The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Arbëreshë Rosary Prayers
This language is also known as
Arbëreshë Albanian.
This language is a southern Tosk Albanian dialect spoken by 80,000 people in 
Calabria, Apulia, Basilicata, Molise, and Sicilia, Italy.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Tata ghine cë jee në chiex /

Our Father / Pater Noster

(A Sicilian Arbëreshë version)

Tata ghine cë jee në chiex,
schetruarë clost embri ghit;
jar reghria jòte.
Bûrë clost vulema jùte astu në chiext, si në dee.
Bucnë tënë tëdiscmen emna sòt.
E ndiena meatëtë tona si na ndicgnëmi armikete tënë.
Etë mòj bieme ën pirasmô;
ma lirona caa ghiet eliga.
Astu-clost.

Ati ynë / Our Father / Pater Noster

(A Calabrian Arbëreshë version)

Ati ynë, që je në qielt,
u shejtëroftë emri yt;
ardhtë rregjëria jote;
u bëftë vullimi yt si në qiell ashtu mbi dhe.

Bukën tonë të përditshme ëna neve sot,
dhe ndjena neve dëtyrat tona
si edhe na ja ndjejmë detorëvet tanë,
dhe mos na shtjerë në ngasje,
po lirona nga i ligu.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)