е царството
и силата и славата во веки.
Амин.


Радвай се / Hail Mary / Ave Maria
Радай се, благодатна Марио!
Господъ е съ тебе, благословена си
ти между женитѣ и благословенъ е
лодътъ на твоята утроба—Исусъ.
Света Марио, майко Божия, моли се
за наcъ грѣшници сега и на смъртния
ни часъ.
Аминъ.

Another version of
Te saludi, Maria / Hail Mary:

Te saludi, Maria,
de gràcia plena,
lo Senhor es amé tu,
benesida siás entre
tótei lei femnas
e benesit lo fruch
dau vèntre tieu Jèsus.
Santa Maria, Maire
de Dieu, prèga pèr
nàutrei, lei pecadors,
are e dins l'ora de la
mòri nòstra.
Ansin siá.

Слава на / Glory Be
Слава на Отца и  Сина и Светаго Духа,
както беше в началото,
сега и всякога,
и во веки веков. Амин.

О, Исусе / O, My Jesus / Fatima Prayer
О, Исусе, прости ни прегрешенията, спаси ни от огъня на пъкъла. Води всички души към Рая, особено онези, които имат най-голяма нужда от твоята милост. Амин.Another version of
О, Исусе / O, My Jesus / Fatima Prayer

О, Исусе, прости ни греховете,
Предпази ни от вечния огън
И въведи в Небето всички души
а особено онези,
които най- много се нуждаят от Твоето милосърдие.
Амин.


Мир на Теб,О Кралице / Hail, Holy Queen / Salve Regina

      Спасение, О Кралице, Майко на милостта, живот наш, наша нежност,
наша надежда, Спасение!
Дете от Ева, ние викаме към Теб, към Теб въздишаме,
стенем и плачем в тази долина от сълзи.
О ти, наша защитнице, обърни към нас твят милостив поглед.
И след това ободрение,
покажи ни Иисус, благословеният плод от утробата Ти
О кротка, О милостива,
О блага Дева Мария! Амин.


Заключаваща молитва / Prayer after the Rosary

   Моли се за нас, О Свещена Божия Майко.

·        Че ние да можем да заслужим обещанията на Исус.

·        Нека да се молим.

·        О Господи, чийто единствено роден Син, който чрез своят живот, смърт и възкресение, е изкупил за нас наградата на вечното спасение, ние те умоляваме, че медитирайки върху тайните на най-свещената броеница на Благословената Дева Мария, ние да можем да подражаваме това което тя съдърца и да придобием това, което тя обещава, чрез същия Христос, нашия Бог. Амин.


 Схема на Моленето на Светата Броеница / How to Pray the Rosary

НАЧАЛО: започнете моленето като се прекръстите; на кръста кажете «В името на...» и  «Символ Верую»


На първата перла, кажете “Отче Наш”


На следващите три перли молете “Радвай се” и накрая кажете “Слава на”


Започнете всяка декада, като казвате дадената тайна; тогава на големите перли молете “Отче Наш”, а на 10-те малки перли “Радвай се”. На края на всяка декада прибавете “О, Исусе” и “Слава на”.


След свършване на последната декада, приключете с "Мир на Теб,О Кралице"
Заключаваща молитва


The Mysteries of the Holy Rosary

 РАДОСТНИ ТАЙНИ  / The Joyful Mysteries
  (понеделник и събота)

· Благовещението на архангел Габриел пред Благословената Дева Мария

· Посещението на Мария при нейната братовчедка Елизабета

·   Рождество Христово

· Представянето на Исус в храма от Мария и Йозеф

·  Откриването на Исус в храмаСВЕТЛИ ТАЙНИ / The Luminous Mysteries

(четвъртък)

·   Кръщение Христово в река Йордан

·   Сватбата в Кана

·    Известяването на Царството Божие

·    Преображението Христово

·    Установяването на Евхаристията

 

СКРЪБНИ ТАЙНИ / The Sorrowful Mysteries

(вторник и петък)

       

·Молитвата на Христос в Гетсеманската градина

·   Изтезаването на Христос

·    Поставянето на трънения венец

·    Носенето на кръста до Голгота

·    Разпването и Смъртта Христова


СЛАВНИ ТАЙНИ / The Glorious Mysteries

(сряда и неделя)

·    Възкресение Христово

·     Възнесението на Исус

·    Слизането на Светия Дух върху Мария и Апостолите

·  Успение Богородично: възнесението на Дева Мария, тяло и дух, в небесата

·  Коронацията на Дева Мария като Кралица на небето и земята

Никео-Цариградски символ / The Nicene Creed

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който e роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко e станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ше дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ше има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца и Сина изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който e говорил чрез пророците.

В една света вселенска и апостолска Църква. Изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам въскресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!

 


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)