The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Belarussian Rosary Prayers
This language is also known as беларуская мова, White Russian, Belorussian, Bielorussian, White Ruthenian, and Byelorussian.
This language is spoken in Belarus, Poland, and Russia.  The total number of speakers is somewhere between 4,000,000 and 7,000,000 people.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

+ The Sign of the Cross
+ У імя Айца, і Сына, і Духа Сьвятога. Амэн.

Веру ў Бога / The Apostles' Creed / Credo
Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, Творцу неба і зямлі, і ў Ісуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Госпада нашага, які быў зачаты ад Духа Сьвятога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны; зышоў у пекла, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Сьвятога, сьвятую Царкву паўсюдную, еднасьць сьвятых, адпушчэньне грахоў, уваскрашэньне цела, жыцьцё вечнае. Амэн.
Another version of

АПОСТОЛЬСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ / The Apostles' Creed / Credo

ВІРУЮ В БОГА, БАТЬКА ВСЕМОГУТНЬОГО, ТВОРЦЯ НЕБА І

ЗЕМЛІ. І В ІСУС ХРИСТА, ЄДИНОГО ЙОГО СИНА, ГОСПОДА

НАШОГО, КОТРИЙ БУВ ЗАЧАТИЙ СВЯТИМ ДУХОМ,

ПОРОДЖЕНИЙ ДІВОЮ МАРІЄЮ, СТРАЖДАВ ПРИ ПОНТІЇ

ПІЛАТІ, БУВ РОЗП'ЯТИЙ, ВМЕР І БУВ ПОХОВАНИЙ, ЗІЙШОВ У

ПЕКЛО, У ТРЕТІЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС З МЕРТВИХ, ВОЗНІССЯ НА

НЕБО, І СІВ ПО БОЖІЙ ПРАВИЦІ БАТЬКА ВСЕМОГУТНЬОГО І

ВІДТІЛЯ ПРИЙДЕ СУДИТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХ. ВІРУЮ У

СВЯТОГО ДУХА, СВЯТУ ВСЕСВІТНЮ ЦЕРКВУ, СПІЛКУВАННЯ

СВЯТИХ, ПРОЩЕННЯ ІХІВ, ВОСКРЕСІННЯ ТІЛА, ЖИТТЯ

ВІЧНЕ. АМІНЬ.


Ойча наш / Our Father / The Lord's Prayer
Ойча наш, каторы ёсьць у небе, сьвяціся iмя Тваё, прыйдзi валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так i на зямлi. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёньня, і адпусьцi нам грахі нашыя, як i мы адпускаем вiнаватым нашым, і ня ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Бо Тваё валадарства, і сіла, і слава, Айца, і Сына, і Духа Сьвятога, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Амэн.

Another version of
 
Ойча наш / Our Father / The Lord's Prayer
Ойча наш, які ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як на небе, так і на зямлі.
Хлеб наш штодзённы
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амэн.

Another version in Cyrillic:
 
Ойча наш / Our Father / The Lord's Prayer
Ойча наш,які ëсьць у нябёсах!
Хай сьвяціцца імя Тваё.
Хай прыйдзе Царства Тваё.
Хай будзе воля Твая й на зямлі, як на небе.
Хлеб наш надзённы дай нам на сённа;
і даруй нам даy̆гі нашыя як і мы
даруем даўжнікам нашым.
І ня ўвядзі нас у спакусу, але аслані нас ад злога.
Амін.

Another version in Cyrillic:
 
Ойча наш/ Our Father / The Lord's Prayer
Ойча наш, каторы ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як у небе, так і на зямлі.
Хлеба нашага штодзённага
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амэн.

Another version in Latin script:
Ojča Naš / Our Father / The Lord's Prayer
9 Ojča naš katory jëść u nebe: śvjacisja imja tvajë.
10 Pyrjdzi valadarstva tvajë. Budź volja tvaja,
jak na nebe tak I na zjamli.
11 Chleba našagatodzjënnaga daj nam cjënnja.
12 I adpuści nam grachi našy, jak i my adpuščaem
vinavatym našym.
13 I nja ŭvodź nas u spakusu, ale zbaŭ nas ad zloga.
Amin.

Another version in Latin script:
Ojča Naš / Our Father / The Lord's Prayer
Ojča naš, jość u niabiosach!
Chaj śviacicca imia Tvajo.
Chaj pryjdzie Carstva Tvajo.
Chaj budzie vola Tvaja j na ziamli, jak na niebie.
Chleb naš nadzionny daj nam na sionna;
i daruj nam daǔhi našyja, jak i my
darujem daŭžnikam našym.
I nia ŭviadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha.
Amin.

Another version of the
Ojča naą / Our Father / Pater Noster
Ojča naą, jaki jo¶ć u niabiosach, chaj ¶viacicca imia Tvajo.
Chaj pryjdzie Carstva Tvajo.
Chaj budzie vola Tvaja j na ziamli, jak na niebie.
Chleb naą nadzionny daj nam na sionna.
I daruj nam dauhi naąyja, jak i my darujem dauľnikam naąym.
I nia uviadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha.
 Amin.

The 3 Hail Mary's on the Pendant are prayed as follows:

1.Слава Айцу, Які стварыў, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.
2.Слава Сыну, Які нас збавіў, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.
3.Слава Духу Сьвятому, Які нас прасьвятліў і ў сьвятой веры ўмацаваў, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.

Vitaj, Maryja / Hail Mary / Ave Maria
Vitaj, Maryja, pounaja laski!
Hospad z taboj.
Blaslavionaja Ty miz zanczynau,
blaslaviony plod ulonnia tvajho Jezus.
Sviataja Maryja, Maci Bozaja,
malisia za nas hresznych
ciaper i u chvilinu s'merci naszaj.
Amen.

Another version  of
Vitaj, Maryja / Hail Mary / Ave Maria

in Latin Script:

Vitaj, Maryja poŭnaja łaski!
Haspodź z taboju.
Błahasłavionaja ty miž žančynaŭ.
Błahasłaviony płod ułońnia tvajho, Jezus.
Śviataja Maryja, Maci Božaja,
malisia za nas hrešnych ciapier i ŭ chvilinu
śmierci našaje.
Amin.

Another version of
 
Багародӡіца Дӡєва / Hail Mary / Ave Maria
in Cyrillic Script:

Багародӡіца Дӡєва,
радуйся, дабрадатная
Марыя. Гасподӡь ӡ табою.
Благаславє̈ная ты між
жанчынаў. Влагаславє̈ны
плод улоньня твайго, бо
ты нарадӡіла Спаса душ
нашых. Амін.

3 Hail Mary's Prayed on the pendant:
На першай пацерцы кажам:

Слава Айцу, Які стварыў, цяпер і заўсёды, і на вякі

 вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся,

 ласкі поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная

 Ты між жанчынаў і блаславёны плод

 улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ

 нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая,

 маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну сьмерці

 нашае. Амэн.

На другой пацерцы:

Слава Сыну, Які нас збавіў, цяпер і заўсёды, і на вякі

 вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева,

 радуйся, ласкі поўная Марыя, Госпад з Табою.

 Блаславёная Ты між жанчынаў і блаславёны

 плод улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збавіцеля

 душ нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая,

 маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну сьмерці

 нашае. Амэн.

На трэцяй пацерцы:

Слава Духу Сьвятому, Які нас прасьвятліў і ў

 сьвятой веры ўмацаваў, цяпер і заўсёды, і на

 вякі вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі

 поўная Марыя, Госпад з Табою.

 Блаславёная Ты між жанчынаў і блаславёны плод

 улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла

 Збавіцеля душ нашых. Сьвятая Марыя, Маці Божая,

 маліся за нас грэшных цяпер і ў гадзіну

 сьмерці нашае. Амэн.

Слава Айцу / Glory Be
Слава Айцу, і Сыну, і Духу Сьвятому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амэн.

  O мой Ісус / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
О мой Ісус, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасьць.

The 20 Mysteries of the Rosary

Частка І. Радасная / The Joyful Mysteries
Таямніца 1. Зьвеставанне Найсьвяцейшай Панны Марыі
Таямніца 2. Адведзіны сьвятой Альжбеты
Таямніца 3. Нараджэньне Пана нашага Езуса Хрыста
Таямніца 4. Ахвяраваньне Езуса Хрыста ў сьвятыні
Таямніца 5. Езус знойдзены ў Ерузалемскім храме

Частка ІІ. Сьвятла / The Luminous Mysteries

Таямніца 1. Хрост Пана нашага Езуса Хрыста ў Ярдане

Таямніца 2. Езус аб'яўляе сябе на вясельлі ў Кане Галілейскай

Таямніца 3. Абвяшчэньне Валадарства Божага і заклік да навяртаньня

Таямніца 4. Перамяненьне Пана Езуса на гары Табор

Таямніца 5. Устанаўленьне Эўхарыстыі


Частка ІІІ. Жалобная / The Sorrowful Mysteries

Таямніца 1. Малітва ў Гэтсіманскім садзе


Таямніца 2. Бічаваньне Езуса Хрыста

Таямніца 3. Укаранаваньне Хрыста цернем

Таямніца 4. Крыжовая дарога на Кальварыю

Таямніца 5. Укрыжаваньне і сьмерць

Частка ІV. Хвалебная / The Glorious Mysteries

Таямніца 1. Уваскрасеньне Хрыста

Таямніца 2. Унебаўшэсьце Хрыста

Таямніца 3. Спасланьне Духа Сьвятога

Таямніца 4. Унебаўзяцьце Найсьвяцейшай Панны Марыі

Таямніца 5. Укаранаваньне Найсьвяцейшай Панны Марыі

Mysteries of the Holy Rosary (Version B)

Радасныя таямніцы

(молімся па панядзелках і суботах)

1) Звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі (Лк 1, 26–38)
The Annunciation
 
2) Адведзіны Паннай Марыяй святой Альжбеты (Лк 1, 39–47)
The Visitation
 
3) Нараджэнне Збаўцы нашага Езуса Хрыста (Лк 2, 6–11)
The Nativity
 
4) Ахвяраванне Езуса ў святыні (Лк 2, 22– 35)
The Presentation
 
5) Устанаўленне Эўхарыстыі (Мц 26,26-28а)
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper


Таямніцы святла
  (молімся па чацвяргах)
1) Хрост Пана Езуса ў рацэ Ярдан (Мк 1,9-11)
The Baptism of Christ
 
2) Езус аб”яўляе сябе на вяселлі ў Кане (Ян 2,7.8а.11)
The Miracle at Cana
 
3) Абвяшчэнне Божага Валадарства і заклік да навяртання (Мк 1,14-15)
Proclamation of the Coming of the Kingdom
 
4) Перамяненне Пана на гары Табор (Мц 17,1-2)
The Transfiguration
 
5) Устанаўленне Эўхарыстыі (Мц 26,26-28а)
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Балесныя таямніцы
  (молімся па аўторках і пятніцах)
1) Малiтва Езуса Ў Гэтсэманi (Лк 22, 44)
The Agony in the Garden
 
2) Бiчаванне Езуса (Мк 15, 6)
The Scourging at the Pillar
 
3) Укаранаванне цернем (Ян 19, 2)
The Crowning of Thorns
 
4) Крыжовы шлях (Ян 19, 17)
The Way of the Cross
 
5) Укрыжаванне і смерць Езуса (Лк 23, 46)
The Crucifixion


Хвалебныя таямніцы
  (молімся па серадах і нядзелях)
1) Змёртвыхпаўстанне Хрыста (Лк24, 6)
The Resurrection
 
2) Унебаўшэсце Езуса Хрыста (Лк 24,51-52)
The Ascension
 
3) Спасланне Святога Духа (Дз 2, 2)
The Descent of the Holy Spirit
 
4) Унебаўзяцце Найсвяцейшай Дзевы Марыi (Лк 1, 48)
The Assumption

Psalm 15 (16):10 
5) Укаранаванне Найсвяцейшай Дзевы Марыi Ў небе (Мц 5, 5)
The Coronation of Mary


Mysteries of the Holy Rosary (Version C)

Радасныя таямніцы / The Joyful Mysteries

(молімся па панядзелках і суботах)

1) Звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі (гл. Лк 1, 26-38)
The Annunciation
 
2) Адведзіны Паннай Марыяй святой Альжбеты (гл. Лк 1, 39-47)
The Visitation
 
3) Нараджэнне Збаўцы нашага, Езуса Хрыста (гл. Лк 2, 6-11)
The Nativity
 
4) Ахвяраванне Хрыста ў святыні (гл. Лк 2, 22-35)
The Presentation
 
5) Езуса знаходзяць у Ерузалемскай святыні (гл. Лк 2, 43-49)
The Finding in the Temple

Таямніцы святла / The Luminous Mysteries

(молімся па чацвяргах)

1) Хрост Пана Езуса ў Ярдане (гл. 2 Кар 5, 21; Мц 3, 16-17)
The Baptism of Christ
 
2) Езус аб’яўляе Сябе на вяселлі ў Кане (гл. Ян 2, 1-12)
The Miracle at Cana
 
3) Абвяшчэнне Валадарства Божага і заклік да навяртання (гл. Мк 1, 14-15; Мк 2, 3-13; Лк 7, 47-48; Ян 20, 22-23)
Proclamation of the Coming of the Kingdom
 
4) Перамяненне Пана на гары Табор (гл. Лк 9, 28-35)
The Transfiguration
 
5) Устанаўленне Эўхарыстыі (гл. Ян 13, 1; Мц 26, 26-28)
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Балесныя таямніцы / The Sorrowful Mysteries

(молімся па аўторках і пятніцах)

1) Малітва Езуса Хрыста ў садзе Аліўным (гл. Лк 22, 41-45)
The Agony in the Garden
 
2) Бічаванне Езуса (гл. Мц 27, 22-25; Ян 19,1)
The Scourging at the Pillar
 
3) Укаранаванне Езуса цернем (гл. Мц 27, 27-30)
The Crowning of Thorns
 
4) Езус нясе крыж на Галгофу (гл. Мц 27, 31; Лк 23, 26-28)
The Way of the Cross
 
5) Укрыжаванне і смерць Езуса на крыжы (гл. Ян 19, 17-27; Лк 23, 44-46)
The Crucifixion

Хвалебныя таямніцы / The Glorious Mysteries

(молімся па серадах і нядзелях)

1) Змёртвыхпаўстанне Хрыста (гл. Мц 28, 1-9)
The Resurrection
 
2) Унебаўшэсце Хрыста (гл. Лк 24, 46-51; Дз 1, 10-11)
The Ascension
 
3) Спасланне Духа Святога (гл. Лк 24, 49; Дз 2, 1-4)
The Descent of the Holy Spirit
 
4) Унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі (гл. Лк 1, 46-52)
The Assumption
 
5) Укаранаванне Найсвяцейшай Панны Марыі (гл. Ап 12, 1.10)
The Coronation of Mary


How to Pray the Rosary

diagram of rosary

1. + У імя Айца (The Sign of the Cross / Signum Crucis) 
2. Веру ў Бога (The Apostles' Creed / Credo) 
3. Ойча наш (Our Father / Pater Noster) 
4. 3 Vitaj, Maryja (Hail Mary / Ave Maria)
5. Слава Айцу (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
6. таямніцы 1 
7. Ойча наш 
8. 10 Vitaj, Maryja 
9. Слава Айцу / O мой Ісус Oh, My Jesus 
10. таямніцы 2 
11. Ойча наш 
12. 10 Vitaj, Maryja 
13. Слава Айцу / O мой Ісус 
14. таямніцы 3 
15. Ойча наш 
16. 10 Vitaj, Maryja 
17. Слава Айцу / O мой Ісус 
18. таямніцы 4 
19. Ойча наш 
20. 10 Vitaj, Maryja 
21. Слава Айцу / O мой Ісус 
22. таямніцы 5 
23. Ойча наш 
24. 10 Vitaj, Maryja 
25. Слава Айцу / O мой Ісус Oh, My Jesus 
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
27. Ойча наш (Our Father / Pater Noster) 
27. Vitaj, Maryja (Hail Mary / Ave Maria) 
27. Слава Айцу (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
28. + У імя Айца (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

How to Pray the Rosary
Узяўшы ў рукі ружанец, робім на сабе знак крыжа і кажам:

У імя Айца, і Сына, і Духа Сьвятога. Амэн.

На крыжыку чытаем Апостальскі Сымбаль (Вызнаньне) веры.

Веру ў Бога

Цяпер на першай пацерцы кажам:

Ойча наш

На першай пацерцы кажам:

Слава Айцу, Які стварыў, цяпер і заўсёды, і на вякі

 вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі

 поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты

 між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго,

 бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая

 Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і

 ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.

На другой пацерцы:

Слава Сыну, Які нас збавіў, цяпер і заўсёды, і на вякі

 вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі

 поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты

 між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго,

 бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая

 Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і

 ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.

На трэцяй пацерцы:

Слава Духу Сьвятому, Які нас прасьвятліў і ў

 сьвятой веры ўмацаваў, цяпер і заўсёды, і на вякі

 вякоў. Амэн. Багародзіца Дзева, радуйся, ласкі

 поўная Марыя, Госпад з Табою. Блаславёная Ты

 між жанчынаў і блаславёны плод улоньня Твайго,

 бо Ты нарадзіла Збавіцеля душ нашых. Сьвятая

 Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і

 ў гадзіну сьмерці нашае. Амэн.

На наступнай пацерцы:

Слава Айцу, і Сыну, і Духу Сьвятому, як было  

 спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амэн.

Ружанец складаецца з чатырох частак, у кожную з

 якіх уваходзяць пяць таямніцаў. У кожнай таямніцы

 на першай асобнай пацерцы гаворыцца "Ойча

 наш...", на дзесяці змацаваных разам пацерках -

 дзесяць"Багародзіца Дзева...", і на наступнай,

 асобнай пацерцы -"Слава Айцу і Сыну..."

На гэтай жа пацерцы гаворыцца і малітва, якую

 прасіла дадаваць пасля кожнае дзесяткі Маці Божая

 падчас свайго аб'яўленьня ў Фаціме: "О мой Ісус,

 прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню

 пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы

 асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая

 міласэрнасьць". На гэтай жа пацерцы гаворыцца

 таксама і Ойча наш..." наступнай таямніцы.

Пацеркі, якімі мы карыстаемся, маюць пяць

 дзесяткаў, падзеленых між сабою пяцьцю асобнымі

 пацеркамі. Таму, перабраўшы іх адзін раз, мы

 можам памаліцца толькі адну частку Ружанца. Каб

 згаварыць яго цалкам, неабходна перабраць пацеркі

 чатыры разы.

На пачатку кожнай таямніцы звычайна прыгадваем

 яе сэнс і разважаем аб жыцьці Ісуса і Марыі.

 Разважаньне - найважнейшы момант Ружанца. Без

 яго Ружанец падобны да цела без душы. Гэты вянок

 малітваў і разважаньняў называюць яшчэ"малым

 Эвангельлем", "лесьвіцаю ў неба".

Нікейскі Сымбаль Веры / The Nicene Creed

Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Творцу неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага.

І ў адзінага Госпада Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, які з Айца народжаны перад усімі вякамі, Бога ад Бога, Сьвятло ад Сьвятла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, празь яго ўсё сталася. Ён дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўленьня зыйшоў зь неба. І прыняў цела за справай Духа Сьвятога зь Дзевы Марыі і стаў Чалавекам; укрыжаваны за нас пры Понцкім Пілаце, цярпеў і быў пахаваны, на трэці дзень уваскрос паводле Пісаньня, узыйшоў на неба, сядзіць праваруч Айца, зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, а Валадарству Яго ня будзе канца.

Веру у Духа Сьвятога, Госпада жыватворчага, які ад Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам таксама належыць пакланеньне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў.

Веру у адзіную сьвятую каталіцкую і апостальскую Царкву. Прызнаю адзіны хрост для адпушчэньня грахоў і чакаю ўваскрасеньня памерлых і жыцьця ў будучым сьвеце. Амэн.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)