The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bizkaino Euskara Rosary Prayers
This language is also known as Biscayan, Vizcaino Basque, Euskera, and Vascuense.
This language is spoken by 580,000 people in Spain near the French-Spanish border.  It is also spoken in Australia, Costa Rica, Mexico, and the Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Gure Aita / Our Father / Pater Noster

Gure Aita, zeruetan zerana:
santu izan bedi zure Izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean ere.
Emaiguzu gaur
egun ontako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunai
barkatzen diegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eraman,
bañan atera gaitzazu gaitzetik.

Another version of
Gure Aita / Our Father / Pater Noster
Gure aita cerue tan aicena. 
Sanctifica bedi hire ieena.  Et hoz bedi hire rehuma.  Eguin  bedi hire vozondatea cervan be cala lurrean ere.  Gure egoneco oguia igue egun.  Eta quit ta jetrague gure cozrac:
Nola gucre gure cozduney quittatzen baitra vegu.  Eta ezgai zalasar eracitenta tentacione tan.  Baima delibza gaitzac gaich totic.

Aguŕ Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aguŕ Maria, gŕaziaz
betea, Jauna da zugaz,
bedeinkatua zara zu andra
guztien artean, eta bedeinkatua
da zure sabeleko
frutua, Jesus.
Santa Maria,
Jaungoikoaren Ama,
eŕegutu egizu gu
pekatarioen alde
orain eta geure eriotzako
orduan.
Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)